Vær med i debatten om energiøen

Vær med i debatten om energiøen
LEDER | 18. APR 2023 • 05:30
LEDER
18. APR 2023 • 05:30

Vi har brug for gode ideer til fremtidens energiø.

Vi har længe diskuteret erstatninger og tårnhøje landanlæg her på Bornholm, og nu har både kommunalbestyrelse og administration sat turbo på udviklingen af Bornholm som energiø. Tidligere skulle vi være bright green island, men flisafbrænding, affaldssammenblanding, dieselfærger og gamle biler har lagt en dæmper på den skinnende grønne ø.

I stedet er vi udefra blevet påført en gigantisk milliardinvestering, der for statens vedkomne svarer til værdien af omkring 200 nye Express 5-færger. Dertil kommer næsten det samme beløb i ekstra havmøller fra CIP/Ørsted og tilmed et muligt brintanlæg til at lave strømmen om.

Vi kommer til at vælte os i anlægsbyggeri og store strømmængder. Spiller vi kortene rigtigt, bliver strømmen også til store mængder spildvarme, efterspørgsel på spildevand og test af masser af ny teknologi.

Bornholm er i den sammenhæng et lille samfund, hvor der er kort fra tanke til handling. Vores relativt små virksomheder kan det meste, som de sætter sig for. Vi er ikke en ø med store internationale selskaber med tunge ledelsesstrukturer og stærke og ubøjelige rutiner bygget på gigantiske omsætningssummer.

Vi har evnen til at tilpasse os og gøre, hvad der er snusfornuftigt. Den skal vi udvikle. Historien om vindmøllefabrikanterne, der bliver overrasket over bornholmske maskinværksteder, der knokler natten over for at blive færdige, er vores guld. Hvis vi kan løfte den agilitet til også at være stærke på ideerne ligesom Jensens industrivaskemaskiner, Beck Packs unikke fiskeindpakning og Hasle Refactories geniale skortstensklinker, har vi mange skud i bøssen i de kommende år.

Men hvordan gør man det? Klicheen er at hoppe i arbejdstøjet og komme i gang. I praksis er det samarbejde mellem kommune, stat, firmaer og uddannelsesinstitutioner og konstruktive input fra borgerforeningerne som skovhegnet Elmindingen rundt om landanlægget og ideen om fiskeynglende rev mellem vindmøllerne.

Byd de midlertidige anlægsarbejdere på boligmulighed på byggegrunde ude på øen og gør det attraktivt at bygge holdbart og energivenligt. Det kan løfte os.

Den største mængde blivende arbejdspladser ligner lige nu spildvarmeindustrien. Bliver der brintanlæg, får vi måske syv gange så meget spildvarme, som vi bruger i fjernvarmen. Skal vi gro tomater i opvarmede drivhuse, eller kan vi bevæge os længere op i værdikæden med den billige varme vi får til rådighed?

Alle er velkomne til at byde ind. I de næste fem uger lægger vi papir og it-server til at bringe debatindlæg fra hele Bornholm og Danmark om ideer til at komme i gang med energiøarbejdet. Debatten hedder ’Hvor drømmer vi os hen’, og kulminerer i en debatsalon i det gamle elværk i Rønne den 23. maj klokken 16.30.