Annonceindlevering

Bornholms Tidende

Indleveres senest 2 dage før kl. 13.00
Små annoncer (1-spalte uden ill.) skal indleveres til Bornholms Tidendes ekspedition senest kl. 08.00 dagen før indrykning.
Annoncer til mandage skal være indleveret torsdag kl. 13.00

Ugeavisen Bornholm

Indleveres senest fredag kl. 10.00
Små annoncer (1-spalte uden ill.) skal indleveres til Bornholms Tidendes ekspedition senest fredag kl. 12.00 
Korrektur-annoncer skal indleveres senest 1. arbejdsdag før sidste frist jvr. ovenfor.
Annoncer kan sendes til e-mail: annoncer@bornholmstidende.dk
Bladet forbeholder sig ret til, når tekniske omstændigheder nødvendiggør det at udskyde annoncer til den efterfølgende hverdag.

Denne uges Bornholm

Kontakt: dub@bornholmstidende.dk