Annonceindlevering

Bornholms Tidende

Indleveres senest 2 dage før kl. 13.00

Små annoncer (1-spalte uden ill.) skal indleveres til Bornholms Tidendes ekspedition senest kl. 08.00 dagen før indrykning.

Annoncer til mandage skal være indleveret torsdag kl. 13.00

Denne uges Bornholm

Kontakt: dub@bornholmstidende.dk