Regeringen overvejer endnu større energiø

TOPNYHED | ABONNENT | 19. APR 2023 • 17:26
Jakob Nørmark
Journalist
TOPNYHED | ABONNENT
19. APR 2023 • 17:26

Måske skal Energiø Bornholm bestå af endnu flere havvindmøller, end det i dag er planlagt. Det fremgår af regeringens energiplan, som blev præsenteret onsdag eftermiddag.

”Regeringen vil også arbejde videre med at forberede udbud af Energiø Bornholm, hvilket kan øge kapaciteten yderligere. Der er behov for nærmere afklaring af projektets økonomi og behov for finansiering. Regeringen vil drøfte dette med aftalepartierne”, står der i et af planens punkter.

Sidste efterår besluttede Folketinget at øge Energiø Bornholms kapacitet fra 2 til godt 3 gigawatt. I samme forbindelse rykkede man møllerne fem kilometer tættere på kysten for at få plads. Minimumsafstanden blev justeret fra 20 til 15 kilometer. Kapaciteten i kablerne til Sjælland og Tyskland planlægges til at blive i alt 3,2 gigawatt, men det vil inden for den gældende aftale være muligt for energiselskabet, der vinder udbuddet, at opstille møller med en kapacitet på op til 3,8 GW.

I energiplanen omtales også regeringens tanker for åben dør-ordningen, hvor igennem CIP og Ørsted har søgt om tilladelse til at indlede forundersøgelser øst for Bornholm. På trods af regeringens planer om at skrue op for havvind-produktion lægger den ikke op til, at ansøgere som CIP og Ørsted kan få stillet områderne til rådighed uden udbud, sådan som ordningen gav mulighed, inden den blev sat på pause i februar:

”Regeringen arbejder på at finde en måde, hvorpå åben dør-ordningen kan justeres, så den overholder EU-reglerne. Det skal søge at muliggøre, at nogle tilbageværende projekter kan etableres. Selvfølgelig gerne allerede i 2028, som markedsaktører har sagt, de kan. I en justeret ordning skal områderne konkurrenceudsættes fx via udbud, så vi får sat en fair pris for vores fælles havarealer. En del af projekterne kan være i konflikt med andre aktiviteter på havet herunder forsvar, fiskeri, natur og råstofindvinding. Vi undersøger hvilke projekter, som vi kan arbejde videre med.”