Wermelin tror stadig på energiøen trods frygt for milliardunderskud

Wermelin tror stadig på energiøen trods frygt for milliardunderskud
Illustration: Energinet
NYHED | ABONNENT | 9. MAJ 2023 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
9. MAJ 2023 • 05:30

Lea Wermelin (S) forhandler for at fastholde Energiø Bornholm, også selv om nye tal viser, at energiøen kan koste staten mere end 30 milliarder kroner over 20 år. Borgmester Jacob Trøst taler for, at erfaringer fra Bornholm kan komme både den endnu større Energiø Nordsøen og dansk eksport til gavn.

Er Energiø Bornholm decideret truet af aldrig at blive til noget, når projektet ifølge et nyt notat fra Energistyrelsen mest sandsynligt kommer til at kræve et statstilskud på 31,5 milliarder kroner over 20 år? Og at regningen i værste fald kan blive næsten dobbelt så stor?

Og er energiøen i særdeleshed truet, når det ifølge den oprindelige politiske aftale om energiøerne på Bornholm og i Nordsøen er "en betingelse", at de to projekter skal være "rentable" for staten?

Folketingsmedlem Lea Wermelin (S) sidder som klima-, energi- og forsyningsordfører med ved de aktuelle Christiansborg-forhandlinger om de første udbud af de næste danske projekter om at opføre havvind. Ikke bare ud for Bornholm, men også andre steder i landet.

De forhandlinger vil også afgøre, om staten holder fast i Energiø Bornholm eller vender blikket mod andre projekter om havvind, hvor regnestykket ser bedre ud. Fordi partierne er i gang med at forhandle, er Lea Wermelin meget varsom med, hvad hun siger.

Hvor urolig skal Bornholm være?

– Tjah. Det er et godt spørgsmål. Men projektøkonomien i energiøen skal i hvert fald afklares, siger Lea Wermelin.

Ser du det som en reel mulighed, at Energiø Bornholm kan blive taget af bordet?

– Narh, mon dog. Det håber jeg ikke. Men i politik kan du jo have alt muligt spændende i hånden, men hvis der ikke bliver aftalt noget, bliver der ikke aftalt noget.

– Jeg kan ikke kommentere de forhandlinger, der er i gang nu. Eller dokumenter, der bliver lækket fra forhandlingerne. Men jeg kan sige, at det er vigtigt med mest mulig havvind, og at vi skal videre med Energiø Bornholm, siger Lea Wermelin.

Skal vi også videre med Energiø Bornholm, hvis det nye notat fra Energistyrelsen munder ud i, at Danmark får mest mulig havvind for pengene andre steder?

– Jeg kan ikke gå ind i de nærmere forhandlinger. Omkring energiøen er der nogle ting, der skal afklares omkring økonomi og finansiering. Mit ønske er, at Energiø Bornholm bliver til noget på den bedst mulige måde.

Partierne bag energiaftalen har siden påske forhandlet om indholdet af de kommende udbud af dels havvindmøllerne, dels rørledningen til Tyskland. Udbuddet af opgaven med at opføre landanlægget til Energiø Bornholm er ikke en del af de aktuelle forhandlinger, men skal efter den hidtidige plan forhandles senere.

Lea Wermelin tør ikke at gætte på, hvornår det første udbud er forhandlet færdigt.

– Vi forhandler bare derudaf, og så ser vi, hvornår vi er færdige. Vi mødes flere gange ugentligt, og det er klart, at jo mere det strammer til, desto mere intensivt bliver det. Men forhåbentlig går der ikke lang tid, siger hun.

Bornholm som forløber

På Bornholm har borgmester Jacob Trøst (K) endnu ikke taget skridt i forhold til de nye tal om den sandsynligvis forværrede projektøkonomi i Energiø Bornholm. Men han siger, at han holder sig klar til at tage dem.

Hvor alvorlig en trussel mod Energiø Bornholm er de nye tal fra Energistyrelsen?

– Det er svært at vurdere for mig, fordi det er et statsligt projekt. Jeg ved ikke, hvor meget økonomi, der skal være i det for staten. Men jeg ved, at den grønne omstilling ligger regeringen og Folketinget meget på sinde, så jeg håber, at man er villig til at realisere projektet, siger Jacob Trøst.

– Energiø Bornholm handler også om at investere i at udvikle nye teknologier, der kan gavne vores erhvervsliv i forhold til eksport og fastholde Danmark som førende inden for eksport af grønne teknologier.

– Energiø Bornholm er samtidig forløberen for Energiø Nordsøen. Staten og virksomhederne vil bedre kunne afprøve nye teknologier her, før vi skal ud i Nordsøen. Det er Energiø Bornholm en enestående mulighed for, siger Jacob Trøst.

Kan Energiø Nordsøen ikke laves uden at erfaringer fra Bornholm?

– Det ved jeg ikke, men der skal for eksempel udvikles nye teknologier til at koble Bornholm på strømmen fra havvindmøllerne. De teknologier vil være lettere at udvikle her, fordi vi vil få et landanlæg på et areal, der allerede findes.

Har du gjort noget aktivt, efter at de nye tal fra Energistyrelsen kom frem?

– Det har jeg ikke endnu, for jeg har allerede spillet de her argumenter ind i forhold til teknologidelen, og at Energiø Bornholm også vil komme erhvervslivet og eksporten til gavn.

Trøst følger situationen

Bornholm har ifølge Jacob Trøst allerede fortalt Christiansborg, hvad forhandlerne fra et bornholmsk perspektiv har brug for at vide netop nu.

– Vi har præsenteret de gode argumenter, men det er klart, at vi følger forhandlingerne på Christiansborg tæt. Jeg er også klar til at bidrage med argumenter, hvis jeg kan se, at det kan gøre gavn for Bornholm, siger han.

– Her til morgen har jeg siddet og læst de seneste artikler her. Så jeg vurderer hele tiden, hvordan jeg skal forholde mig for at kunne gavne Bornholm bedst muligt.

Jacob Trøst fortæller, at han er i løbende dialog med de to bornholmske folketingsmedlemmer og desuden med den konservative energiordfører Mona Juul.

– Der er blevet gjort et godt forarbejde, og vi har givet de input, som vi skal fra kommunens side. Det er også klart, at jeg holder mig i dialog med Lea Wermelin, Peter Juel-Jensen og Mona Juul, siger han.

Holder du kun dialogen, eller holder du også vejret?

– Ja, det gør jeg. For det skal lykkes, det her. For den grønne omstillings skyld, for Bornholms skyld og også for hele Danmarks skyld.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN