Abonnementsbetingelser

Herunder kan du se de betingelser der gælder når du køber et abonnement eller et annonceprodukt hos Bornholms Tidende.

Disse betingelser er senest opdateret 4. oktober med tilføjelse under punkt 1 om daglig nyhedsbrev på e-mail.


1. Aftaleindgåelse og kvittering
Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Bornholms Tidende, Nørregade 11-19, 3700 Rønne (CVR-nr.: 35 24 41 15).

I forbindelse med tegning af et abonnement er det et krav, at du opgiver en gyldig e-mailadresse til Bornholms Tidende. Efter gennemført køb modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.
Du bliver samtidig tilmeldt Bornholms Tidendes nyhedsbrev, som du modtager i din mail-boks. Her bliver du dagligt informeret om dagens vigtigste nyheder. Nederst i den daglige e-mail finder du et link, hvor du kan afmelde denne service.

Abonnementet kan tegnes som en kombination af printavis og digital adgang eller ren digital adgang.

Du skal være mindst 18 år for at tegne et abonnement.

2. Kvittering
Ved førstegangskøb af et abonnement på hjemmesiden bliver du bedt om at oplyse din e-mail adresse og vælge et kodeord. Dette sker for at sikre at du senere kan logge ind og læse e-avisen og låst indhold på hjemmesiden, afhængigt af hvilket abonnement du har valgt. Når du køber et abonnement vil du få tilsendt en kvittering for købet på e-mail, der indeholder betalingsinformationer.

3. Løbende abonnement
Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk - se pkt. 4. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående, medmindre andet er nævnt ved købets gennemførsel. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter mv.) kan ikke forlænges - ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til fuld pris.

4. Opsigelse
Dit abonnement skal altid opsiges ved direkte henvendelse til Bornholms Tidende. Dette kan ske telefonisk på +45 56 90 30 00 eller ved skriftlig henvendelse til kundeservice på abonnement@bornholmstidende.dk. Manglende indbetaling eller afmelding af betalingsaftaler har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Bornholms Tidende.

Digital adgang (med eller uden e-avis):
Du kan altid opsige dit abonnement til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Ved årsabonnement kan du opsige efter fem måneders abonnement med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Kombination af printavis og digital adgang (med e-avis):
Du kan altid opsige eller ændre dit abonnement, og du er kun forpligtet til at betale for den periode, som dit abonnement har været aktivt. En eventuel opsigelse kan ske med 3 dages varsel.

4A. Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor abonnementet begynder - dvs. den dag den digitale adgang starter. Ved alle typer abonnementer fratrækkes tilbagebetalingen det antal dage, som du har haft adgang til avisen - uanset om det er digital adgang eller levering af printavisen.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du inden 14 dage kontakte kundeservice på tlf. +45 56 90 30 00 eller sende en e-mail til abonnement@bornholmstidende.dk.

5. Behandling af persondata
Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos Bornholms Tidende eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Bornholms Tidende. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.

Bornholms Tidende anvender cookies. Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på www.tidende.dk/privatlivspolitik

6. Ophavsret
Alt indhold, der indgår i Bornholms Tidendes trykte udgivelser og digitale udgivelser, er udelukkende til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives. Print af digitale udgivelser må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse samt eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Bornholms Tidende. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Bornholms Tidende. Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

7. Ansvarsfraskrivelse
Bornholms Tidende påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Vi fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Bornholms Tidende er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., med mindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Bornholms Tidende som forsætlig eller uagtsom.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

8. Ændring af abonnementsvilkår
Bornholms Tidende har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.

Væsentlige ændringer vil blive varslet med mindst 14 dages varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er dit ansvar at holde dine kontaktoplysninger opdaterede (herunder e-mail), således at kommunikation fra Bornholms Tidende altid kan modtages. Vi sender servicemeddelelser ud via e-mail.

9. Betaling
Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode.

Hvis du ønsker at afvise en betaling eller har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til Bornholms Tidendes kundeservice. I medfør af Betalingstjenesteloven har du desuden mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til din bank.

9A. Faktura
Du vil modtage din faktura via den oplyste e-mailadresse eller med posten.

9B. Kreditkort
Du kan vælge at betale med kreditkort (Dankort, Visa, Mastercard, JCB). Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket på det kort, som du har benyttet ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i forbindelse med den nye abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at kortoplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de ikke længere er valide, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via et andet kort. Hvis vi ikke modtager din betaling, lukker vi for dit abonnement.

Bornholms Tidende benytter SSL (Secure Socket Layer) i betalingssystemet. Det betyder at alle betalinger sendes krypteret til PBS og at vi ikke har adgang til disse data.

9C. MobilePay
Hvis du betaler med MobilePay, bliver betalingen trukket i forbindelse med start af ny abonnementsperiode. Hvis vi ikke modtager din betaling, lukker vi for dit abonnement. Dine betalingsoplysninger håndteres udelukkende i henhold til din aftale med MobilePay.

10. Abonnementer
Bornholms Tidende udbyder følgende abonnementer:

Hele pakken: 
Inkluderer Bornholms Tidendes trykte avis leveret seks dage om ugen, e-avisen, adgang til alle låste artikler på tidende.dk, samt medlemskab af Klub Tidende. Abonnementet giver desuden adgang til Bornholms Tidendes arkiv med digitale aviser tilbage fra 1866.

Kombi:
Inkluderer Bornholms Tidendes trykte avis leveret lørdag, e-avisen alle dage, adgang til alle låste artikler på tidende.dk, samt medlemskab af Klub Tidende. Abonnementet giver desuden adgang til Bornholms Tidendes arkiv med digitale aviser tilbage fra 1866.

E-avis
Inkluderer e-avisen, adgang til alle låste artikler på tidende.dk, samt medlemskab af Klub Tidende. Abonnementet giver desuden adgang til Bornholms Tidendes arkiv, med digitale aviser tilbage fra 1866.

Tidende.dk
Inkluderer fuld adgang til alle låste artikler på tidende.dk.

Bornholms Tidende udkommer 6 dage om ugen, og kan leveres til de fleste adresser i Danmark.

10A. Levering af printavis
I forbindelse med abonnementer med levering af printavis, bliver avisen leveret i din postkasse eller på et nærmere aftalt sted ved din adresse, f.eks. i din brevkasse på etagen. Papirudgaven leveres indenfor Danmarks grænser, dog kan der være enkelte adresser der ikke dækkes af omdeling. I disse tilfælde henviser vi til vores e-udgave.

Bornholms Tidende anvender virksomheden Bladkompagniet til levering af aviser udenfor Bornholm. På Bornholm leveres avisen med Bornholms Tidendes egne bude.

10B. Flere adresser
Printavisen kan leveres på forskellige adresser i Danmark for eksempel i forbindelse med ferie.

Se betingelser og udfyld formularen på vores hjemmeside www.tidende.dk/tag-avisen-med-pa-ferie/

10C. Midlertidig lukning
Du kan beslutte ikke at få din avis leveret - f.eks. i en ferieperiode. Du kan fortsat læse alle artikler på tidende.dk og e-avisen i perioden. Du vil ikke få refunderet beløbet for de aviser, som du har ønsket ikke at få leveret.

Det er ikke muligt at sætte Digital E-avis- og Tidende.dk-abonnementer i bero.

10D. Adgang til alle artikler på tidende.dk og adgang til e-avisen
For at få adgang til låste artikler på tidende.dk og adgang til e-avisen kræver det, at du opretter en brugerprofil. Din brugerprofil er personlig, må kun benyttes på tre enheder og må ikke benyttes af personer uden for din husstand. Bornholms Tidende forbeholder sig retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er dit ansvar, at dine profiloplysninger er opdaterede, og at dit password er hemmeligholdt.

I tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugen af abonnementet, og som Bornholms Tidende påtager sig ansvaret for, vurderes en evt. godtgørelse individuelt.

10E. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og brugerprofiler
Som bruger af Bornholms Tidendes digitale tjenester er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Bornholms Tidende forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnementet.

En profil kan endvidere - uden forudgående meddelelse - spærres, såfremt Bornholms Tidende finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Bornholms Tidende forbeholder enhver ret til at kræve, at du holder Bornholms Tidende skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår.

10F. Karensperiode
Du er i karens i en periode på seks måneder, efter dit abonnement ophører. Det betyder, at du ikke kan tegne et nyt abonnement med rabat i denne periode.

11. Rubrikannoncer
Ved køb af rubrikannoncer på tidende.dk gælder følgende betingelser:

- Annoncer kan indrykkes af virksomheder eller private
- Køb og salg via rubrikannoncer er en aftale mellem køber og sælger, og Bornholms Tidende kan ikke gøres ansvarlige ved eventuelle tvister i den forbindelse.
- Bornholms Tidende forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller Bornholms Tidendes omdømme.
- Bornholms Tidende forbeholder sig retten til at rette evt. tekst- og/eller stavefejl i teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering end hvor den er indrykket.
- Rubrikannoncer må ikke annoncere for politisk og religiøst indhold.

Når betalingen er gennemført aktiveres rubrikannoncen. Brugeren vil herefter modtage en kvitterings-mail hvor det fremgår, hvornår annoncen udløber.

Købet er bindende for den betalte periode, men det er altid muligt at få slettet en rubrikannonce inden udløb ved at kontakte Bornholms Tidende på mailadressen webmaster@bornholmstidende.dk

Henvendelse til kundeservice/abonnementsafdelingen
Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
3700 Rønne

Åbningstider for personlig henvendelse:
Mandag-fredag 10-16

Telefon: 56903000

Åbningstider for telefonisk henvendelse:
Mandag-fredag 8-16

Email-adresse:

E-mail redaktion: redaktion@bornholmstidende.dk (for redaktionelle henvendelser)

E-mail abonnementsafdeling: abonnement@bornholmstidende.dk (for henvendelser om dit abonnement)

E-mail web: webmaster@bornholmstidende.dk (for tekniske spørgsmål)

CVR-nr.: 35 24 41 15