Energiøen: Politiske eller administrative beslutninger?

SYNSPUNKT | ABONNENT | 3. MAJ 2023 • 05:30
Af:
Claus Larsen-Jensen
gruppeformand (S)
SYNSPUNKT | ABONNENT
3. MAJ 2023 • 05:30

Der skal være en klar inddragelse af kommunalbestyrelsen, så det står klart, hvad vi politisk vil.

Bornholm står med Energiøen m.v. med de største investeringer i dette århundrede på Bornholm, som kan løfte Bornholms økonomi og udvikling helt afgørende, hvor vi på Bornholm skal udnytte mulighederne maksimalt.

Skal det ske som politiske eller administrative beslutninger? Jeg stiller spørgsmålet, for i forbindelse med Socialdemokratiets medlemsforslag i kommunalbestyrelsen om, at de boliger, arbejderne til etablering Energiøen, skal bo i under anlæggelsen, efterfølgende skal gøres til permanente boliger til gavn for bornholmerne, lød det fra nogen, at ikke var noget, vi skulle tage stilling til, for det tog Energiø-sekretariatet sig af!

Undskyld mig. Jeg og Socialdemokratiet synes, at det er kommunalbestyrelsen, der skal udstikke den politiske retning, og så er det administrationen, der udmønter. Eller når der formuleres politik i administrationen, så er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningerne.

Da vi kommunalpolitisk behandlede det socialdemokratiske forslag til en Helhedsplan for Energiøen, delte vi bevidst indholdet af forslaget. For det første forslaget om et energiø-sekretariat, som administrativt skulle ruste kommunen til at matche de store eksterne aktører, og samtidig at være med til at styrke alt det, som skal gavne Bornholm. For det andet alle de konkrete politiske forslag: boliger, power-to-x, Grøn Erhvervspark og meget andet, som selvfølgelig punkt for punkt skal behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Det har jo aldrig været tanken, at vi med etablering af energiø-sekretariatet deponerede den politiske beslutningsproces dér, og ikke hos partierne og i kommunalbestyrelsen. Det ville også være en tilsidesættelse af demokratiet.

Et andet argument imod S-forslaget lød: der er så meget i gang, så det ikke er nødvendigt med et sådan forslag. Ganske interessant. Men oplysninger herom havde ikke været forelagt kommunalbestyrelsen. I hvert fald ikke nu. Det socialdemokratiske medlemsforslag medførte netop, at borgmesteren oplyste om, hvad var i gang. Havde vi fået de oplysninger, hvis vi ikke havde stillet et forslag? Nok senere, men det er vel trods alt kommunalbestyrelsen, der skal udstikke den politiske retning, og give borgmester og Energiø-sekretariatet mandat til, at kunne forhandle med et flertal i ryggen. Det er jo afgørende med et sådan bredt mandat overfor aktørerne i forhold til ideer opstået i administrationen?

Jeg er glad for, at 20 ud af 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer endte med at stemme for det socialdemokratiske forslag. Tak for det. Men der er jo mange andre store politiske beslutninger, der skal tages i konsekvens af Energiøen, og der skal være en klar inddragelse af kommunalbestyrelsen, så det står klart, hvad vi politisk vil hermed.

Vi har i kommunalbestyrelsen lagt en række temamøder ind før de ordinære møder om Energiøen. Det er fint. Men det er jo ikke blot orienteringer, som er nyttige, der skal til, men også en aktiv politisk stillingtagen. Når Socialdemokratiet stiller forslag, så drejer det ikke om behov for politisk markering, eller at skulle styre borgmesteren. Det bunder i en oprigtig optagethed af, at vi på Bornholm får maksimalt ud af mulighederne, og det kræver, at vi politisk har bred opbakning hertil, så borgmesteren og Bornholms Regionskommune står stærkest muligt forhandlingsmæssigt.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN