Energiøen skal også være en bornholmsk succes

SYNSPUNKT | ABONNENT | 21. APR 2023 • 19:45
Af:
Mona Juul
erhvervs-
klimaordfører
Det Konservative Folkeparti
SYNSPUNKT | ABONNENT
21. APR 2023 • 19:45

Det er vigtigt, at Bornholm og andre lokalsamfund er med, og på ingen måde føler sig kørt over, når projekterne skal realiseres.

Der hviler et stort ansvar på regeringen, når arbejdet med at gøre Bornholm til en energiø går i gang. Danmark har hårdt brug for mere vedvarende energi, og det er afgørende for fremtidige grønne projekter, at Energiø Bornholm bliver en succes på alle plan.

Særligt er det vigtigt, at man tager kommunen og lokalbefolkningen med om bord. Vi står overfor en tid, hvor der både bør og skal gennemføres havvindmølleprojekter i hele landet. Derfor er det magtpåliggende, at det allerede aftalte projekt på Bornholm også bliver en lokal succes.

Men hvordan sikrer man det? Jo, vi gjorde for det første, hvad vi kunne, da vi forhandlede. Nu kommer så eksekvering af aftalen, og her handler det om, at regeringen slår lyttebøfferne ud og tage højde for de lokale interesserer i projektet. De kan med fordel starte med at orientere sig i den ønskeliste, som borgmester Jacob Trøst præsenterede forleden.

For borgmesteren er det blandt andet vigtigt, at der bliver taget højde for lokalmiljøet, og at Energiøen fører til flere arbejdspladser og flere initiativer til gavn for naturen på øen. Gode input, hvis du spørger mig. For selvfølgelig skal der også være lokale gevinster, når vi udbygger den grønne energi i Danmark.

Det kommer selvfølgelig alle i Danmark til gode, at vi får omlagt vores energikilder til bæredygtige af slagsen, men det er klart, at de lokalsamfund, som ligger særligt tæt på havvindmølleprojekter bliver påvirket på en anden måde.

Derfor er det bestemt nødvendigt, at man indtænker lokale gevinster, som den Jacob Trøst foreslår, både på Bornholm, men også i andre kommuner og byer, som i fremtiden vil stå i samme situation. For der vil opstå flere lignende situationer.

Både klimakrisen og krigen i Ukraine gør det bydende nødvendigt, at vi i en fart får gennemført den grønne omstilling. Og hvis den proces skal gå så gnidningsfrit som muligt, så er det vigtigt, at Bornholm og andre lokalsamfund er med, og på ingen måde føler sig kørt over, når projekterne skal realiseres. For vi skal have alle med, hvis vi skal nå i mål – og det skal vi.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN