HVOR DRØMMER VI OS HEN - FREMTIDEN I ØSTERSØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholms rolle i Østersøen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema.