Bornholm bestemmer, hvilken udvikling vi vil have

SYNSPUNKT | ABONNENT | 27. MAR 2023 • 18:17
Af:
Claus Larsen-Jensen
gruppeformand (S)
SYNSPUNKT | ABONNENT
27. MAR 2023 • 18:17

Bornholm skal selv have hånden på rattet. Vi skal vide, hvad vi vil, hvor og hvordan. Det er kernen i Socialdemokratiets Helhedsplan.

Birgitte Tolstrup skriver den 25. marts, at hun nok er tilhænger af en helhedsplan for Energiøen, og hvad det kan føre med sig. Men grundlæggende ser jeg, at konflikten herom drejer sig om, hvorvidt Bornholm aktivt skal gøre en indsats for maksimalt af udnytte de store milliardinvesteringer, som følger heraf, og tiltrække investeringer, virksomheder, job, arbejdskraft og indbyggere. Og her er der en reel uenighed, som også afspejles i kommunalbestyrelsen.

Staten placerer Bornholm i centrum for dansk grøn energiudvikling med havvindmøllepark og landanlæg, som vi så skal gøre, hvad vi kan for at passe ind. Men det i sig selv giver udover i byggeperioden ikke mange arbejdspladser i fremtiden. Det giver grøn el til Bornholm. Men det er efter min mening ikke nok. Det løfter ikke Bornholms økonomi og udvikling. Og det har vi netop chancen for at gøre i kølvandet på dette.

Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners planlægger også to store havvindmølleparker ved Bornholm. Det giver andre milliardinvesteringer. Det ønsker de at bruge til produktion af grøn energi til skibe og fly. Det vil kræve et power-to-x-anlæg på Bornholm. Det vil formentlig mest hensigtsmæssigt kunne placeres i tilknytning til landanlægget på Sydbornholm. Udover produktion af el, grønt brændstof, vil det også generere et massivt varmeoverskud, som ikke alene kan forsyne hele det bornholmske fjernvarmenet, men også skabe mulighed for etablering af andre grønne virksomheder, f.eks. også drivhusproduktion.

Kommunalbestyrelsen har besøgt Greenlab i Skive, Offshoreindustri m.v. i Esbjerg, Nordeuropas største solcellepark og etablering af power-to-x-anlæg i Kassø ved Åbenrå. Vi har besøgt Crossbridge Raffinaderiet i Esbjerg og Everfuel power-to-x-anlæg ved siden af, som producerer brint. Der er mange initiativer i Danmark med at etablere power-to-x-produktion. Et af de mest oplagte steder er Bornholm på grund af Energiøen. Vi skal derfor aktivt tage stilling til, om vi vil det. Bornholm ligger midt i Østersøen, hvor 60.000 skibe årligt passerer. Vi vil placere os centralt som det sted, hvor skibene i fremtiden kan købe grønt brændstof?

Vi har også set, hvordan der kan etableres nye typer af grønne virksomheder, fordi der i tilknytning til den megen energi kan etableres andre og nye virksomheder. Vi kan selvfølgelig ikke på forhånd sige nøjagtig, hvilke virksomheder der vil kunne tiltrækkes, men vi skal som kommunalbestyrelse tilvejebringe muligheder for, at det kan ske. Vi skal ikke være ingeniører og gå i tekniske detaljer, men kunne se perspektivet i en udvikling som kan løfte Bornholm markant. Og vi skal politisk handle på det. Det ville være et stort svigt, hvis vi ikke som kommunalpolitikere fortæller perspektiverne til bornholmerne.

Bornholm står overfor en gigantisk udfordring. Der er for få penge i kommunekassen til at dække vores omkostninger til velfærd og andet. Vi har landets højeste antal ældre. Unge tager over for at studere. Vi har en faldende arbejdsstyrke og et skrigende behov for arbejdskraft. Der er brug for, at befolkningen og skatteindtægterne stiger. Derfor må der tænkes i, hvordan kagen bliver større, for ellers har vi et alvorligt fremtidsproblem. Der er klart dilemmaer og bekymringer i alt det her, som skal tages alvorligt. Men for Bornholm handler det, om vi vil udnytte den historiske chance, der nu toner frem for os, eller vi henholdende afventer, hvad andre beslutter sig for.

Vi har på Bornholm valget imellem, at nu kommer staten og anlægger Energiøen, og det er så det. Så kommer der måske andre virksomheder, som vil etablere sig. Vi er ikke parate til det. Vi har ikke udlagt arealer til det. Vi vil så i hvert enkelt tilfælde skulle prøve at håndtere det. Eller virksomhederne vil vælge af droppe Bornholm, fordi andre kommuner byder sig mere offensivt til.

Det er min holdning, at det ikke duer. Vi skal på Bornholm selv have hånden på rattet. Vi skal vide, hvad vi vil, hvor og hvordan. Det er kernen i Socialdemokratiets Helhedsplan. Derfor foreslår vi også etablering af en Grøn Erhvervspark ved siden af landanlægget. For at koble det til al den energi, der er der. Men også for, at koncentrere den type virksomheder et sted på Bornholm, og ikke spredt over hele øen, fordi der på øen er så mange skønne steder, som ikke skal berøres af denne udvikling.

Og det skal selvfølgelig, som med landanlægget, passes bedst muligt ind i landskabet. Det ændrer selvfølgelig området omkring Sydbornholm, men hvis vi vil den grønne omstilling, så er vi nødt til at betale den pris, fordi det fører så meget andet positivt med sig.

Jeg er fuldt ud klar over, at en del er imod landanlægget og dets placering, som staten har bestemt, en Grøn Erhvervspark, et power-to-x-anlæg osv. Dem, der berøres af det direkte og naboerne, er selvfølgelig ikke begejstrede. Derfor skal lovgivningen sikre, at de kan få en ordentlig erstatning. Jeg er klar over, at et sådan opbrud i ens liv og bolig er belastende. Men jeg vil godt advare imod, at alternativet kan være, at kommunalbestyrelsen et hav af gange igen skal bede om nye arealer til virksomheder, når vi en gang for alle kan sikre en afklaring af område, fremfor nu at sige, at det er i det område vi vil koncentrere denne udvikling. Det er da mere ærligt, at sige til bornholmerne: vi vil det her, fordi det har de og de perspektiver i sig for dem og Bornholm. På Bornholm skal vi både bevare og turde udvikle, og det bør ikke være modsætninger.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - FREMTIDEN I ØSTERSØEN