Debatsalon om Bornholms fremtidige rolle i Østersøen

NYHED | ABONNENT | 12. APR 2023 • 15:30
Af:
Mads Wolff
formand for Baltisk Bro Bornholm
NYHED | ABONNENT
12. APR 2023 • 15:30

Bornholm er atter helt centralt placeret i Østersøen, men hvordan påvirker det Bornholm, og hvordan kan vi på Bornholm være med til at præge udviklingen?

Mød borgmester Jacob Trøst og nogle af debattørerne fra Bornholms Tidendes spalter, når Bornholms rolle i Østersøen er sat til debat. Torsdag den 13. april kl. 16.30 inviteres til debatsalon hos Bornholms Tidende, hvor vi samler op på debatten, der har kørt i avisens spalter siden den 20. marts. De forskellige bidragydere til debatten er inviteret til at deltage og diskutere deres perspektiver, og det hele opsummeres af borgmester Jacob Trøst, der har læst og lyttet med til debatten og vil give sin udlægning af, hvad han ser af muligheder for Bornholm i Østersøen.

Efter en lang periode med fred og stabilitet, dukker en ny virkelighed op i horisonten. Nye udfordringer og nye muligheder. Bornholm er atter helt centralt placeret i Østersøen, men hvordan påvirker det Bornholm, og hvordan kan vi på Bornholm være med til at præge udviklingen?

Klimaforandringer, tab af biodiversitet, forurening, ufred er nogle af ordene, der sætter dagsordenen for Bornholms rolle i Østersøen.

I den bornholmske storhedstid i 1990’erne, hvor der var vilje, plads og rum til at føre en slags udenrigspolitik, var nysgerrigheden og aktivitetsniveauet stort. I dag er alle lande rundt om Østersøen medlem af EU, de fleste også Nato, nå ja, naturligvis lige med undtagelse af den store nabo i øst, Rusland.

Der var engang, hvor Bornholm var aktiv i hele Østersøregionen, havde kontakter, forbindelse og samarbejde på kryds og tværs. Sådan er det ikke længere. Nuvel, der er fortsat kontakter, forbindelser og samarbejde, men ikke i samme grad på kryds og tværs og ikke tilnærmelsesvist med samme strategiske sigte. I de senere år er der dog flere og flere, der taler om det værdigivende i at samarbejde i og omkring Østersøen med Bornholm som udgangspunkt. Hvad skal der til, hvad er mulighederne i dag og ikke mindst hvorfor?

Med disse spørgsmål som afsæt, stillede vi – Bornholms Tidende, LAG-Bornholm, CRT, De Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og foreningen Baltisk Bro – spørgsmålet, hvor drømmer vi os hen, når det kommer til Bornholms rolle og placering i Østersøen. Og med dette det første tema har vi taget fat på Bornholms rolle og placering i Østersøen. Geografien er naturligvis uforandret, Bornholm ligger fortsat klippefast solidt i den sydlige del af Østersøen. Men vi ser, at verdenen bliver mindre, når vi aner vindmølleparken tæt på Rügen, og snart kommer de også tættere på. Men hvordan placerer Bornholm sig i dag, og hvordan kan vi selv være med til at påvirke, hvordan udviklingen skal ske. Hvor skal vi arbejde sammen med vores naboer, og hvad skal vi gøre sammen med dem.

Debatten startede 20. marts i Bornholms Tidendes spalter, og siden har vi kunnet læse en række indlæg med bud på, hvilke perspektiver og muligheder debattørerne ser, som Bornholm kan og bør forfølge. Der har også været bud på, hvordan omverdenen ser på Bornholm, og hvilke forventninger de har til os.

Og fælles for indlæggene er, at de på hver deres vis efterlader et billede af et stort potentiale, og at der faktisk er både borgere og institutioner, der kan og vil deltage i et øget samarbejde i og omkring Østersøen. Men der er også udefrakommende perspektiver, der fortæller os, at der er noget at komme efter.

Fred, mellemfolkelige relationer, uddannelse, kunst og kultur, natur og landbrug og energi er nogle af kodeordene fra debatten og peger i retning af en stor idérigdom og ikke mindst en række drømme om at placere Bornholm centralt i en lang række tiltag i Østersøen. Men debatten har naturligvis ikke været udtømmende. Der er med garanti emner og muligheder, som ikke er belyst, og der er med garanti også kritiske røster, der ikke er kommet til udtryk. Lad os derfor fortsætte debatten i Tidendes spalter, og der hvor vi ellers mødes.

Med udgangspunkt i de mange ideer, spørger vi på debatsalonen, hvad skal der til for at realisere drømmene? Alle er velkomne til at deltage og bidrage til debatten.

 

Om debatsalonen
Debatsalonen finder sted den 13. april kl. 16.30-18 hos Bornholms Tidende. Debatten modereres af Mads Randbøll Wolff, formand for foreningen Baltisk Bro og har følgende deltagere: Niels Chresten Andersen, Peter Kyhn, Frederik Tholstrup, Lene Degett, Simon Drewsen Holmberg og Jacob Seerup.
Borgmester Jacob Trøst har læst og lytter til debatten og vil til slut i debatten bidrage med sine refleksioner over debatten, og hvordan han ser, at man på Bornholm kan arbejde videre med de mange tanker, ideer og konkrete forslag.

 

 

Fakta
På Bornholms Tidende og i samarbejde med foreningen Baltisk Bro, LAG-Bornholm, CRT og de Bornholmske Borgerforeningers Samvirke vil vi gerne give det et forsøg og gå op mod vinden, og vi vil meget gerne invitere dig til at bidrage til debatten med et indlæg under vores første tema om Bornholms rolle og placering i Østersøen.
Vores ambition er at starte en længerevarende debat med det formål for øje at fremme og udvikle en transformerende og handlingsskabende debat om Bornholms fremtid, rolle og placering i Østersøen, som samtidig genskaber Bornholms stærke tradition for debat om øens fremtid.
Debatsalonen den 13. april er den første af en række, der vil finde sted ud over det kommende års tid. Alle er velkomne til at bidrage til debatten både i Bornholms Tidendes spalter, til debatsalonerne og ikke mindst rundt omkring, hvor meninger brydes, og nysgerrigheden trives.

 

HVOR DRØMMER VI OS HEN - FREMTIDEN I ØSTERSØEN