Efter fire års ulovlig opkrævning: Kommunen skal betale kørselspenge tilbage

Efter fire års ulovlig opkrævning: Kommunen skal betale kørselspenge tilbage
I fire år har regionskommunen i strid med reglerne opkrævet betaling fra borgere i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbuddet. De i alt 138 beboere får pengene tilbage. Kommunen har fem botilbud, her er det Gartnerparken i Rønne. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | BORNHOLM
14. JAN 2022 • 07:36
Henrik Nielsen
Journalist

Regionskommunen skal tilbagebetale over halvanden million kroner til beboere på bosteder, som i strid med reglerne er blevet opkrævet penge for buskørsel i bostedernes regi.

I fire år har Bornholms Regionskommune i strid med reglerne haft en praksis, hvor den har opkrævet penge fra beboere på kommunale botilbud, hvis de benyttede buskørsel i bostedets regi til egen læge, til aktiviteter, besøg hos familien, frisør, ture ud af huset og lignende.

Kommunen burde have ændret denne praksis allerede tilbage i sommeren 2017, hvor Ankestyrelsen i en udtalelse gjorde det klart, at kommuner ikke må opkræve penge for disse private ture.

– Jeg er glad for, at vi nu får ryddet op og får styr på denne praksis, og naturligvis skal borgerne have deres penge tilbage, længere er den ikke. Jeg er også overbevist om, at der kan findes en fornuftig løsning på den fremtidige drift og kørsel med busserne, siger social- og sundhedsudvalgets formand, René Danielsson (DF), i en pressemeddelelse.

Direkte orientering

I alt er der tale om 138 beboere, som tilsammen har betalt 1.693.204 kroner. Hovedparten af dem kan forvente at få tilbagebetalt 15.000-20.000 kroner. Der er dog også nogle, som vil få tilbagebetalt langt mere eller langt mindre. Det afgørende for tilbagebetalingens størrelse er, hvor mange buskørsler de har betalt til i perioden.

De 138 beboere og deres pårørende vil i løbet af kort tid blive orienteret direkte af kommunen omkring tilbagebetalingen, fremgår det af pressemeddelelsen.

Udvalg ser på finansiering

I forbindelse med overgangen til det nye social- og sundhedsudvalg er den kommunale forvaltningen blevet bedt om at se sig selv efter i sømmene. På den måde fandt man ud af, at den tidligere praksis endnu ikke var blevet stoppet alle steder i kommunen.

Fremover vil beboere ikke blive opkrævet penge for denne ydelse. Social- og sundhedsudvalget vil på sine møder i februar og marts behandle emnet og se på mulighederne for den fremtidige finansiering af beboernes buskørsel.


Læs Ankestyrelsen afgørelse her