Kommunen vil af med kystbeskyttelse ved Galløkken

Kommunen vil af med kystbeskyttelse ved Galløkken
I det grønne område nord for Galløkken Strand er der ønsker om at etablere en række servicebygninger, blandt andet en sauna. Det kræver en ny lokalplan, og for at gøre det arbejde både lettere og billigere overvejer regionskommunen at få strandbeskyttelseslinjen ophævet for netop det område. Foto: Line Søndergaard Hansen
NYHED | ABONNENT | 31. JAN 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
31. JAN 2023 • 15:30

En ophævelse af strandbeskyttelseslinjen vil gøre det nemmere og billigere at lave en lokalplan, der tillader en sauna og andre bygninger ved Galløkken Strand. Kommunens administration vurderer, at det er en mulighed.

 

Galløkken Strand er et populært udflugtsmål i Rønne, og der har længe været et ønske om at bygge en sauna og andre rekreative servicebygninger ved stranden. Det forberedende arbejde er i gang i kommunen, da det kræver en fornyelse af lokalplanen for området. Den største udfordring er strandbeskyttelseslinjen, der beskytter alle danske kyster mod ændringer. Men måske er der en vej udenom denne beskyttelse, hvilket vil gøre arbejdet med lokalplanen både nemmere og hurtigere.

I den kommunale administration er man blevet opmærksom på, at der findes en undtagelsesbestemmelse i naturbeskyttelsesloven, som giver Kystdirektoratet mulighed for helt at ophæve strandbeskyttelseslinjen i særlige situationer. Det sker efter forudgående ansøgning fra kommunen, og administrationen foreslår derfor, at regionskommunen undersøger denne mulighed.

Det fremgår af natur-, miljø- og planudvalgets dagsorden.

Dispensation til toilet

Ifølge administrationens vurdering opfylder arealet ved Galløkken Strand de særlige forhold, der skal være til stede for at kunne få strandbeskyttelseslinjen ophævet. Hvis det sker, vil regionskommunen kunne spare både tid og ressourcer og dermed undgå en betydeligt mere omstændelig planproces, der ellers er lagt op til. Derudover vil kommunen ikke være nødt til at søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis den i fremtiden ønsker at stille areal til rådighed for privatdrevne småbygninger.

Kystdirektoratet har allerede givet dispensation til opførelse af et offentligt toilet, men vil ikke dispensere til en saunabygning eller andre servicebygninger, som ikke er henvendt til den brede offentlighed, før der foreligger en lokalplan med præcist udpegede byggefelter. Det er det arbejde, som kan gå hurtigere, hvis strandbeskyttelseslinjen bliver ophævet.

Natur-, miljø- og planudvalget skal tage stilling til, om kommunen skal sende den ansøgning til Kystdirektoratet, som administrationen har udarbejdet et udkast til. Konkret drejer det sig om et opfyldt område beliggende nord for Galløkken Strand op mod Rønne Havns oplagsarealer. Området er adskilt fra Galløkken af den oprindelige kystskrænt.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 27-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag: Det variable timepris-produkt er denne tirsdag i gennemsnit 17% billigere end det kvartalsfastsatte produkt. Tørretumblertesten afslører, at du sparer yderligere 4,41 kr. ved at tørre dit tøj kl. 23 i stedet for kl. 18. Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning