Højskolen kommer ud med overskud

Højskolen kommer ud med overskud
Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 31. MAJ 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
31. MAJ 2023 • 05:30

Steen Colberg uddelte tirsdag aften ubetinget ros til Bornholms Højskole, der har vendt økonomien til det positive i et svært år.

Steen Colberg Jensen har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen som gruppeformand for Venstre, men er i dag tilbage i rollen som selvstændig tømmermester.

Ved siden af er han formand for bestyrelserne i Bornholms Museumsfond og Bornholms Højskole, og derfor kender han godt til de op- og nedture, som følger med rollen som virksomhedsleder.

Men det er jo sjovest, når det går godt, og derfor var Steen Colberg tirsdag aften ekstra glad for at aflægge beretning på den årlige generalforsamling på Bornholms Højskole. Den gode nyhed kom først: Efter en lang årrække med næsten konstant modgang kom højskolen ud af 2022 med et overskud på en lille million.

Voldsomme prisstigninger

2022 startede ellers bekymrende med endnu en tvungen coronanedlukning, fortalte Steen Colberg indledningsvist.

Nedlukningen blev dog ganske kortvarig, men der dukkede hurtigt nye udfordringer op: Hastigt stigende priser på stort set alt, også på de tunge udgiftsposter.

Og det kunne mærkes, for på højskolen har man flere tusind kvadratmeter, der skal varmes op, og flere hundrede elever, der skal have mad tre gange om dagen.

– Madvarer til vores køkken steg voldsomt. Prisen på træpiller, som vi opvarmer skolen med, eksploderede. Der var usikkerhed omkring elpriser, hvor vi virkelig kunne være kommet galt afsted, men hvor vi heldigvis havde en heldig hånd med vores prisaftale for 2022.

Alle disse prisstigninger og usikkerheder til trods lykkedes det gennem en række tiltag og stram økonomistyring at lande et overskud på 955.906 kroner – et resultat, der tirsdag aften fik formanden til at tage store ord i sin mund:

– Vi er overordentlig tilfredse med resultatet. For uanset hvordan vi vender og drejer det, så er økonomien fundamentet for højskolen, lød det fra Steen Colberg Jensen, der kunne oplyse, at der i 2022 var 63 elever på det lange forårshold på 24 uger og 46 elever på det 16 uger lange efterårshold.

Motorvej til nye relationer

Formanden læste efterfølgende et par citater op fra højskolens årbog, der bekræftede, at et højskoleophold kan have afgørende betydning for især unge mennesker.

“Vores ophold på højskolen har været en motorvej til nye relationer”, lød en af tilbagemeldingerne, mens en anden glædede sig over at have fået en mulighed for at lægge perfektionismen på hylden.

En tredje beskrev højskolen som “et sted hvor eleverne ikke sammenligner sig med hinanden, men derimod bliver inspireret af hinanden”.

– De forhold som de unge mennesker her formulerer, er jeg sikker på også gælder for det lidt ældre publikum på vores korte sommerkurser. I 2022 havde vi 598 deltagere til disse kurser, lød det fra formanden.

Et langt år

Solveig Thorborgs beretning bar ligeledes præg af optimisme.

Hun tiltrådte som forstander på Bornholms Højskole i oktober 2021 og mærkede som noget af det første, at højskolens økonomi var presset.

– Vi afsluttede 2021 med lige godt 1,6 millioner i underskud, sagde hun indledningsvist og tilføjede, at det dog var betryggende at vide, at skolen havde den fornødne likviditet og vidste, at der ville komme fire millioner i efterregulering fra Slots- og Kulturstyrelsen i december.

– I år kan vi så præsentere et overskud på knap en million kroner – i runde tal et løft på 2,5 millioner, sagde Solveig Thorborg.

Sidst Bornholms Højskole havde overskud var i 2020 med 310.000 kroner og tilbage i 2015 med 380.000 kroner.

Udover udbetalingen af det beregnede statstilskud fra Slot- og Kulturstyrelsen, beregnet ud fra årselev-antallet for 2021, og økonomiske kompensationer for tab under Covid-19 nedlukningerne skyldes det gode resultat betragtelige besparelser på højskolen, fortalte Solveig Thorborg.

– Vi har således måttet sige farvel til en medarbejder, og vi har måttet skære nogle fuldtidsstillinger ned til deltidsstillinger. Sparekniven ramte i alle afdelinger, lød det fra forstanderen.

Overvældende interesse

Nu går højskolen mod lysere tider.

Efterårets tilmeldinger skrider ifølge Solveig Thorborg fremad. Helt overvældende er imidlertid interessen for forårsholdet 2024, hvor der i dag er 47 tilmeldte mod 24 tilmeldte på samme tid sidste år.

– Vi er godt med i opløbet om elever i forhold til det generelle billede på højskolerne. Vi hører fra mange højskoler, at der er mindre salg i efteråret i år. Vi har indtryk af, at energikrise og inflation gør folk lidt mere varsomme denne sommer, og at de unge i år i modsætning til de to forrige år kan bestille en udlandsrejse og forvente, at den bliver realiseret, sagde Solveig Thorborg.

Efter generalforsamlingen blev deltagerne budt på kringle i spisesalen.