Skoletimer i Skoven sammen med dragerne

Skoletimer i Skoven sammen med dragerne
Privatfoto
NOTITS | ABONNENT | 16. NOV 2023 • 18:00
NOTITS | ABONNENT
16. NOV 2023 • 18:00

Fra sent i august og lige op til efterårsferien havde 7.C fra Åvangsskolen i Rønne en gang om ugen skolegang i skoven sammen med Dragekompagniet.

Det fortæller Ida Marie Tjalve, som leder af Dragekompagniets metodeudviklingsprojekt.

Ude i skoven var kunst og natur sat på skemaet sammen med "dragepasserne" Gitte Pørksen og Peter Vadim i metodeudviklingsprojektet "Styrk børn og unges hverdagsfællesskaber – brug kunsten!".

Med cirkuspædagogik, dans, land art med meget mere udforskede 7.C nysgerrigt de naturlige omgivelser og deres givne materialer. De skabte huler, mobiler/uroer, naturskulpturer, forestillinger og fælleslege – og inviterede i sidste ende venskabsklassen fra 2. klassetrin til at opleve, hvad 7. C havde frembragt i skoven i dette første forløb ud af tre planlagte.

Åvangsskolen og foreningen Dragekompagniet fortsætter således samarbejdet i 2024, idet projektet er finansieret af Johan Schrøders Fond, Ole Kirk's Fond og Den A.P. Møllerske Støttefond.

På dragekompagniet.dk kan man læse, at kompagniets formål er at skabe og etablere tilbud til særligt udsatte børn og unge, hvor de kan få mulighed for at være i et frirum med samvær og aktiviteter som dukke- og børneteater, billede- og skulpturværksteder og historiefortælling.

Dragen er et fantasivæsen, der symboliserer magi, vildskab, mod og styrke. I mødet med Dragekompagniet får børnene mulighed for at finde disse kræfter frem i sig selv.

Ethvert barn, som møder Dragekompagniet, skal opleve at blive set, imødekommet, få omsorg og opmærksomhed, lyder parolen.