Trøst vil spare 6,5 millioner på ældrepleje

NYHED | 14. SEP 2022 • 16:29
Jakob Marschner
Journalist
NYHED
14. SEP 2022 • 16:29

Ældreplejen kan ikke besætte alle de ledige stillinger, som der er sat penge af til. Det tager borgmester Jacob Trøst (K) konsekvensen af ved allerede nu at ville sætte 6,5 millioner kroner mindre end hidtil af til ældrepleje. Det er kommunens penge, siger borgmesteren, der afviser, at de sparede penge bør bruges andre steder på ældreområdet.

6,5 millioner kroner mindre til ældrepleje.

Det sparede beløb ser stort ud i det budgetforslag, som borgmester Jacob Trøst (K) onsdag lagde på bordet i økonomiudvalget. Reelt er der dog tale om penge, der hidtil har været sat af til plejepersonale, som kommunen i øjeblikket ikke kan ansætte, fordi der ikke er ansøgere nok.

– Der er afsat cirka 400 millioner kroner til ældre, men vi forventer ikke at kunne komme til at bruge alle de penge. Det viser det seneste år, at vi ikke har gjort, fordi vi ikke kan komme til at ansætte folk nok til de stillinger, som der er sat penge af til i ældreplejen, siger Jacob Trøst.

– Derfor har jeg i mit budgetforslag justeret lønbudgettet i ældreplejen ned til det antal stillinger, som vi venter at have besat næste år. Det har jeg gjort efter at have drøftet med forskelligt, hvad der er realistisk, at vi kommer til at bruge, og det her er så mit bedste bud, siger han.

– Først og fremmest skal vi prøve at ramme et budget, der er så retvisende som muligt, så vi ikke løbende skal tilføre flere penge og justere på den ene og den anden måde. Jeg har gjort det samme på en række andre områder, siger Jacob Trøst.

Det er kommunens penge

Borgmesteren vil dermed gøre det samme som i april, hvor kommunalbestyrelsen brugte en del af sidste års ubrugte 32,2 millioner kroner i kommunens Center for Ældre til at dække et stort forventet underskud i år i Center for Børn og Familie. Forskellen er, at Jacob Trøst nu vil gøre det på forhånd, gældende for næste år.

I april reagerede både Ældre Sagen og Bornholms Ældreråd ved at acceptere, at der blev flyttet penge fra ældre til børn og unge. Begge sagde dog samtidig, at de kun kunne acceptere det den ene gang, og op til forhandlingerne om næste års kommunebudget gentog Bornholms Ældreråd særskilt, at man forventede at få det flyttede beløb flyttet tilbage til ældreplejen.

Bornholms Ældreråd anerkender, at kommunen i øjeblikket simpelthen ikke kan komme til at besætte alle sine ledige stillinger i ældreplejen, men har samtidig talt for, at de sparede lønkroner så må komme de ældre til gavn på andre måder. Den logik anerkender Jacob Trøst dog ikke.

– Nej. Det er jo kommunens penge, og det er os som politikere, der skal prøve at bruge de penge bedst muligt, siger han.

Kan man fjerne seks en halv million kroner fra ældreplejens budget og have færre ansat end planlagt uden at forringe ældreplejen?

– Umiddelbart ja. Vi har jo et mindre forbrug end budgetteret og planlagt lige nu, og jeg synes alligevel, at vi har en god service til vores ældre, og at vores personale gør en stor indsats. Vi kan godt få det til at hænge sammen, også selvom der i den her tid er et mindre forbrug, fordi vi ikke kan komme til at ansætte alt det personale, som der er sat penge af til, siger Jacob Trøst.

– Det er et kontinuerligt arbejde, vi laver på ældreområdet, også med at investere i velfærdsteknologi og i de ansattes arbejdsmiljø. Det skulle gerne give en bedre service. Det er klart, at vi her også sparer nogle penge, men måske vil de to ting gå lige op, så vi alt i alt får en lige så god service som før.