Bornholmerlisten: God busløsning vinder tid og sparer penge

NYHED | ABONNENT | 5. SEP 2023 • 21:02
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
5. SEP 2023 • 21:02

Fem CO2-neutrale busser midt på året 2025. Dernæst 10 mere i 2026. Og de sidste fem emissionsfrie busser i 2027. Og lejede dieselbusser indtil operationen starter.

Smart læøsning, siger Bornholmerlisten, for den sparer både kommunen penge og vinder kommunen tid til at træffe den bedst mulige beslutning om fremtidens busser.

De C02-neutrale busser behøver ikke at være elbusser, fremgår det også af budgetforliget. Teksten fra forliget taler om "emissionsfrie busser", og det kan både betyde elbusser og busser, der kører på brint.

–Vi har fået skubbet den her udgift og fordelt den ud over flere, og det gør, der er en masse andre områder vi ikke behøver at spare penge på, siger gruppeformand Kirstine van Sabben (BL).

Hvad så med klimaet? Man ser jo konsekvenserne på verdensplan? Er det slet ikke noget, du har haft med i tankerne?

– Der er også en årsag til, vi har skrevet ’emissionsfrie busser’ og ikke lagt os fast på elbusser. Det er fordi der sker rigtig meget på det område i øjeblikket. Kan vi koble det op på vores energiø? siger Kirstine van Sabben.

 – Det er ikke sikkert, at det bliver elbusser. Men elbusser er også emisisonsfrie busser. Det har været vigtigt for os at lægge den passus ind, for vi vil ikke låse os fast på en bestemt type drivmiddel.

Hvor har det gjort mest ondt at spare?

– Jeg har lavet budget mange gange. Der har altid været lavthængende frugter – altså penge man kan tage uden det kan mærkes og vil gøre ondt. Det har der ikke været noget af den her gang,for  det har vi støvsuget i forvejen. Så der har ikke været nogen, der var nemme at tage overhovedet.

– Det er det sværeste budget, jeg har været med til at lægge, for det kommer til at ramme rundt omkring – bredt ud over hele organisationen, siger Kirstine van Sabben.