Fiskerikontrollen fik en stor fangst ved Bornholm

Fiskerikontrollen fik en stor fangst ved Bornholm
Fiskerikontrollen fandt 171 torsk ombord på en båd med polske lystfiskere. Foto: Fiskeristyrelsen
NYHED | 12. SEP 2023 • 07:10
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
12. SEP 2023 • 07:10

15 polske lystfiskere fik bøder på for ulovligt fiskeri.


I maj blev en polsk turbåd opdaget af Fiskerikontrollen med ulovligt mange torsk ombord. I weekenden gentog scenariet sig, da fiskerikontrolskibet Havternen var på kontrolsejlads i farvandet omkring i Bornholm. På baggrund af tidligere konstaterede overtrædelser og anmeldelser om ulovligt fiskeri blev der i samarbejde med kontrolafdelingen i Rønne gennemført en koordineret indsat mod ulovligt lyst- og fritidsfiskeri.

Aktionen begyndte fredag, hvor et hold kontrollører fra Havternen og kontrolafdelingen i Rønne bordede en turbåd med lystfiskere vest for Bornholm.

– Ombord på turbåden var der 15 lystfiskere, som havde fisket i to dage. Ifølge reglerne måtte fiskerne samlet set maksimalt have 30 torsk ombord. Vi fandt 171 torsk ombord, hvilket er en grov overtrædelse af reglerne. Havternen eskorterede turbåden til Rønne, som var nærmeste havn, og politiet blev tilkaldt. De 15 lystfiskere erkendte alle overtrædelse af reglerne og indvilligede i hver at betale de udstedte bøder på 2.500 kroner per fisker. Herefter blev turbåden frigivet og kunne sejle videre, siger vicefiskeriinspektør Steen Majland i en pressemeddelelse.

Af mandagens døgnrapport fra Bornholms Politi fremgår det, at der var tale om polske fiskere. Ifølge reglerne må man som lystfisker kun fange og beholde en torsk per mand per dag, da torsken er en truet art.

Ulovlige fiskerredskaber

Fiskerikontrollen benyttede også weekenden til kontrol af ulovlige fritidsfiskerredskaber, og søndag aften valgte et hold fiskerikontrollører at søsætte bordingbåden i Rønne og sejle nordpå for at afdække et muligt ulovligt fiskeri. Det skete efter flere anmeldelser.

– I nattens mulm og mørke blev der ved Hasle observeret et fritidsfiskerfartøj, som var i færd med at trække håndvod. Fiskeri med håndvod er ulovligt, og fritidsfiskere må kun benytte krogliner, garn, ruser og tejner. Voddet blev brugt til fiskeri efter agnfisk til ålefiskeri. Vi er meget tilfredse med resultatet af weekendens aktioner, da reglerne jo er til for at vi kan passe på truede arter som ål og torsk, fortæller Steen Majland.

Ved Nexø blev der desuden fundet garnredskaber, som var ulovlige, da de var for høje og for lange, og ved Sandvig blev der fundet et redskab med udløbet fritidsfiskernummer. De ulovlige redskaber blev taget i bevaring, og der blev optaget rapport for fiskeriet med håndvod, fremgår det.