Klimadebat bør bygge på fakta

SYNSPUNKT | ABONNENT | 6. SEP 2022 • 15:30
Af:
Jan Vedde
senior project manager
European Energy
SYNSPUNKT | ABONNENT
6. SEP 2022 • 15:30

Som virksomhed har vi allerede besluttet, at fremtidige leverancer af solpaneler skal komme fra virksomheder, der kan fremvise en materialeliste, der ikke indeholder råvarer, som kommer fra Xinjiang.

 

Debatten om solceller i Kildevad fortsatte i Bornholms Tidende den 22. august med fokus på nogle komplekse klima- og miljøforhold, som jeg selvfølgelig gerne vil kommentere.

Stort set alle de siliciumsolceller der indkapsles i solcellemoduler (97 procent) er produceret i Kina. Det gælder også de moduler, der eventuelt bliver samlet i Europa. Der vil derfor altid være et aftryk fra den CO2, som indgår i den kinesiske elproduktion, og det er dette CO2-aftryk, vi ikke har mulighed for at påvirke. Men vi kan godt stille andre krav til producenterne, herunder krav om at der ikke benyttes tvangsarbejde i modulfremstillingen.

Det er rigtigt, at EU er i gang med at planlægge miljøvaredeklarationer som grundlag for en mærkningsordning, der afdækker de forskellige produkters miljøaftryk. Det er et udmærket initiativ. Da alle producenter stort set er stillet lige i forhold til den energi, der er brugt til at fremstille silicium til solcellerne, skal man nok ikke forvente den store forskel på dem. De gode undtagelser vil nok alene være baseret på særligt tilrettelagte produktionsforløb, dette er i hvert fald erfaringer fra den franske brug af miljøvaredeklarationer. Vi ser gerne en fuld europæisk produktionskæde af solcellemoduler, og vi ser gerne, at EU realiserer planerne om at støtte en sådan genkomst af europæisk produktion.

Der bliver også henvist til et studie fra Aalborg Universitet om den CO2-fortrængning, solcellernes bidrager med i deres levetid. Til at starte med bygger denne rapport på tal for ældre solpaneler, det vil sige paneler, som slet ikke er tilgængelige på markedet i dag. Dertil kommer, at det slet ikke giver mening at bruge en beregningsmetode, der sammenligner CO2-indholdet i panelet med CO2-indholdet i et nordisk elsystem, der er hastigt på vej til slet ikke at indeholde CO2. Metoden er udviklet til at holde øje med varmebesparelser i boliger, men har ingen relevans, når opgaven er at omstille hele vores energisystem, så det er baseret på grøn strøm.

European Energy deltager aktivt i udvikling af fælleseuropæiske regler på alle ovennævnte områder og ser også frem til de positive konsekvenser for miljøet, der vil følge heraf. Derudover har vi som virksomhed allerede besluttet, at fremtidige leverancer af solpaneler skal komme fra virksomheder, der kan fremvise en materialeliste, der ikke indeholder råvarer, som kommer fra Xinjiang.

Vi ved, hvad solpaneler indeholder, og vi ved, hvordan vi kan sikre dem, så de ikke er til miljømæssig skade. Derfor er vi igen nødt til at tilbagevise anklagen om giftstoffer. Der er blevet udarbejdet en ekstern risikovurdering, der er delt med regionskommunen, som helt grundlæggende slår fast, at solcellemoduler udgør en tæt, stabil og vejrbestandig enhed, som ikke vil afgive eller udvaske hverken fluor eller bly til omgivelserne.

Der er altid et tæt samarbejde med lokale myndigheder, og det er her, at vi fællesskab finder en løsning, som majoriteten af borgerne kan bakke op omkring. Det gælder også for beplantningen rundt om parken. Vi håber på en fremtidig dialog om vores forslag om solparker på Bornholm og ser frem til at fortsætte denne med lokale myndigheder og naboer til vores projekter.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.