Gravgaard: Kortet er sammenhold om Bornholm

Gravgaard: Kortet er sammenhold om Bornholm
LEDER | 7. MAR 2024 • 05:30
LEDER
7. MAR 2024 • 05:30

Det er rigtig skidt for Bornholm at nedlægge Bornholmerkortet. Det giver mindre liv og færre glade bornholmske lystsejlere.

Bornholm er et stort og fantastisk fællesskab. Det driver vi civilt, kommercielt og kommunalt. En stor del af vores havne er kommunalt drevne, og en næsten lige så stor del er drevet privat af ildsjæle og foreninger til offentlighedens og kulturavens store glæde.

Bornholm er mennesker og liv, og jo flere glade mennesker og jo mere liv vi har, jo bedre er vores fællesskab.

Bornholmerkortet er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kunnet få liv og fællesskab til at blomstre på Bornholm. Kortet er en aftale om, at bornholmske lystsejlere med havneplads i enten en privat eller en kommunal havn kan besøge de andre havne på øen uden at skulle betale ekstra for ligge til en anden bornholmsk kaj.

Lystsejlerne har allerede betalt for havneplads i deres hjemhavn og efterlader deres egen ledig, når de besøger en af øens andre havne. Det giver glade lystsejlere, liv i øens smukke havne og det samme antal ledige gæstepladser på øen totalt. Det har fungeret godt og holdt lidt mere liv i det slunkne sejlermiljø, der ikke står mål med øens store havnekapacitet og stolte maritime fortid.

Derfor er det rigtig trist for hele Bornholm, at kommunens administration onsdag indstillede til politikerne, at denne fine ordning skal nedlægges med et argument om, at sejlerne ikke længere har brug for hjælp til at sætte liv i miljøet.

Resultatet bliver desværre, at færre vil sejle rundt på øen. Bornholm bliver en lidt mindre attraktiv ø at flytte til, og resten af øens beboere og gæster vil opleve mindre liv i de dejlige havnene. Triste kajer er ikke noget godt resultat.

Havnene er en meget vigtig del af Bornholms ånd og kultur, og jo mere liv, vi kan få her, jo bedre for både sejlere, beboere og gæster.

Indtægterne fra kajleje er desværre i forvejen begrænsede, og en nedlæggelse af Bornholmerkort-ordningen vil nok kun føre til ganske få ekstra indtægter, mens den folkelige opbakning til havneadministrationen vil lide et knæk, ligesom oplevelsen i de mange havne vil blive mere livløs til ingens glæde.

Det gælder for os om at få mest muligt ud af vores dejlige ø – ikke skabe nye barrierer for liv og glæde. Hold derfor fast i Bornholmerkortet til alles glæde.