Borgerne har fået den service, borgerne har betalt for og har krav på

SYNSPUNKT | ABONNENT | 9. SEP 2022 • 17:03
Af:
Henrik Jespersen
Grevens Dal 28
Gudhjem
SYNSPUNKT | ABONNENT
9. SEP 2022 • 17:03

Arbejdstilsynet skal med påbud, henstillinger og vejledning til entreprenøren sørge for, at afhentningen kan ske, uden at skraldemændene overanstrenger sig.

 

Ifølge avisen, onsdag, har Fugatodirektøren udtalt om renovationsarbejderne, at "De har siden 2009, uvidende, givet de bornholmske borgere en for høj service…."

Nej, de har ikke. De har givet borgerne den service, borgerne har betalt for og har krav på. Men Fugato, Bofa og kommunalpolitikerne i uskøn forening har forsømt at sørge for, at skraldemændene kan yde servicen på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde.

Det er hverken Arbejdstilsynet eller entreprenøren, der skal bestemme, hvor borgerne må stille skraldespandene. Det er noget, der skal fremgå af Affaldsregulativet. Arbejdstilsynet skal med påbud, henstillinger og vejledning til entreprenøren sørge for, at afhentningen kan ske, uden at skraldemændene overanstrenger sig. Og det kræver først og fremmest den nødvendige tid og de nødvendige hjælpemidler. Så kan spanden for så vidt stå hvor som helst, i kælderskakten eller på altanen, bare for at nævne to mulige men, indrømmet, særdeles uhensigtsmæssige steder.

Bofa, politikerne og Fugato har kvajet sig. Bofa og politikerne ved ikke at sørge for et ordentligt affaldsregulativ. Fugato ved ikke at have sørget for ordentlige arbejdsforhold. Nu prøver de alle at gemme sig bag Arbejdstilsynet og skubbe problemerne over på borgerne. Det er sølle.

Som så mange andre synes jeg også, det er skandaløst, at affaldsgebyret er steget så meget samtidig med, at servicen i den grad er forringet. Hvordan harmonerer det med "Hvile-i-sig-selv princippet"? Dette princip gælder blandt andet for affaldsbortskaffelsen og siger, at der ikke må opkræves mere i gebyr, end det koster at håndtere affaldet.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?