Kun Enhedslisten siger nej til 80 fleksboliger

NYHED | ABONNENT | 18. MAR 2023 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
18. MAR 2023 • 05:30

Gefions projekt på Nexø Havn kræver fleksboliger, og selvom der er bopælspligt i Nexø, er fleksboliger bedre end en tom grund, siger borgmesteren. Også S hælder mod at give dispensation, men vil se projektet først. Kun EL siger definitivt nej.

Der er bopælspligt i Nexø. Men det vil der kun være på 80 af de 100 nye boliger, som investeringselskabet Gefion planlægger at opføre på havnen i den næststørte by på Bornholm.

Så enten kan man sige, at det vigtigste er, at der bliver bygget. Eller man kan sige, at det vigtigste er at opretholde bopælspligten.

Kommunalbestyrelsen bliver ikke enig i sagen. Enhedslisten er imod at give Gefion dispensation. Men borgmester Jacob Trøst (K) og Konservative vil godt, og også Socialdemokratiet hælder mod at sige ja.

– Vores udgangspunkt i Konservative er, at bopælspligten skal overholdes. Men det her er også et projekt, der sandsynligvis ikke bliver realiseret, hvis vi ikke går på kompromis, siger Jacob Trøst.

– Vi har ikke diskuteret det i gruppen endnu, men vi er principielt positive. Men jeg må tage det forbehold, at vi skal vurdere selve projektet, siger gruppeformand Claus Larsen-Jensen (S).

– Vi vil nok godt gå ind og lave nogle kompromiser på det. Og hvis der er bornholmere, der gerne vil bo i de boliger, der kommer, bliver det jo også helårsboliger, siger han.

På den anden side står Enhedslisten.

– Det kan vi ikke være med til. Vi står selvfølgelig last og brast med bopælspligten. Men man er i gang med at lade det smuldre, at vi har bopælspligt i otte byer på Bornholm, siger gruppeformand Morten Riis (EL).

Dansk Folkeparti har ikke drøftet sagen endnu, oplyser René Danielsson (DF).

Bornholm mangler boliger

For Socialdemokratiet vejer det tungt, at Bornholm mangler boliger og ikke selv kan bygge alle dem, der skal til.

– Hvis vi skal lykkes med at tiltrække nye borgere, skal der jo altså også bygges nye boliger. Mange siger, at de gerne vil have noget andet og noget nyt at bo i. Men der står mere end 1.000 mennesker på venteliste til en almen bolig, siger Claus Larsen-Jenen.

– Hvis vi skal kunne imødekomme den efterspørgsmål, er vi nødt til også at få gang i noget boligbyggeri, og noget af det kal også komme udefra, for vi kan ikke magte den opgave alene på Bornholm.

– Lige om lidt kommer vi altså til at mangle rigtig mange boliger på Bornholm. Så er vi også nødt til at være åbne over for de muligheder, der er. Man kan så selvfølgelig diskutere fordelingsnøglen mellem helårsboliger og fleksboliger i projektet her, siger Claus Larsen-Jensen.

Borgmester Jacob Trøst og Konservative holder sig til, at økonomien i Gefions projekt ikke kan hænge sammen, hvis en stor del af boligerne ikke bliver fleksboliger. Informationen stammer fra Gefion selv og fra en ejendomsmægler.

– Efter hvad jeg har hørt, er kvadratmeterprisen 10.000 kroner højere, hvis det bliver med fleksboligstatus. Så det er klart, at Gefion gerne vil have 100 procent fleksboliger, og vi vil så gerne have 100 procent helårsboliger. Men vi vil også gerne have projektet realiseret, siger Jacob Trøst.

– Vi mener, at det er vigtigt for Nexø, at der bliver bygget nogle boliger, og uanset hvad vil det skabe noget aktivitet i Nexø. Fordi det er så specielt et projekt, mener vi godt, at vi kan forsvare at gå på kompromis ligesom i Hasle, hvor der heller ikke er bopælspligt på de nye huse på havnen, siger han.

S og K: Denne ene gang

Enhedslistens modstand mod Gefion-projektet bunder også i, at det for hver dispensation kan blive sværere og sværere at sige nej til investorer, der vil bygge uden bopælspligt i bopælspligtbyerne.

– Hvis nogle andre nu kommer med et tilsvarende projekt, med hvilken ret kan man så afvise det? De vil selvfølgelig kunne sige, at når Gefion måtte bygge fleksboliger et sted med bopælspligt, må vi vel også, siger Morten Riis.

Hverken Konservative eller Socialdemokratiet ønsker hverken at bevæge sig ind i, om en dispensation i Nexø kan danne præcedens, eller mere overordnet hvem der kan få dispensation fra kravet om bopælspligt, og hvilke faktorer, der skal være afgørende.

– Det kan jeg slet ikke svare på. Men vi har en stor industrigrund, der skæmmer hele området. Så kommer der en investor og vil bygge boliger og butikker. Det vil tilføre Nexø en del fornyelse, og det synes jeg, at man skal være positiv over for. Kommunen giver jo også allerede dispensation til en del fleksboliger i bopligtsbyerne, siger Claus Larsen-Jensen.

– Det er altid godt at have principper. Man skal bare også passe på, at de ikke bliver så firkantede, at de står i vejen for, at noget kan ske, hvis der er fornuft i det. Man må også se på det muliges kunst. Det vil jo give et gevaldigt løft til Nexø.

– Det her er heller ikke en generel accept. Det er en stillingtagen til et projekt på en industrigrund. Man kan ikke principielt konkludere, at det også vil være okay med andre projekter, siger Claus Larsen-Jensen.

Der er tidligere givet dispensation fra bopælspligten til større byggerier i Svaneke og Hasle. Hvilke rettesnore er der at holde sig til, hvis der også bliver givet dispensation i Nexø? Hvem må bygge uden bopælspligt, og hvilke kriterier er afgørende?

– Vores udgangspunkt er, at det er en engangsforteelse, fordi det kræver meget at bygge på en havnemole. Det kræver noget mere og også en større investering end hvis man skal bygge på land om normalt. Både Gefion og en ejendomsmægler siger, at der ikke er økonomi i projektet, hvis der ikke er en vis del fleksboliger mellem det, der bliver bygget, siger Jacob Trøst.

Blev alternativet undersøgt?

Modsat siger Enhedslisten, at partiet hellere ser en ryddet, tom havnemole i Nexø end endnu et byggeprojekt, der går udenom bopælspligten i en af de otte bopælpligtbyer.

Er I stadig imod, hvis alternativet er en grund, der står tom?

– Jeg er sikker på, at der kommer nogle andre, der gerne vil lave et andet projekt. Der har jo også været interesse for den grund før, siger Morten Riis.

Ifølge borgmesteren siger både Gefion og en ejendomsmægler, at der ikke kan komme økonomi i projektet, hvis det skal være helårsboliger?

– Jo. Men for os er det ikke afgørende, at vi får fyldt vores moler op. Det er jo grundlæggende sådan, at byudvikling foregår ud fra bykernen, og her er vi så i et erhvervsområde. Og for os er det på ingen måde afgørende, at der kommer boliger på Nexø Havn.

Enhedslisten vil også gerne vide, hvilken grad for indsats Nexø Havn har lagt i at finde en investor, der vil bygge helårsboliger på havnen.

– Det vil være interessant at få undersøgt, hvad Nexø Havn har lagt af bestræbelser i at etablere helårsboliger. Det vil vi godt starte med at spørge Nexø Havn om, siger Morten Riis.