Ny dansk-svensk aftale om transit gennem Sverige

Ny dansk-svensk aftale om transit gennem Sverige
Danmark og Sverige har lavet en fælles erklæring om transit mellem Bornholm og Kastrup Lufthavn gennem Sverige. Arkivfoto: Jacob Jepsen
TOPNYHED | 19. APR 2022 • 15:00
Af:
Tommy Kaas
TOPNYHED
19. APR 2022 • 15:00

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) præsenterer i dag en erklæring med Sverige om transit gennem Sverige. Der oprettes faste kontaktpersoner ved relevante myndigheder, som skal sikre bedre samarbejde i fremtiden. Tiltaget kommer i lyset af den lukkede svenske grænse under coronakrisen.


Danmark og Sverige er nået til enighed om en såkaldt "fælles erklæring om transit mellem Bornholm og Kastrup Lufthavn gennem Sverige".

Det betyder blandt andet, at Danmark og Sverige i lyset af trafikproblemerne under coronakrisen vil "værne om den frie bevægelighed i grænseregionen og transitkorridorerne til Bornholm og Kastrup Lufthavn".

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Helt konkret vil der blive oprettet faste kontaktpersoner ved de relevante myndigheder, som skal sikre "en enkel og direkte dansk-svensk informationsudveksling i relation til transitkorridorerne", lyder det fra Udenrigsministeriet.

Det understreges, at erklæringen ikke ændrer på, at Danmark og Sverige også fremover vil kunne indføre nationale indrejserestriktioner, hvis man finder det nødvendigt i en krisesituation.

Jeppe Kofod: En livsnerve

Udenrigsminister Jeppe Kofod, som selv er fra Bornholm, ved, hvor stor betydning det har, at man let kan komme til og fra øen, siger han.

– Det er en livsnerve for rigtig mange mennesker. Jeg er glad for, at vi nu kan cementere en fælles ambition med vores svenske naboer om at skabe en endnu mere fri og flydende transportkorridor til både Bornholm og Kastrup Lufthavn gennem Sverige, lyder det ifølge pressemeddelelsen fra Jeppe Kofod.

Se aftalen mellem Danmark og Sverige i sin helhed herunder:

 


DANSK-SVENSK ERKLÆRING OM SÆRLIGE TRANSITKORRIDORER I ØRESUNDSREGIONEN

Covid-19-krisen har stillet vores samfund over for en lang række hidtil usete udfordringer. Det gælder ikke mindst i Øresundsregionen, hvor covid-19-relaterede indrejserestriktioner i perioder har skabt usikkerhed om og besværliggjort mobiliteten på tværs af grænsen. Det har i perioder skabt usikkerhed og frustrationer blandt borgere og virksomheder i Danmark og i Sverige. Det anerkender vi til fulde. Krisen har til tider gjort det nødvendigt at handle hurtigt for at bremse smitteudviklingen.

Danmark og Sverige har under pandemien haft en god og konstruktiv dialog om de udfordringer, som vores borgere har stået over for. Vi ønsker også fremadrettet en tæt dialog, for i fællesskab at kunne håndtere konsekvenserne af den fortsatte pandemi, og for at styrke samarbejdet i den dansk-svenske grænseregion. Erfaringerne fra covid-19 håndteringen i grænseregionen kan tjene som inspiration for fremtidige kriser. Vi vil værne om den frie bevægelighed over grænsen samt det fælles   arbejdsmarked. 

De nordiske lande har en fælles vision om, at Norden skal være verdens mest integrerede og bæredygtige region. Det lægger vi stor vægt på, også i det bilaterale samarbejde. Den danske og svenske samarbejdsminister har indledt en dialog om en bredere, fremadrettet samarbejdsdagsorden med fokus på Greater Copenhagen.

Når det gælder mobilitet på tværs af den dansk-svenske grænse er der to forhold, der kræver særlig opmærksomhed. Det gælder transitkorridoren fra Sjælland til Bornholm via Sverige og transitkorridoren fra Sydsverige til Kastrup Lufthavn. Forudsigelighed om disse to transitkorridorer er af stor betydning for borgere, erhvervsliv og arbejdspladser i Danmark og i Sverige.

Transitkorridoren fra Sjælland til Bornholm via Sverige har stor praktisk betydning for danskernes muligheder for, at rejse mellem Bornholm og resten af Danmark. Det er således en vigtig forbindelse mellem to landsdele i Danmark. Tilgængelighed til Kastrup Lufthavn er vigtig for befolkningen og erhvervslivet i det sydligste Sverige for først og fremmest internationale rejser.

Vi tilkendegiver derfor med denne erklæring vores fælles ambition om, i videst muligt omfang, at værne om transitkorridorerne til Bornholm og Kastrup Lufthavn. I den forbindelse vil vi sikre den bedst mulige informationsudveksling mellem vores myndigheder. Helt konkret er vi enige om at oprette faste kontaktpersoner ved de relevante myndigheder, som skal sikre en enkel og direkte dansk-svensk informationsudveksling i relation til transitkorridorerne.