Hospitalet skal spare millioner

Hospitalet skal spare millioner
Bornholms Hospital skal spare tre millioner kroner i 2024. Målet er at friholde patientere mest muligt, og måske kan det ske uden afskedigelser. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | 21. SEP 2023 • 07:58
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
21. SEP 2023 • 07:58

Som led i Region Hovedstadens budget 2024 skal Bornholms Hospital finde besparelser for tre millioner kroner. Målet er, det skal påvirke patienterne mindst muligt.


Da politikerne i Region Hovedstaden i forrige uge blev enige om budgettet for 2024, lagde de for Bornholms vedkommende vægt på et nyt partnerskab mellem Bornholms Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Budgetaftalen indeholder dog også en spareøvelse for det lokale hospital, der skal finde tre millioner kroner i såkaldte interne omprioriteringer. Det fremgår af et notat på regionens hjemmeside.

I notatet står der, at de interne omprioriteringer rammer områder på hele hospitalet. Konkret bliver der tale om reduceret bemanding i ydertidspunkter og samling af vagtfunktioner samt optimering af kontrakter og indkøb. Målsætningen er at finde omprioriteringer, der påvirker patienterne mindst muligt.

Som udgangspunkt medfører ændringerne ikke afskedigelse af sundhedsfagligt personale, men samlet set vil der være færre stillinger på hospitalet, som vil prøve at besætte ledige stillinger ved at omplacere klinisk personale.

Færre handlemuligheder

Det enkelte hospital har ansvaret for egen økonomi og eget budget. I dette ansvar ligger også beslutninger om at flytte penge mellem afdelinger og prioritere ressourcerne, så de bliver brugt der, hvor behovet er størst.

På Bornholms Hospital kommer kravet om at finde tre millioner kroner ved interne omprioriteringer efter et budget 2023 med omprioriteringer for i alt 10 millioner kroner.

I den forbindelse blev der besluttet omlægning af en del arbejdsgange på hospitalet, og for at skabe ro omkring dem er det planen at skaffe en del af de tre millioner kroner i 2024 ved en reduceret buffer. Bufferen er den portion penge, der bliver gemt til, hvis noget går i stykker og skal udskiftes. Den er i hospitalets budget 2024 på under en halv procent af hospitalets omsætning. En reduktion af hospitalets buffer begrænser dets handlemuligheder ved uforudsete hændelser, for eksempel nedbrud af apparatur, fremgår det af notatet.

Brug af privathospitaler

Notatet fra regionen viser, at Bornholms Hospital regner med at skaffe hovedparten af de tre millioner kroner gennem reduceret vagtbemanding og mulig sammentænkning af funktioner på plejeområdet, blandt andet i sengeafsnit og akutmodtagelse. Samtidig iværksættes en indsats for at reducere brugen af privathospitaler.

Det vil i 2024 skaffe 1,92 millioner kroner, og det vil ifølge hospitalet være til mindst mulig gene for patienterne, idet bemandingen på de travleste tidspunkter er fastholdt.

En reduceret brug af privathospitaler forudsætter, at de rigtige kliniske kompetencer er til stede på hospitalet. Hvis det lykkes, vil det betyde, at flere borgere behandles tættere på hjemmet. Det er en af målsætninger med partnerskabet med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Billigere løsning

En reduktion af bufferen og optimering af kontrakter og indkøb kan ifølge Bornholms Hospital skaffe en million kroner, og hospitalet lægger også op til at reducere udgifterne til administrative opgaver knyttet til udviklingsopgaver og projekter med en halv million kroner. Det omfatter Digital Ø på Bornholms Hospital.

Endelig ser hospitalet en mulighed for at spare 100.000 kroner på reduktion og omlægning af forbruget af medicin og analyser. En gennemgang viser, at det samlet vil være en billigere løsning, hvis enkelte analyser ikke længere foretages på Bornholms Hospital, men sendes til et andet hospital.