Det koster 650.000 kroner – ingen har brugt det

Det koster 650.000 kroner – ingen har brugt det
Telefonlinjen henvender sig primært til unge under 25, der oplever problemer med rusmidler, samt deres pårørende. Foto: colourbox.com
NYHED | ABONNENT | 2. AUG 2022 • 05:30
NYHED | ABONNENT
2. AUG 2022 • 05:30

I foråret lancerede kommunen en ny døgnåben telefonrådgivning for unge, der oplever problemer med rusmidler, men ingen har benyttet sig af linjen endnu. Ifølge lederen af rusmiddelområdet er for tidligt at tolke noget om den manglende aktivitet, men tiltaget skal evalueres på sigt.

Som et led i kampen mod brugen af rusmidler blandt bornholmske unge offentliggjorde Bornholms Regionskommune i april en ny telefonlinje, der skulle være døgnbemandet i weekender og på helligdage, og som kunne fungere som rådgivning til unge, der oplever problemer med rusmidler.

Telefonlinjen er åben fra fredag klokken 16 til mandag klokken 8, og den åbnede første gang fredag den 22. april. Men lige siden åbningen har der været meget stille på linjen.

– Der er ikke nogen, der har ringet endnu, siger Hanne Ulrich, der er leder af kommunens rusmiddelområde, og som selv har haft vagten to weekender henover sommeren.

– Når ingen ringer, så tænker vi jo, om der er fejl i systemet. Det har vi selvfølgelig tjekket, og det er der ikke. Den virker, når man ringer på den.

Er du overrasket over, at ingen har ringet?

– Jeg ville være lige så overrasket, hvis vi var blevet ringet ned fra klokken 16 til klokken 8 dagen efter. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der havde forventet noget ude i ekstremerne. Måske ikke et kæmpe brug, men måske et eller andet brug af den.

Hvorfor ingen har benyttet sig af tilbuddet endnu, har Hanne Ulrich svært ved at svare på.

– Det er altid svært at spå om, og det er jo et tilbud, som er en politisk født idé. Vi har ikke oplevet tidligere i behandlingen, at det har været efterspurgt. Men det er ikke det samme, som at der ikke kan være et behov. For hvad med alle dem, man ikke møder eller har kontakt til. Hvad er deres behov? Det her er en idé, der bliver prøvet af.

 

Man kan blive ved med at oplyse, og folk ser det først den dag, man har brug for at se det.

Hanne Ulrich

leder af kommunens rusmiddelområde

 

Til rådighed

Den primære målgruppe for telefonrådgivningen er unge under 25 år, der oplever problemer med rusmidler, samt deres pårørende. Men alderen er ikke så groft optegnet, og det er heller ikke noget, medarbejderne i røret nødvendigvis ville få at vide, hvis en person ringer ind.

– Vi vil jo gerne vide, hvor gamle de, der ringer ind, er, men det er helt frivilligt, om man vil oplyse det, forklarer Hanne Ulrich.

– Vi spørger heller ikke til navn, medmindre folk oplyser det. Vi laver registrering til statistisk brug, så vi kan se, hvor mange der henvender sig.

Seks medarbejdere fra kommunens rusmiddelområde, stof- og alkoholbehandling og ungerådgivning er tilknyttet ordningen, og de skiftes til at have vagten.

– Man står til rådighed og svarer telefonen, hvis den ringer, men man er hjemme og laver det, man nu laver. Men det dur ikke, at man putter telefonen i en skuffe og inviterer huset fuld af gæster og ikke kan høre den. Man skal være til rådighed, for det er det, man bliver honoreret for.

Hanne Ulrich er ikke del af den normale turnusordning, men hun træder til ved sygdom og ferie.

Har I en udført spørgeplan til medarbejderne?

– Nej. Vi lytter til den, der ringer og prøver at svare og rådgive. Det er en reaktiv rådgivning. Vi sidder i den anden ende af en telefon og er ikke et beredskab, der kan rykke ud. Og hvis de har tid og overskud, så spørger vi, om vi må stille dem et par spørgsmål til det her statistiske indsamling. Er du ung eller pårørende? Mand, kvinde? Hvor gammel er du? Og så krydser vi af, hvad henvendelsen har drejet sig om, og om man har kunne give et råd eller vejlede.

Dyrt projekt

I forbindelse med tilbuddet sendte kommunen en pressemeddelelse ud, som også blev delt på Ungerådgivningens facebookside.

Hvad har I ellers gjort for at sprede budskabet?

– Der er trykt visitkort med oplysninger om telefonrådgivningen, og de er distribueret blandt de medarbejdere, som arbejder med unge, så de kan deles ud, siger Hanne Ulrich og tilføjer, at deres tanker primært har været at sprede budskabet via de instanser, der har et stort netværk blandt de unge - alt fra sagsbehandlere til vejledere på ungdomsuddannelser.

– Ungerådgivningen er i hverdagen synlig qua de her store netværk, så det er også der, vi har været opmærksomme på at komme ud med information omkring det her. Tit vil det være nogle kontaktpersoner, der oplever, at de unge har behovet, og de kan derfor sige; 'til en anden gang skal du vide, at det her findes'.

Hvorvidt der er en sammenhæng mellem synligheden og promoveringen af tilbuddet og det faktum, at ingen har benyttet sig af det, kan Hanne Ulrich ikke svare på.

– Det er svært at vide. Hvordan og hvornår bliver man synlig? Tit leder folk efter svar, når de har et spørgsmål. Det er sjældent, man leder efter svar, bare for at være på den sikre side. Man kan blive ved med at oplyse, og folk ser det først den dag, man har brug for at se det.

Men hvad kan man så tolke ud fra, at ingen har benyttet sig af tilbuddet? 

– Det tror jeg, jeg vil vente med at sige noget om, indtil vi selv har evalueret på det. Det er ikke bare lige gjort med et enkelt svar, siger hun og tilføjer, at de efter planen skal evaluere engang til efteråret.

Kan man tolke det sådan, at der ikke længere er et problem med rusmidler på Bornholm?

– Nej, det tænker jeg ikke. Det ville være en forkert slutning.

Hvad er tidshorisonten på tilbuddet?

– Det er givet som en finansiering, da man politisk besluttede, at det skulle være en del af tilbuddet. Vi skal se, om det giver mening at fortsætte det, for det er et dyrt tilbud at have, hvis ikke det bruges, også set i forhold til kommunens samlede økonomi og hvilke indsatser, man vil prioritere på børne- og ungeområdet. Men en fortsættelse vil blive vurderet på baggrund af telefonrådgivningens værdi.

Kan ikke stå alene

René Danielsson (DF), medlem af kommunalbestyrelsen og formand for social- og sundhedsudvalget, anser telefonrådgivningen som en del af et større beredskab og et sikringstilbud, man kan ringe til, hvis det brænder i weekender og på helligdage.

– Et eller andet sted er det et godt tegn (at ingen har ringet ind, red.). Jeg vil hellere have, at der er nul brugere, hvis det betyder, der ikke er et behov, end at der ikke var telefontid nok, siger René Danielsson og tilføjer, at han ligesom Hanne Ulrich ikke mener, at man kan tolke den manglende aktivitet på telefonlinje som et tegn på, at der ikke længere er et problem med rusmidler på Bornholm.

Er telefonrådgivning den bedste måde at komme i kontakt med unge, der oplever problemer med rusmidler?

– Det kan jo ikke stå alene, men det er heller ikke ment som en forebyggende indsats. Meget af det forebyggende og opsøgende arbejde ligger jo i Det Gule Team, siger René Danielsson og påpeger, at han modsat Hanne Ulrich har oplevet en efterspørgsel fra brugere af kommunens eksisterende tilbud og deres familier.

– Det var ikke en idé, der kom ud af det blå. Det er en kompromisløsning i forhold til det oprindelige tilbud, som vi var nogle, der ønskede sidste år, siger han.

Dansk Folkeparti forsøgte i marts 2021 at få flertal for et tiltag, der skulle styrke det tværfaglige samarbejde med et tilbud, hvor pårørende og misbrugere kunne få den nødvendige hjælp via én indgang i kommunen. Der var dog ikke politisk flertal for projektet, som ifølge Linda Kofoed Persson (DF) ville koste 4,5 millioner om året.

René Danielsson ser telefonrådgivningen som en del af et større beredskab i kampen mod rusmidler blandt bornholmske unge. Arkivfoto: Jacob Jepsen

Evaluering

René Danielsson mener ligesom Hanne Ulrich, at telefonrådgivningen skal evalueres, men han mener, tilbuddet skal have lov at leve i længere tid end tre måneder, før man begynder at kigge på det.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, det er henover sommerferien, at behovet er størst. Det plejer at være de mørke måneder og henover jul og nytår, at min indbakke bliver oversvømmet med henvendelser fra folk, som har behov for hjælp. Men hvis billedet er det samme 1. marts næste år, så bliver vi nødt til at kigge på det, siger René Danielsson og tilføjer:

– Men jeg synes, det er svært at lave en evaluering, når man ikke har alle årets aspekter med. Der er også nogle lokale flyttemønstre, der gør sig gældende. Oplever man en stigning i henvendelser hen mod en eksamensperiode, og falder den så efter? Alle de der ting vil jeg gerne diskutere, men det kræver, at vi har mere end tre måneder at evaluere på baggrund af.

Der er afsat 650.000 kroner årligt til tilbuddet, og en annullering af telefonrådgivningen er med på social- og sundhedsudvalgets sparekatalog, som kommunalbestyrelsen kan tage udgangspunkt i under budgetforhandlingerne om godt en måned. Udvalgets formand kan godt se, at det er et dyrt projekt, hvis ingen benytter sig af det, men han synes alligevel godt, det kan retfærdiggøres.

– Jeg ser det her som en del af et større beredskab. Jeg vil da ønske på sigt, at der ikke er et behov for det.

Ifølge René Danielsson starter meget af det forebyggende arbejde mod rusmidler blandt unge i folkeskolen.

– Der er desværre relativt mange med diagnoser, der ender med at dulme deres problemer med rusmidler. Det starter i folkeskolen, og vi kan ikke proppe alle børn i én kasse. For mig kommer og går det meste med, hvordan vi vælger at gribe vores børn an i folkeskolen. Og jo mere, vi tror, vi kan ensrette børn ved at putte dem i samme kasse, jo flere tror jeg, der ender med at dulme deres problemer med rusmidler. Men det er jo min tese.

Telefonlinjen er åben i weekender og på helligdage på nummeret 56 92 75 05.

 


Baggrund

Efter fire tragiske narko- eller medicinrelaterede dødsfald blandt unge mennesker i Rønne inden for halvandet år var der i 2021 stor politisk opmærksomhed på unge med misbrugsproblemer.

I budgetaftalen for 2022 afsatte Socialdemokratiet og Venstre 1,72 millioner kroner om året til at etablere et misbrugsbehandlingstilbud til unge efter Servicelovens § 101.

Pengene går til at udbygge af Ungerådgivningen, der ifølge budgetmaterialet forventes at få øget bemandingen til fire fuldtidsmedarbejdere. De nye midler skulle også gå til ansættelse af en psykolog, en sundhedsfaglig medarbejder samt til at købe lægetimer.

Der er tale om et ambulant behandlingstilbud til gruppen af unge op til 25 år, for hvem et tidsafgrænset rådgivningsforløb i Ungerådgivningen ikke er tilstrækkeligt.

Aftalen indebar også en akuttelefon på hverdage mellem kl. 8-8.30, men andre politiske partier så dette som en utilstrækkelig model og ønskede en telefonordning, der var døgnbemandet i weekender og på helligdage. Denne ordning blev vedtaget i januar efter valget, da det nye politiske flertal lavede en række budgetændringer. Telefonrådgivningen i weekender og på helligdage koster 650.000 kroner at drive om året.

Telefonlinjen har nummeret 56 92 75 05.HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?