Morten Riis overrasket over borgmesteren: Budgetforslag stemt igennem helt uden debat

Morten Riis overrasket over borgmesteren: Budgetforslag stemt igennem helt uden debat
Borgmester Jacob Trøst (i midten) kom ikke med ændringsforslag til Enhedslistens, Socialdemokratiets og Venstres budgetforslag. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 14. SEP 2022 • 20:42
Jesper Gynther
Journalist
NYHED | ABONNENT
14. SEP 2022 • 20:42

Borgmester Jacob Trøst (K) kom ikke med nogen ændringsforslag til Enhedslistens, Socialdemokratiets og Venstres budgetforslag, da Økonomi- og Klimaudvalget onsdag holdt møde. Det overrasker viceborgmester Morten Riis (EL), men borgmesteren afviser, at mødet var det rigtige forum til at forsøge at ændre på budgetforslaget.

– Det gik som forventet, siger borgmester Jacob Trøst, da Tidende ringer til ham onsdag aften.

Økonomi- og Klimaudvalget har netop holdt møde, hvor punkt 2 på dagsordenen var 1. behandling af kommunebudgettet for 2023. Her fremlagde borgmesteren sit eget budgetforslag, mens Enhedslisten, Socialdemokratiet og Venstre fremlagde deres.

Da de tre partier har flertallet i udvalget, så blev deres forslag stemt videre til 2. behandling i kommunalbestyrelsen, som endeligt skal vedtage budgettet i oktober.

– Det er flertallet, der bestemmer, og det har jeg accepteret, at det er sådan, det er, siger borgmesteren, som under mødet ikke forsøgte at få sine egne forslag med i de tre partiers budgetforslag.

– Mit eget (budgetforslag, red.) var jo det, jeg fremlagde til at starte med, så det er selvfølgelig det, jeg gerne vil have igennem. Og i og med, at de laver et ændringsforslag, er det, fordi de gerne vil have noget andet igennem, konstaterer han.

Du kunne ikke få nogle af dine ønsker med i det ændringsforslag, som kom?

– Nej, jeg synes ikke, det var det rette forum at drøfte det i. Fordi der er to partier, der ikke er med på økonomiudvalgets møde.

Har du forhåbninger om, at der stadigvæk kan ændres noget i det forlig, inden at det bliver endeligt stemt igennem?

– Jeg er jo evig optimist, men jeg må jo nok erkende, at det begynder at se svært ud.

Enhedslisten overrasket

Hos Enhedslisten er man overrasket over, at borgmesteren på mødet ikke forsøgte at komme med ændringsforslag til Enhedslistens, Socialdemokratiets og Venstres budgetforslag.

– Nej, altså jeg havde egentlig forventet lidt, at borgmesteren ville lægge op til nogle forhandlinger af en eller anden slags, men det blev det sådan set ikke. Vi fik mulighed for kort at præsentere vores alternative forslag, og så blev det sådan set sendt til afstemning, siger Morten Riis.

Så I er åbne for at lave ændringer i jeres forslag?

– Det ved jeg ikke, men jeg havde da forventet, at man ville have forsøgt at lave nogle ændringsforslag til vores forslag, men det var der ikke. Jeg skal ikke kunne sige, at det var blevet vedtaget, for det kommer meget an på, hvad det havde været for nogle ændringsforslag. Og det havde nok også været en fordel, hvis man havde tænkt sig at gå den vej, at man havde sendt ændringsforslag til os i forvejen. Men budgettet er jo ikke vedtaget endnu, det bliver det først i oktober, når KB andenbehandler det.

– Men vi synes jo, vi har lavet et godt forlig.

Vil I være villige til at tage nogle af de andres forslag, hvis I til gengæld får et bredere forlig?

– Så må de jo ligesom formulere, hvad det er, de vil have, eller hvad de gerne vil, for som det bliver lagt op her, så er det det ene budget frem for det andet budget. Så hvis man gerne vil den vej, så må man jo formulere, hvad det er for nogle ændringer, man vil have ind, eller hvad der skal ud.

Ingenting er afgjort - eller er det?

Som nævnt mangler budgetforslaget nu kun at blive endeligt behandlet i kommunalbestyrelsen. Her tror Morten Riis ikke på, at der bliver ændret så meget på forslaget.

– Der er jo ingenting, der er afgjort, før det er stemt om det sidste gang. Men hvis man virkelig gerne vil være med i budgettet, så skulle man ikke være gået fra budgetforhandlingerne, siger Morten Riis med henvisning til, at borgmester Jacob Trøst suspenderede budgetforhandlingerne på Green Solution House tidligere på måneden.

– I det øjeblik Jacob går ind og annoncerer det, så prøver jeg faktisk at få fat på ham på telefonen, og jeg skriver også sms, og ingen af delene svarer han på, siger Morten Riis, som mener, at borgmesteren lavede en fejl.

– Hvis man gerne vil være med i budgettet, så skal man bide sig fast i bordkanten, også når der kommer nogle ting, som man er uenige i, i håb om, at det så bliver anderledes i løbet af processen. For hvis man bare går, så er der nogle andre, der tager over jo.

Enhedslisten tror dog, at det havde været svært at lave et bredt budgetforlig.

– Vi havde gerne lavet et budget, der var bredere, og det har jeg også sagt hele tiden. Men jeg tror, der var nogle uenigheder, der var så væsentlige i forhold til, hvad vi og hvad Dansk Folkeparti gerne ville, at jeg havde svært ved at se, at man kunne lave et budget, som behandlede de punkter, og hvor begge partier så også var med i budgetforliget.

Og nu er løbet ved at være kørt for at få et bredt forlig, mener han.

– Jo tættere vi kommer til den endelige behandling, desto sværere er det jo at forestille sig. 

S: Andre partier er velkomne til at stemme for vores forslag

Socialdemokratiet mener også, at det er svært at forestille sig, at budgetforslaget bliver ændret, når det skal 2. behandles.

– Sådan som det ligger nu, synes jeg, vi har et rigtig fint budget, og jeg kan ikke se, at vi kan ændre i det, siger Jonna Nielsen, som også er medlem af Økonomi- og Klimaudvalget.

Hun opfordrer derfor de andre partier til at stemme for forslaget.

– Selvfølgelig skal man aldrig sige nej til en forhandling, men jeg tænker, at hvis man har et ønske om at komme med i vores budget, så er man selvfølgelig velkommen til det.

– Så jeg synes, hvis man har lyst til at hægte sig på budgettet og kan se sig i det, fordi det har så mange gode elementer, som jeg selv synes, det har, så er man selvfølgelig velkommen til det. Men det må vi jo se, siger hun.