Stor forskel på plan C for rådhusplanens kastebold

NYHED | TEJN/ALLINGE | ABONNENT | 15. SEP 2022 • 06:17
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | TEJN/ALLINGE | ABONNENT
15. SEP 2022 • 06:17

Borgmester Jacob Trøst har i sit budgetforslag afsat tre gange så mange penge som EL, S og V til en fremtidig base for hjemmeplejen på nordlandet, efter at der er opstået bred politisk enighed om, at et planlagt byggeri ville blive for dyrt.


På lange stræk er borgmesteren og de tre partier, der står bag en smal budgetaftale, enige om indholdet, men et af de steder, hvor Jacob Trøsts pakke adskiller sig fra Enhedslisten, Socialdemokratiet og Venstre er håndteringen af efterdønningerne af den rådhusplan, som både De Konservative og Enhedslisten var med til at annullere efter kommunalvalget.

Da det blev besluttet at droppe byggeriet på Snorrebakken og lade administrative medarbejdere blive i kommunens bygning i Tejn, kom hjemmeplejeteamet i Allinge, Bornholms Museum og Bornholms Ø-Arkiv til at stå uden fremtidige lokaler.

I foråret besluttede et bredere flertal at tilbyde museet og arkivet plads på Snorrebakken, mens hjemme- og sygeplejen skulle flytte ind i en nyopført bygning – et relativt billigt modulbyggeri med kortere levetid end konventionelt byggeri. Planen om et modulbyggeri til næsten 14 millioner kroner har imidlertid sidenhen givet kommunalbestyrelsen kolde fødder, og både i borgmesteren og EL-S-V-forslaget droppes projektet, der allerede var finansieret. Men her stopper lighederne. Mens budgettrioen har afsat 2,5 millioner kroner til "opprioritering af sygeplejens lokaler i Allinge og klargøring ved genplacering andet sted", lægger Jacob Trøst op til at afsætte tre gange så mange penge.

– Det er for at sikre en god, varig løsning, som giver en bedre drift og et bedre arbejdsmiljø, sagde han til Tidende forud for onsdagens møde i økonomi- og klimaudvalget, hvor han fremlagde sit budgetforslag.

– I et budgetår, hvor mange ressourcer er knappe, er det klart, at vi kigger på alternative løsninger, men jeg vil bare sikre mig, at vi har sat penge nok af.

Detaljer mangler

De 7,5 millioner kroner foreslås afsat til "sikring af hjemmeplejens arbejdsmiljø", fremgår det af borgmesterforslaget. Jacob Trøst vil ikke uddybe, hvilken løsning han har i tankerne, men fortæller, at der er et par forskellige scenarier.

Social- og sundhedsudvalgets formand, René Danielsson fra Dansk Folkeparti, som også står uden for budgetaftalen, kritiserede efter budgetforliget beløbet, som de tre partier afsatte til en ny base for hjemmeplejens Team Tejn, der i dag har til huse i lejede lokaler i Allinge, som politikerne overvejer at sætte i stand for kommunale midler.

– Jeg frygter, at de 2,5 millioner kroner slet ikke er nok. Det er en kæmpebygning på Kirkepladsen, så det bliver dyrt, sagde Danielsson, som også var bekymret over tidsperspektivet i en renovering og følgerne for arbejdsmiljøet.

De droppede rådhusplaner dukker i øvrigt op flere andre steder i budgetforslagene. Både Trøst og forligspartierne vil bruge knap fem millioner kroner på anlæg af en ny magasinbygning til Ø-arkivet og knap 2,1 millioner kroner ekstra på nye vinduer i administrationsbygningerne på Ullasvej, ligesom de er enige om at indløse en besparelse på knap 900.000 kroner ved at nedlægge en projektlederstilling til samling ad administrationen på færre matrikler.

Økonomi- og klimaudvalget besluttede at gå videre med EL-S-V-budgetaftalen og forslaget om at bevilge 2,5 millioner kroner til "opgradering af hjemmeplejens lokaler i Allinge".


Overblik

Besparelse, som indgår i begge budgetforslag, om at opgive modulbyggeri til hjemmeplejens Distrikt Tejn: 13,82 millioner kroner.

Ny udgift i forslaget fra EL, S og V: "Opgradering af hjemmeplejens lokaler i Allinge": 2,5 millioner kroner.

Nettobesparelse ved budgetændring: 11,32 millioner kroner.

Ny udgift i Jacob Trøsts borgmesterforslag: "Sikring af hjemmeplejens arbejdsmiljø (Team Tejn)": 7,5 millioner kroner.

Nettobesparelse ved budgetændring: 6,32 millioner kroner.