Mads Wolff valgt til stor international post

Mads Wolff valgt til stor international post
To års arbejde for at blive valgt ind i ledelsen af et organ under FN er endt succesfuldt for Mads Wolff, der her ses ved torsdagens valg i UNESCO's bygning i Paris. Privatfoto
NYHED | ABONNENT | 17. NOV 2023 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
17. NOV 2023 • 05:30

Borgmesteremnet Mads Wolff (S) har i mere end to år arbejdet for at sikre Danmark en post i styrelsesrådet for et FN-program, der handler om at finde lokale løsninger på klimakrisen og tabet af natur. Det lykkedes torsdag, hvor Mads Wolff selv blev udpeget til at besætte Danmarks plads. Bliver jeg borgmester, må jeg tage stilling til alt, hvad jeg laver i dag, siger han.

Måske har du aldrig før hørt om programmet "Mennesket og Biosfæren", der hører under FN-organet UNESCO.

Og måske kan du heller ikke helt udenad, hvad UNESCO nu egentlig er. UNESCO er FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab.

Under den paraply har UNESCO en lang række indsatser og programmer. Blandt dem er "Mennesket og Biosfæren", der har eksisteret siden 1971. "Mennesket og Biosfæren" arbejder for at skabe lokale løsninger på de største globale udfordringer. I nyere tid i høj grad klimakrisen og tabet af arter i naturen.

"Mennesket og Biosfæren" bliver ledet af et mellemstatsligt styrelsesråd, og det styrelsesråd blev bornholmeren og S-borgmester-emnet Mads Wolff torsdag valgt ind i. Det skete i Paris, hvor UNESCO har sit hovedkvarter og i disse dage holder sin generalkonference.

Mads Wolff får posten efter et stort stykke benarbejde over store dele af verden, der har stået på i mere end to år. Både han selv og det danske diplomati omkring UNESCO-arbejdet har været aktive med lobbyarbejde.

Mads Wolff blev gjort til Danmarks kandidat, fordi han de seneste knapt fire år har været medlem af nationalkommission under "Mennesket og Biosfæren". På den baggrund konstaterede Miljøministeriet, at han var egnet til at blive Danmarks kandidat.

– Nationalkommissionen er bindeleddet mellem det globale og det lokale. Vi prøver at se på, hvordan man kan finde lokale løsninger på de globale udfordringer, fortæller Mads Wolff.

– Da muligheden opstod for at blive Danmarks kandidat, tænkte jeg, at det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Også fordi jeg har arbejdet med de her ting i nogle år, siger han.

– At blive medlem af styrelsesrådet betyder, at vi får en bedre mulighed for at styrke rammen for de enkelte biosfæreområders indsatser. I 2025 skal der udarbejdes en ny handlingsplan for programmet, som er gældende for de næste 10 år. Det bliver en hovedindsats for den danske indsats i den første tid.

En borgmester i FN?

Mads Wolff fortæller, at Danmarks og dermed hans plads i styrelsesrådet var sikker, da repræsentanter for lande fra alle dele af verden torsdag stemte i Paris.

Det sikrede dels det danske forarbejde, dels de nordiske lande plejer at have en plads.

– Der er en tradition for, at et af de nordiske lande sidder i det mellemstatslige styringsråd. Sverige har siddet der i mange år, og denne gang blev Danmark så spurgt. Derfor har det været hele Norden, der til en start har peget på Danmark. Det ser jeg som en vigtig cadeau og som et udtryk for, at de andre nordiske lande har tillid til os, siger Mads Wolff.

– Der har været et ret stort lobbyarbejde i gang. Jeg har også selv været i kontakt med andre lande med indflydelse, for eksempel Storbritannien, Tyskland, Østrig og Holland. Der er blevet udført en solid indsats for at køre Danmark i stilling, og den har jeg også selv været dybt involveret i, siger han.

Men hvad nu hvis Mads Wolff næste forår også bliver borgmesterkandidat for Socialdemokratiet? Og derefter: Hvad hvis han så også bliver borgmester ved valget om to år?

Kan man godt både være borgmester og have en post i et UNESCO-organ?

– Arbejdet for posten i UNESCO startede længe før, jeg begyndte at tænke på at blive borgmester. Hvis jeg skulle blive borgmester, må vi se på det til den tid. Så må jeg se på, hvad jeg i øvrigt gør. En lang række af de ting, som jeg gør i dag, vil jeg jo heller ikke kunne som borgmester. Jacob Trøst kunne jo heller ikke fortsætte som politimand, da han blev borgmester, siger Mads Wolff.

– Bliver jeg borgmester, så er jeg først og fremmest det. Men UNESCO-posten er jo også et tillidshverv og ikke noget, som jeg kommer til at tjene penge på, siger han.

Mads Wolff fortæller også, at hvervet i UNESCO ikke er synderligt tidskrævende.

– Det handler om ét fysisk møde om året. Indimellem er der så også lidt aktiviteter, men alt i alt er det ikke nogen voldsom aktivitet, siger han.