Lang debat: Regler for fleksboliger forbliver som de er

NYHED | 27. APR 2023 • 21:46
Jakob Marschner
Journalist
NYHED
27. APR 2023 • 21:46

En lang debat om hvordan kommunen skal udstede tilladelser til fleksboliger endte torsdag aften med....at reglerne fortsætter at være, som de er i dag.

Dermed bliver tilladelser ikke givet midlertidigt. Ejere af fleksboliger vil heller ikke kunne veksle frit mellem at bruge deres bolig som fleks- og helårsbolig.

Forinden havde debatten handlet om, hvorvidt tilladelsen til fleksboliger skal knytte sig til selve boligen eller til boligens ejer. Interessen samlede sig om de to forslag, der i hver sin ende af spektret var de mest vidtgående. Men ingen af de to forslag kunne i sidste ende samle et flertal.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti gik ind for at lade fleksboligtilladelserne knytte sig til boligernes ejer. Af hensyn til at kommunen senere skal kunne kalde fleksboliger tilbage til helårsstatus.

– Det kan godt være til glæde for ret mange, at man har sikkerheden, mens man ejer boligen. Jeg kan ikke se, at det skulle være en forringelse, og for nogle tror jeg også, at det vil være en forbedring, sagde Laura Kofod (EL).

– Samtidig vil det prioritere bornholmerne, der bor her. Med den anden model vil der ikke være nogen mekanisme, der kan bringe en fleksbolig tilbage til at blive en helårsbolig igen. Jeg synes, at bornholmerne ved kommunalvalget sendte et klart signal om, at det ikke var det, som de ønskede, sagde hun.

– Vi er nødt til at se ud over vores egen næsetip. Vi er valgt af bornholmerne, og jeg tænker, at vi skal varetage deres interesser. Vi skal ikke varetage de interesser, hvor man ser vores skønne ø og bysamfund som en feriekulisse, sagde Linda Kofoed Persson (DF).

– Nogle flytter til, det medgiver jeg. Men det er begrænset, men så snart det bliver lidt gråt og trist, er de væk. Noget andet er, at de ikke lægger deres skattegrundlag på Bornholm, fortsatte hun.

– Om måske 20 år er måske 80 procent af husene i for eksempel Listed blevet ferieboliger. Men en enkelt familie er måske belevet boende helårs og skal lige pludselig bruge en skolebus. Så skal vi til at bruge penge til at sende en skolebus ud. Og hvordan skal vi få råd til at rydde sne i nogle byer, hvor der næsten ikke bor nogen? sagde Linda Kofoed Persson også.

– Det er at drive gæk med bornholmerne, og jeg synes, at de gav os et ret tydeligt mandat. Alle de, der sagde at de vil noget med bopælspligten og skattegrundlaget, driver gæk med os nu.

Fleksboligejernes ønske kunne imidlertid ikke samle flertal.

– Vi forstår bekymringen. Vi har læst om Listed, og med fare for at træde nogen over tæerne kan vi ikke projicere Listed op til at dække hele Bornholm. Vi hører om huse uden lys. Det er vi selvfølgelig også bekymrede for. Derfor synes vi, at vi skal lytte til borgere, der har lyst til at skabe initiativer for, at der kan komme nogle til, der bor der året rundt, sagde Søren Schow (V).

– Vi kan så også være bekymret for, at nogen vil føle sig snydt, og at de har købt hus på falske præmisser, og at nogle vil anlægge sag mod kommunen, tilføjede han.

– Vi må ikke skabe nogen som helst usikkerhed på det her område. Hvis du skaber den mindste tvivl i forhold til ejendomsretten af folks bolig, er der nogle, der vil flytte ud. Nogle vil også lade være med at købe en bolig, begrundede Claus Larsen-Jensen (S).

– Rigtig mange fleksboligejere har købt deres fleksbolig, uden at tilladelsen var knyttet til selve boligen, replicerede Laura Kofod (EL).

– Vi bliver nødt til at få ro på. Folk, der kommer til den her ø, skal kunne vide, om de kan blive her. Vi har besluttet det én gang (at ophæve bopælspligten overalt udenfor otte byer, red.), og nu er vi nødt til at stå ved det, sagde Jonna Nielsen (løsgænger).

– Det bliver noget rigtigt bøvl at lade tilladelsen gå til ejeren. Alle de fire første mulige modeller bliver faktisk noget bøvl, sagde Kirstine van Sabben (BL).

Der knytter sig den krølle til historien, at kommunens embedsværk havde advaret mod begge de modeller, som sagens to lejre i kommunalbestyrelsen valgte at samle sig om. 

At knytte fleksboligtilladelsen til ejeren, men lade den være uden tidsbegrænsning og med fri vekslen mellem helårsbrug og fritidsbrug, sådan som praksis på Bornholm nu vil blive, vil ifølge kommunens administration "kunne være en indskrænkning af ejernes etablerede, lovlige rådighed over deres faste ejendom, da ejendommene fremadrettet ikke vil kunne sælges uden, at fleksboligtilladelsen bortfalder".

At knytte fleksboligtilladelser til selve boligen, der dermed én gang for alle vil være blevet gjort til fleksbolig, vurderede embedsfolkene derimod som "meget vidtgående, fordi fleksboligejernes interesser vægtes over hensynet til kommunens planlægningsmæssige interesser".

Kommunens embedsfolk anbefalede slet ikke at ændre noget ved dagens praksis.