Aftale skal sikre flere specialister til bornholmske patienter

Aftale skal sikre flere specialister til bornholmske patienter
Et partnerskab mellem Bornholms Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital skal sikre bornholmere et sundhedstilbud, som er sammenligneligt med Region Hovedstadens øvrige borgere. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | 8. SEP 2023 • 11:00
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
8. SEP 2023 • 11:00

Region Hovedstadens budgetaftale indeholder et partnerskab mellem Bornholms Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.


Politikerne i Region Hovedstaden blev torsdag aften enige om et budget for sundhedsområdet i 2024, som de selv betegner som stramt. Alligevel støtter aftalen godt op om Bornholm, lyder meldingen fra de lokale medlemmer af regionsrådet, Carsten Scheibye (V) og Leila Lindén (S).

– Borgere og patienter på Bornholm skal have et sundhedstilbud, som er sammenligneligt med regionens øvrige borgere. Derfor er det vigtigt fortsat at kunne fastholde og rekruttere dygtigt sundhedsfagligt personale til Bornholms Hospital, hvilket gennem mange år har vist sig vanskeligt, fortæller Carsten Scheibye i en fælles pressemeddelelse fra de to.

Grundtanken er, at regionen vil have et sundhedsvæsen for alle, der har brug for det, uanset deres forudsætninger. Det skal et partnerskab mellem Bornholms Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital medvirke til.

"Et styrket og forpligtende samarbejde mellem Bornholms Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vil være med til at understøtte lighed i behandlingen og kvalitet og nærhed ved, at mest mulig behandling tilbydes lokalt på Bornholm. Der vil i partnerskabet være fokus på at øge og styrke den lægefaglige bemanding, faglige drift og udvikling på Bornholms Hospital til gavn for både patienter, pårørende og personale", står der i forligsteksten, som er offentliggjort på Region Hovedstadens hjemmeside.

Regionsrådet afsætter 4.000.000 kroner i 2024, 6.000.000 kroner i 2025 og 2026 og 6.200.000 kroner fra 2027 og frem til ekstra øget lægefaglig bemanding fra Bispebjerg Hospital på Bornholms Hospital.

Samme høje kvalitet

Leila Lindén fortæller, at regionen vil forsøge at indføre delestillinger, så speciallæger fast skal komme et antal dage om måneden til Bornholm.

– Det er væsentligt for os bornholmere, at vi ikke skal rejse til hospitaler ovre, når det ikke er nødvendigt. Mest mulig behandling bør ske lokalt på Bornholm, men naturligvis med samme høje kvalitet som på de øvrige hospitaler.

Dertil er det vigtigt at bevare og udvikle den lokale ledelse og det stærke fællesskab mellem personalegrupperne på Bornholms Hospital, samt videreudvikle det gode samarbejde med kommunen og praksissektoren, siger hun i pressemeddelelsen.

Partnerskabet ændrer ikke på, at bornholmere kan og skal bruge Rigshospitalet og øvrige hospitaler ovre ganske som i dag, pointerer Leila Lindén.

Inden regioenens budgetforhandlinger lå der også et forslag om øget mulighed for gæstedialyse på Bornholms Hospital, så øens mange gæster kan modtage dialysebehandling, mens de er her. Det har politikerne sat 700.000 kroner af til.

Tilfreds formand

Bag budgetaftalen står alle regionsrådets partier undtagen Enhedslisten. Aftalen er indgået i lyset af mangel på medarbejdere, udskudte behandlinger fra pandemien og stigende udgifter til blandt andet tilskudsmedicin og praksisområdet. Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) er tilfreds med, at et bredt flertal har taget et fælles ansvar for at sikre et solidt økonomisk fundament for hospitalerne og regionen i de kommende år, fremgår det af en pressemeddelelse

– Både regionens og hospitalernes økonomi er presset. Mange afdelinger oplever, at de skal spare enten for at få deres eget budget til at hænge sammen eller for at hjælpe andre endnu mere pressede afdelinger. Alt sammen imens de knokler for at komme i bund med alle de behandlinger og operationer, der blev udskudt under coronapandemien. Derfor er det bedste, vi kan gøre at finde penge til at afvikle ventelister allerede i år, så patienterne ikke skal vente længere end nødvendigt, og så hospitalerne går stærkere ind i 2024. Det har vi fundet 40 millioner kroner til, fortæller han i pressemeddelelsen.HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.