40 millioner skal gøre Nørrekås til et levende havnetorv

40 millioner skal gøre Nørrekås til et levende havnetorv
Nørrekås Lystbådehavn som et maritimt kulturcentrum – måske med mulighed for flere mindre butikker, cafeer og issalg – er en af de ting, der indgår i den nye projektansøgning Bornholms Regionskommune netop har indsendt. Arkivfoto: Henrik Nielsen
NYHED | ABONNENT | 24. MAJ 2023 • 15:30
NYHED | ABONNENT
24. MAJ 2023 • 15:30

Torsdag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til et projekt, der skal skabe et levende havnetorv på Nørrekås Lystbådehavn og forbinde den med Velkomstcenteret. Ansøgningen er allerede sendt.

En urban sti fra Velkomstcenteret til Nørrekås Lystbådehavn, et rekreativt areal med plads til beachvolley og strandfodbold, og lystbådehavnen som et maritimt kulturcentrum – måske med mulighed for flere mindre butikker, cafeer og issalg. Det er nogle af de ting, der indgår i den nye projektansøgning Bornholms Regionskommune netop har indsendt.

Arbejdet med at udvikle Rønne by har været undervejs i nogle år, men nu har det ene af de to hovedprojekter – nemlig udviklingen af Nørrekås Lystbådehavn og miljøet omkring altså endelig fundet sin form, og ansøgningen om finansiering blev allerede afsendt tirsdag.

– Udgangspunktet for det samlede projekt er ønsket om at skabe et sammenhængende område, der er åbent og byder alle de besøgende, der kommer til Bornholm, samt rønneboerne og resten af bornholmerne velkommen, står der i sagsfremstillingen.

Sagsfremstillingen skal kommunalbestyrelsen dog først tage stilling til på torsdagens møde, og hvis tommeltotten bliver vendt nedad, ja så annulleres altså ansøgningen, som er indsendt til Erhvervsstyrelsens pulje for udvikling af turismeområder.

Projektet, som beløber sig til ikke mindre end 40,3 millioner kroner, består af tre dele, som skal implementeres over fire år.

Havnetorv, lystfiskeri og streetsport

I projektets første fase drømmer regionskommunen om, at stien fra Velkomstcenteret ikke længere skal ende på en grusplads, men på Nørrekås Lystbådehavn. Her skal forbindelsen mellem de to være en urban oase, hvor bløde trafikanter kan muntre sig på cykel, skateboard, til fods eller alskens andre måder.

Tanken er, at forbindelsen mellem Nørrekås og Velkomstcenteret skal være en seværdighed i sig selv, og at det skal rammesætte Rønne som øens største by, men som stadig har et traditionsrigt og hyggeligt havnemiljø.

I anden fase tilføjes der en istandsættelse af forkastningen med mulighed for at etablere fiskepladser som små platforme, hvor lokale og turister kan få trangen til lystfiskeri stillet.

– Derudover vil det være muligt at etablere pladser langs forkastningen til turbåde, som tilfældet er ved Hammerhavn i dag, fremgår det af sagsfremstillingen. Her har regionskommunen allerede taget kontakt til en operatør, som har vist interesse for projektet.

På trekantgrunden er det planen, at der skal være mellem fem og 10 pladser til autocampister, oplæg af både fra Nørrekås og et rekreativt areal med beachvolley, strandfodbold og lignende aktiviteter. Dette område skal ifølge sagsfremstillingen "pege fleksibelt fremad" mod etablering af eksempelvis vandkulturhus og outdoorcenter.

Den tredje fase handler i høj grad om det maritime miljø, som ifølge sagsfremstillingen er nøglen til at tiltrække og fastholde turister i Rønne og på Nørrekås Lystbådehavn. Her skal Bornholms Træbådelaug spille en stor rolle med deres nye faciliteter i Remisen, formidling af maritim kulturhistorie og eventuel udstilling af de store træbåde.

– Med etableringen af et lille maritimt kulturcentrum i Nørrekås vil der således være skabt et første skridt til et interessant og autentisk havnemiljø, der kan tiltrække turister til området, står der.

Det er desuden planen, at granithavnen skal renoveres, og at området, hvor der i dag er oplæg af både, kan ryddes, så der bliver mulighed for mere erhvervsaktivitet i form af mindre butikker, cafeer eller issalg.

Skal finde fire millioner

Sammen med eksterne private bidragsydere har regionskommunen skabt et finansieringsgrundlag for ansøgningen, hvor de samlede projektudgifter beløber sig til 40,3 millioner kroner, og det er udviklet i samarbejde med flere af havnens aktører.

– Nærværende projekt er udviklet i bredt samarbejde mellem Rønne Havn, Destination Bornholm, Bornholms Træbådelaug, Streetsport Bornholm og havnens brugerråd, der tæller de foreninger, der bruger Nørrekås Lystbådehavn til daglig, skriver eegionskommunen i projektbeskrivelsen.

Regionskommunen selv skal skæppe i kassen med knap fire millioner kroner, som de vil finde ved blandt andet at inddrage to anlægsbevillinger på havnen i projektet, og desuden inddrage de allerede afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kroner, der var afsat til flytningen af Bornholms Træbådelaug til Remisen som medfinansiering.

– Den resterende medfinansiering på 2,4 millioner kroner anbefales finansieret via anlægspuljen for havnene over en fire-års periode med 600.000 kroner hvert år, fremgår det af sagsfremstillingen, der også oplyser, at der må forventes øgede driftsomkostninger, hvis projektet lykkes.

Det pointeres desuden, at såfremt projektet gennemføres, er der fortsat potentiale for udvikling fremadrettet ved etablering af vandkulturhus, en udvidelse af strandparken og optimering af parkeringsarealet foran Snellemarkcenteret. Det er dog ikke en del af nærværende projekt.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Du sparer mere end 68 kr., hvis du lader din elbil tirsdag kl. 01-02-03 i stedet for mandag kl. 17-18-19. Rent praktisk tanker du 200 km for 65 kr. Med andre ord: Efter midnat er det ’noget’ billigere. Opdateret 13.14. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning