Kommunen prøver igen: Nye regler for udendørs musikarrangementer på vej

Kommunen prøver igen: Nye regler for udendørs musikarrangementer på vej
Kommunen er på vej med nye regler for udendørs musikarrangementer som for eksempel på Store Torv i Rønne. Arkivfoto: Henrik Nielsen
NYHED | 20. NOV 2023 • 17:30
NYHED
20. NOV 2023 • 17:30

Et udkast til de nye regler for støjgener i det offentlige rum i forbindelse med udendørs koncerter og musik er nu landet. De skal træde i kraft fra september næste år.

Siden der i påsken opstod forvirring omkring et nyt regulativ for støjgrænser i det offentlige rum, har Center for Natur, Miljø og Fritid arbejdet på et nyt udkast til et forskrift for udendørs arrangementer.

Det har til formål at begrænse støjgener ved udendørs musikarrangementer i byer, det åbne land og andre lokaliteter i regionskommunen.

Det fremgår af regionskommunens hjemmeside, at man over sommeren har kigget på de indkomne input og desuden gjort sig erfaringer fra sommersæsonen i år 2023.

Ud af det, er der kommet et revideret udkast. Her står der blandt andet, at musikarrangementer må afholdes alle dage i tidsrummet fra klokken 10.00 til klokken 20.00, og der er en støjgrænse på 70 decibel, som dog kan hæves til 80, på anmodning og efter konkret vurdering af Bornholms Regionskommune.

Kan til enhver tid bede om støjmålinger

Overholder man de regler, er det til gengæld ikke nødvendigt at anmelde de udendørs musikarrangementer til regionskommunen.

Vil man spille højere, eller på andre tidspunkter af døgnet, skal der dog søges om dispensation til afholdelse af arrangementet.

I paragraf ni af udkastet til den nye forskrift fremgår det, at regionskommunen til enhver tid kan anmode om støjmålinger eller beregninger, og at de kan anmode om dokumentation for overholdelse af støjgrænserne før og under et musikarrangement, og så fremgår det af paragraf 11, at berørte naboer skal orienteres senest 10 dage før musikarrangementet finder sted.

Ifølge paragraf 12 kan kommunen dog give dispensation i særlige, enkeltstående tilfælde.

"Bornholms Regionskommune kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i forskriften. En dispensation kan f.eks. være begrundet i en anbefaling fra beredskabet pga. arrangementets karakter, ved f.eks. meget store folkemængder, på lokationer med høj baggrundsstøj, eller hvor der er tale om et enkeltstående særligt arrangement."

Det reviderede udkast skal nu i offentlig høring, og der kan afgives høringssvar frem til 11. januar 2024.

Vil man høre mere om forskriften eller stille spørgsmål, er man velkommen til dialogmøde om forskriften, oplyser BRK. Det afholdes i Rønne onsdag den 13. december.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Du sparer mere end 68 kr., hvis du lader din elbil tirsdag kl. 01-02-03 i stedet for mandag kl. 17-18-19. Rent praktisk tanker du 200 km for 65 kr. Med andre ord: Efter midnat er det ’noget’ billigere. Opdateret 13.14. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning