Færre børn lever i fattigdom

NOTITS | 28. NOV 2023 • 20:30
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
28. NOV 2023 • 20:30

På Bornholm er andelen af børn i relativ fattigdom faldet med et procentpoint.

Der er sket et fald i andelen af børn, som lever i relativ fattigdom. På landsplan levede 4,2 procent af alle børn i relativ fattigdom i 2022, og på Bornholm var andelen 4,1. Året før var det 5,1. Det viser en ny analyse fra AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af netop udgivne registerdata fra Danmarks Statistik, der går frem til 2022.

I hele landet svarer 4,2 procent til 47.200 børn, og dermed er der sket et fald i antallet af fattige børn på 6.600 fra 2021 til 2022. Det er det laveste antal fattige børn siden 2015, fortæller AE i en pressemeddelelse.

Tidende har spurgt AE, om der er konkrete tal for Bornholm, men det er der ikke. Den del af analysen er lavet på baggrund af et register hos Danmarks Statistik, hvor kun andele fremgår, forklarer AE.

Ifølge Danmarks Statistiks mål for relativ fattigdom er man fattig, hvis man i løbet af ét år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. heni

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 01-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Fredag: Jævnt kedelige og homogene priser resten af fredagen. Spring kogespidsen (kl. 17-21) over – den er dyr - hvis du kan. Ellers er det hip som hap. Prisforskellen denne fredag torsdag mellem det kvartalsfastsatte produkt til det variable timeprisprodukt er 21%.  Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning