Stor interesse for ny uddannelse

Stor interesse for ny uddannelse
Der har været stor interesse for den nye uddannelse. Foto: Bornholms Regionskommune
NYHED | ABONNENT | 23. FEB 2023 • 05:30
Jesper Gynther
Journalist
NYHED | ABONNENT
23. FEB 2023 • 05:30

I denne måned har 19 studerende færdiggjort deres uddannelse som projektleder. Et samarbejde mellem Cphbusiness og regionskommunen har gjort det muligt at udbyde uddannelsen lokalt.

At kunne lede og styre et projekt med sikker hånd er kompetencer, der er efterspurgte i regionskommunen. Det kan være i forbindelse med omlægning til nye arbejdsgange, skift af IT-systemer eller samarbejdsprojekter med andre myndigheder.

Derfor har regionskommunen i samarbejde med Cphbusiness på Bornholm oprettet og gennemført en projektlederuddannelse på øen. Det har haft den fordel, at de studerende har sluppet for rejsen frem og tilbage til København, og samtidig nævner de studerende det som en fordel, at de har taget uddannelsen på et hold udelukkende sammen med lokale kolleger, både fra kommunen og fra private virksomheder på øen.

Projektuddannelsen blev gennemført over to måneder, den berettiger til ECTS-point (kan bruges ved videregående uddannelser) og har en afsluttende mundtlig eksamen. Deltagerne blev blandt andet undervist i projektledelse i praksis, forskellige tilgange til at lede projekter, relevante værktøjer, teorier og metoder til at planlægge, implementere og styre projektprocessen.

Fra kommunens affaldsselskab, Bofa, deltog fire medarbejdere i projektlederuddannelsen, hvoraf Laura Kofod Boss var en af dem.

– Bofa har et ønske om at alle, der arbejder med projekter, skal have kursus i projektledelse, og jeg havde også selv efterspurgt et kursus, da jeg gerne ville udvikle mine kompetencer inden for projektledelse og få nogle værktøjer til at gøre store projekter nemmere at overskue, fortæller Laura Kofod Boss, som glæder sig over, at uddannelsen foregik tæt på hjemmet.

– Med et lille barn derhjemme havde det gjort kurset noget mindre attraktivt, hvis jeg skulle til København hver uge. Så ville jeg helst have ventet 1-2 år med at tage uddannelsen.

Gry Jantzen, der er pædagog og ansat i kommunens Center for Psykiatri og Handicap, fandt det spændende og relevant at være på uddannelse med mange andre fra samme organisation, ligesom hun også fandt det inspirerende at høre om alle de spændende opgaver og projekter, de andre sidder med.

– Jeg håber, at jeg med uddannelsen kan bidrage til, at vi i Center for Psykiatri og Handicap kan få mulighed for at have mere fokus på proces og projekt som en god og vigtig kobling i vores arbejde, fortæller hun.

Natasja Dellgren er leder af et plejecenter i Bornholms Regionskommune og valgte at tage uddannelsen, fordi hun ofte står overfor at skulle føre strategier fra centerledelsen ud i praksis.

– Jeg manglede nogle teoretiske greb som kunne hjælpe mig i de processer, og nu har jeg lært en hel del om projekter og ikke mindst ledelse – både teoretisk men også på et personligt plan. Jeg har lært at bruge værktøjerne indenfor projektledelse, og hvordan jeg kan anvende begreberne i min ledelses position i hverdagen, siger hun.

Bornholms Regionskommune takker for et fint samarbejde med Cphbusiness på Bornholm og siger tillykke til de 19 nyslåede projektledere.