Bestyrelse valgt: Nu er Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind en realitet

Bestyrelse valgt: Nu er Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind en realitet
Generalforsamlingen på Møbelfabrikken foregik uden flere nøglepersoners tilstedeværelse. Forpersonen for initiativgruppen, Helle Munk Ravnborg, var sneet inde i Østerlars og holdt sit oplæg på video. Hun blev ikke valgt til bestyrelsen, da hendes post i Bornholms Energi og Forsyning var en hindring. Også Morten Riis, der blev valgt ind, fulgte med via videolink. Foto: Jakob Nørmark
NYHED | NEXØ | 19. NOV 2022 • 18:27
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | NEXØ
19. NOV 2022 • 18:27

Bornholms Havvind blev lørdag etableret som et borgerfællesskab. Medlemmer af fællesskabet vil kunne købe strømmen fra en fremtidig havvindmøllepark ud for Balka til kostpris, hvis de køber tilstrækkeligt mange andele.

 

Lørdag kom Bornholms Havvind et afgørende skridt nærmere etableringen af en delvist lokalt ejet havvindmøllepark på Bornholm. Det skete med stiftelsen af "Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind".

Trods kraftigt snevejr på store dele af øen – dog ikke omkring Nexø – var omkring 70 mennesker mødt op til den stiftende generalforsamling på Møbelfabrikken, og efter halvanden times præsentation, debat og gennemgang af vedtægterne blev energifællesskabet stiftet. Det skete ved håndsoprækning.

Andele giver elret

Som medlem af energifællesskabet vil man kunne få adgang til vindmøllestrøm til kostpris, hvis man har investeret i andele. Hver andel ventes at komme til at koste 3.000 kroner. For hver andel får man adgang til 1.000 kilowatt-timer (kWh) strøm om året til kostpris. Gennemsnitshusstande med et årligt strømforbrug på 4.000 kWh vil altså skulle købe fire andele for at have mulighed for at få dækket hele husstandens elforbrug.

Der blev på generalforsamlingen ikke fremlagt nogen regneeksempler, der kunne kaste lys over, hvilken økonomisk betydning det konkret vil have at få adgang til strømmen til kostpris. Muligheden blev beskrevet som en "elret". Kun personer med fast bopæl eller sommerhus på Bornholm, samt lokale foreninger og lokale mindre/mellemstore virksomheder kan blive medlem af borgerenergifællesskabet og dermed opnå "elretten" og den formodede billigere strøm.

Et "borgerenergifællesskab" er en juridisk defineret organiseringsform, som har rødder i EU og i 2021 blev en del af dansk lovgivning.

To havvindmøllelav

Andre investorer vil kunne tegne anparter i to havvindmøllelav, som initiativgruppen stræber efter at oprette. Det ene havvindmøllelav er tiltænkt borgere og foreninger (også udenøs), mens det andet kan modtage investeringer fra virksomheder.

Planen er, at de to fremtidige havvindmøllelav, det nyoprettede borgerenergifællesskab og Energi Øst, der i dag ejer flere landvindmøller på Bornholm, sammen skal etablere et udviklingsselskab, der skal eje og drive havvindmølleparken. De fire parter skal efter planen indskyde 100.000 kroner hver i startkapital. 

Størrelsen af afkastet på investeringen i havvindmølleparkerne vil blandt andet afhænge af fremtidens markedspris på el. Medlemmer af borgerenergiselskabet får ikke del i afkastet, men udelukkende adgang til strøm til kostpris. Det vil være muligt for medlemmer både at købe andele i energifællesskabet og i vindmøllelavet.

På nuværende tidspunkt anslås havvindmølleprojektet at koste 1,3-1,4 millard kroner.

At den stiftende generalforsamling fandt sted i Nexø, var i øvrigt naturligt, eftersom initiativgruppen foretrækker at opføre havvindmølleparken på 100 MW ud for Balka og Snogebæk, seks-otte kilometer fra kysten. Det er planen, at man inden jul vil søge Energistyrelsen om tilladelse til at indlede forundersøgelser ud for Balka.

 

Den første bestyrelse

Den nye bestyrelse i Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind består af indtil videre seks personer. En syvende post reserveres til en repræsentant for Bornholms Regionskommune, hvis kommunalbestyrelsen vælger at gå aktivt ind i projektet.

De nyvalgte medlemmer er:

Mads Meisner

Peter Haag

Morten Riis

Bent Bejstrup

Henning Bender

Dorthe Hovmand

De tre førstnævnte var alle med i initiativgruppen, der indtil nu har drevet arbejdet med havvindmølleparken frem.


Øjeblikket, hvor Borgerenergifællesskabet Bornholms Havvind blev stiftet, blev fulgt af klapsalver fra hele salen. Foto: Jakob Nørmark