Gravgaard: Højskolen er et fyrtårn for dannelse og kultur

Gravgaard: Højskolen er et fyrtårn for dannelse og kultur
LEDER | 14. NOV 2023 • 05:30
LEDER
14. NOV 2023 • 05:30

Bornholms Højskole er en bastion for dannelse og kulturel udfoldelse.

Højskolen fejrede lørdag 130 års eksistens.

Ligesom Bornholms Tidende, der har været med i 157 år, har højskolen været en bærende søjle i det bornholmske samfund, et sted hvor sindet og ånden sættes fri, og hvor nye generationer har lært at elske og værdsætte livet i dets mangfoldighed.

På denne bemærkelsesværdige fødselsdag er det værd at reflektere over højskolens betydning, ikke kun som en uddannelsesinstitution, men som et levende symbol på vores øs kulturarv og traditioner. Med et rekordstort antal tilmeldinger og en venteliste for første gang i nyere tid, står det klart, at Bornholms Højskole fortsat er en vital og relevant kraft i vores samfund drevet af stærke kræfter.

Højskolens nye næstformand, Anita Bay Bundegaard, med rødder dybt plantet i den bornholmske granit, understreger højskolens fortsatte relevans i både lokalsamfundet og i den større verden. Hendes vision for skolen vidner om en dyb forståelse for, hvordan uddannelse kan være et redskab til personlig og fællesskabende vækst.

Højskolens evne til at tilpasse sig tiden uden at miste sin essens er bemærkelsesværdig. Den grundtvigianske tradition, hvor dannelse ses som mere end blot akademisk læring, men som en dybere forståelse af livet og verden, lever i bedste velgående. Eleverne lærer ikke kun kunsthåndværk som glasblæsning eller keramik, de lærer også at kende sig selv og værdsætte fællesskabet.

Formand Steen Colberg Jensens ord om skolens fremtid er opmuntrende. Med en sund økonomi og ambitioner om at udvikle skolens fysiske rammer, står Bornholms Højskole over for en lysende fremtid, hvor den kan fortsætte med at berige og forme kommende generationer.

Bornholms Højskole spiller en vigtig rolle ved at forme og berige vores samfund. I en tid, hvor verden ændrer sig hurtigt, og hvor udfordringerne er mange, står højskolen som et fyrtårn for dannelse, kritisk tænkning og kulturel forståelse. Det er meget positivt, at skolens ledelse også arbejder på at åbne højskolen mere for lokalsamfundet, hvilket den åbne fødselsdagsfest lørdag er et godt eksempel på.

Til Bornholms Højskole, til dens ledelse, ansatte, elever og alle, der har været en del af dens rige historie: Et hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Må de næste kapitler i skolens historie være lige så lyse og indflydelsesrige som de forgangne. Lad os sammen sikre, at denne kulturinstitution forbliver en stolt og værdifuld del af Bornholms kulturarv.