Samling på Snorrebakken vil koste mindst 60 millioner kroner
Illustration fra Bornholms Regionskommunes materiale

8. JUN 2021 • 11:25 • AF JAKOB MARSCHNER • GRATIS

Samling på Snorrebakken vil koste mindst 60 millioner kroner

BYGNINGSKABALE

Det vil koste mindst 59,5 millioner kroner at gøre UCC's tidligere bygning på Snorrebakken udenfor Rønne klar til at fungere som omdrejningspunkt for en mere samlet kommunal administration.

Det fremgår af materialet til en sag om flytteplanerne, som økonomiudvalget skal behandle på sit møde torsdag. Fordi den samlede bygningskabale også kræver, at der bliver bygget om i lokalerne på Ullasvej og Landemærket i Rønne og også på Tejn Rådhus, løber det samlede arbejde op i 114,1 millioner kroner for "den absolut billigste model", mens den dyreste bliver anslået til at koste 150,3 millioner.

Kommunaldirektør Johannes Nilsson anbefaler, at økonomiudvalget torsdag "godkender den nye rådhusstruktur i Bornholms Regionskommune (fase 1 og 2), som samlet udviklingsplan for fremtidens Bornholms Rådhus fordelt på 3 afdelinger" og samtidig "godkender anlægsrammen samt den foreslåede finansieringsplan for et samlet anlægsprojekt på i alt 114.100.000 kroner vedrørende fase 1", fremgår det af mødets dagsorden.

Johannes Nilsson anbefaler endelig, at den samlede kommunalbestyrelse behandler en anlægssag om rådhuskabalen på sit næste møde den 24. juni.

De op til 150 millioner dækker udelukkende flyttekabalens første fase. Senere faser planlagt til de kommende år vil forhøje den samlede pris. Hvis kommunalbestyrelsen sidst på måneden godkender kommunaldirektørens køreplan, lægger Johannes Nilsson op til, at arbejdet med at bygge om på Snorrebakken, Ullasvej og på Tejn Rådhus går i gang umiddelbart efter for efter planen at være færdigt i starten af næste år.

Prisen kan vokse mere

Den nye køreplan for rådhuskabalen er kommet til verden, efter at konsulentfirmaet Urland hele året har analyseret de mest centrale af kommunens bygninger. Det er et arbejde, som kommunens direktion er godt tilfreds med.

"Det er den administrative vurdering, at rådgivernes forslag til en samlet plan for en ny rådhusstruktur i Bornholms Regionskommune er både ambitiøs og realistisk i forhold til at sikre moderne arbejdspladser med fokus på et godt arbejdsmiljø, som samtidig understøtter løsningen af kerneopgaven på tværs af centre og afdelinger", oplyser Johannes Nilsson til økonomiudvalget.

For bygningerne på både Ullasvej og Landemærket samt Tejn Rådhus gælder det, at Urland har delt de nødvendige arbejder op i "nødvendige basisarbejder" og "supplerende arbejder". Samlet løber det mest nødvendige basisarbejde på de fire kommunale bygningskomplekser op i 54 millioner kroner.

Det vil ifølge konsulenterne koste omkring 16 millioner kroner yderligere også at udføre det arbejdet, som Urland beskriver som "supplerende". Det handler blandt andet om mekanisk ventalitation, der ikke indgår som en del af grundarbejdet.

På Snorrebakken gælder det desuden, at prisen kan gå i vejret med lige over 20 millioner kroner, hvis kommunalbestyrelsen senere skulle beslutte også at flytte kommunens Center for Økonomi og Personale fra Nexø og ind på Snorrebakken.

Usikkerhed om reel pris

Prisoverslagene er mest sikre hvad angår Snorrebakken. Det er mere usikkert, hvad det helt præcis vil koste at bygge om, som det nu er planen på Landemærket, på Ullasvej og i Tejn.

"Budgetoverslagene på alle afdelinger er udarbejdet med metoden successiv kalkulation, hvor hver budgetpost udfyldes med et sandsynligt estimat samt et optimistisk estimat (hvis alt går godt) og et pessimistisk estimat (hvis alt går galt, indenfor en rimelig betragtning). Metoden beregner et sandsynligt økonomisk interval for den samlede omkostning samt en sandsynlig middelværdi", får økonomiudvalget at vide.

"For Afdeling Knudsker (Snorrebakken, red.) er metodeberegningerne foretaget på et detaljeret niveau, mens beregningerne på de øvrige lokaliteter er foretaget på samlet kvadratmeterpris. Det betyder, at budgetoverslaget for Ullasvej, Landemærket og Tejn er mere usikkert i forhold til den endelige pris. Dermed kan prisen både blive højere og lavere end i budgetoverslaget", hedder det desuden.SENESTE NYHEDER

12. JUN 2021 • 09:00 • GRATIS
Brand på mark ved Ølenevej
12. JUN 2021 • 08:40 • GRATIS
Slåskamp og spritkørsel i Snogebæk
12. JUN 2021 • 08:30 • GRATIS
Kørte med narko i blodet
12. JUN 2021 • 07:05DEBAT
Leder: Stygge sager

MEST LÆSTE BORNHOLM

10. JUN 2021 • 15:07 • GRATIS
Dykkere leder efter Nicki
10. JUN 2021 • 15:38 • GRATIS
Venstre stiller to nye op
Brand på mark ved Ølenevej
12. JUN 2021 • 09:00 • GRATIS

Brand på mark ved Ølenevej

Slåskamp og spritkørsel i Snogebæk
12. JUN 2021 • 08:40 • GRATIS

Slåskamp og spritkørsel i Snogebæk

Kørte med narko i blodet
12. JUN 2021 • 08:30 • GRATIS

Kørte med narko i blodet

Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.