Planer om solcelleanlæg skal i høring
Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

ENERGI | ØSTERLARS | GRATIS
23. JUN 2021 • 20:04
Sofie Møller
Journalist

Planer om solcelleanlæg skal i høring

I slutnignen af maj kunne Tidende berette om, at solcellefirmaet European Energy har anmodet regionskommunen om at bygge et 22 hektar – svarende til 30 fodboldbaner – stort solcelleanlæg ved Kildevad, der ligger omkring en kilometer sydvest for Østerlars.

Om sagen skriver Bornholms Regionskommune selv følgende:

"Arealet, der ønskes anvendt til solceller, er en del af et nitratfølsomt vandindvindingsområde ved Kildevad. Kildevad er et af de få steder i det klipperige område ved Østerlars, hvor det er muligt at indvinde drikkevand i større mængder. Indholdet af nitrat i vandet fra dette område er dog nu så højt, at der er begrænsninger på anvendelsen af drikkevandet. Etablering af et solcelleanlæg nær kildepladserne som afløsning for den nuværende landbrugsdrift vil sandsynligvis bevirke, at der sker en væsentlig nedsættelse af nitratindholdet i drikkevandet."

Da Bornholms Regionskommune påtænker at igangsætte en planlægning, der vil gøre det muligt at opføre solcelleanlægget, afholder de nu som en optakt til planlægningen, en debatfase med høringsperiode fra den 23. juni til og med den 21. juli 2021.

Formålet med debatfasen er, at borgere og interessenter kan komme med spørgsmål samt idéer og forslag til forhold, som kommunen bør behandle i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, skriver BRK på deres hjemmeside.

Du kan på linket her se debatoplægget og indsende høringssvar.Rubrikannoncer

Med flere tusinde besøgende hver dag, vil din rubrikannonce her være et godt sted at få dit budskab ud.


Flere nyheder