Millionindsprøjtning til hospitalet: 'Vi har trumfet nøglen'

Millionindsprøjtning til hospitalet: 'Vi har trumfet nøglen'
Hospitalsdirektør Annemarie Hellebek gælder sig over, at regionsrådet giver Bornholms Hospital ekstra midler, som kan hjælpe med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 17. MAJ 2024 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
17. MAJ 2024 • 15:30

Varige ekstra midler til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere gør det muligt for Bornholms Hospital at lave varige løsninger, fortæller direktør Annemarie Hellebek.

Det siger næsten sig selv, at det vækker glæde på Bornholms Hospital, at regionsrådet i denne uge har valgt at sende ekstra millioner til Bornholm for at hjælpe hospitalet med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det er der flere grunde til, fortæller hospitalsdirektør Annemarie Hellebek.

Konkret er hun glad for, at hospitalet får ekstra penge, som kan være med til at løse udfordringen med at skaffe nye medarbejdere og holde på de nuværende. På et mere principielt niveau glæder hun sig over, at Bornholm bliver tilgodeset med ekstra penge i forhold til den almindelige fordelingsnøgle.

– Den rigtig gode historie i det her er, at vi har trumfet nøglen, kan man sige, at det er blevet hørt, hvad vi har sagt, og at der er forståelse for, hvor store vores rekrutterings- og fastholdelsesproblemer er i forhold til de andre, siger hun.

En bedre fortælling

Den politiske beslutning i regionsrådet tilgodeser Bornholms Hospital med fem millioner kroner ekstra om året. Pengene kommer fra en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i form af en trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår. I 2024 og 2025 får hospitalet 6,4 millioner kroner og fra 2026 5,7 millioner kroner til at understøtte fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

– Det er positivt, at vi får tildelt en relativt større del af såkaldt varige midler. Det vil sige, at vi kan lave noget, som bliver varige løsninger i stedet for at skulle udbetale engangstillæg. Det kommer til at give mere ro i organisationen, håber jeg, og vil kunne give en længerevarende bedre fortælling om Bornholm Hospital i forhold til løn, siger Annemarie Hellebek.

Hvordan hospitalet konkret vil udmønte de ekstra millioner, kan hun ikke sige så meget om, da der både regionalt og lokalt skal forhandles med de faglige organisationer. Hun kan dog fortælle, at der i aftalen er peget på bestemte faggrupper.

– Det handler om der, hvor vi er mest udfordret på at rekruttere. Det vil sige, det primært er sygeplejersker og sosu'er, men også bioanalytikere, fortæller hospitalsdirektøren.

Vælge Bornholm til

I et lille omfang kan det også gælder læger, måske især besøgslæger fra Bispebjerg Hospital og andre steder.

– Det kan medvirke til at gøre det mere attraktivt, at vores besøgslæger får noget honorering, men det er meget tidligt at sige noget detaljeret om, fordi det skal forhandles med organisationerne, siger Annemarie Hellebek.

Ekstra penge til løn fremtryller ikke i sig selv flere sygeplejersker, sosu'er og bioanalytikere. Alligevel mener hun, at der er nogle derude, der vil vælge Bornholm til, hvis lønnen bliver bedre, for Bornholms Hospital er bagud på løn.

– Vi er nogle gange ude for, at der er nogle faguddannede, som egentlig gerne vil flytte hjem, altså som kommer fra Bornholm oprindeligt, men de lægger meget hurtigt røret på, når vi siger til dem, at tillæggene på Bornholm er lavere.

Den anden side af sagen er fastholdelse, og Annemarie Hellebek håber, at de ekstra penge bidrager til, at nogle vælger at blive på hospitalet lidt længere. Samtidig siger hun, at det handler om andet og mere end løn, blandt andet arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

– Men vi håber da, at det her kan være med til at skabe en anden fortælling om Bornholms Hospital, siger hun og gør opmærksom på, at de ekstra midler til løn ikke står alene, når det handler om at løse det lokale hospitals udfordringer.

– I samarbejdet med Bispebjerg er der også fuldt penge med, så der er stigende forståelse af, hvor vanskelige vilkårene er på Bornholm, og vilje til at gå ind i og være ved til at løse dem, og det er jeg rigtig, rigtig glad for.