To stillinger bliver nedlagt: 'Vi har villet for meget'

NYHED | ABONNENT | 22. SEP 2022 • 13:00
Tommy Kaas
Digital chef
NYHED | ABONNENT
22. SEP 2022 • 13:00

Hvorfor spare på udviklingen, spørger Jacob Trøst (K). Hvorfor ikke, lyder svaret fra Søren Schow (V).


En stilling i kommunens udviklingsenhed og én hos Plan bliver nedlagt som følge af det nye budget fra Enhedslisten, Socialdemokratiet og Venstre, og det har vakt undren hos blandt andre borgmester Jacob Trøst (K). Han mener, at det er det forkerte tidspunkt at spare på den bornholmske udvikling.

– Jeg synes, at Bornholm er inde i en god udvikling, og for at understøtte den udvikling administrativt er det tværtimod nødvendigt at investere på området, mener Jacob Trøst.

Han havde hellere set, at man havde brugt flere af de tilbageførte midler på ældreområdet, hvis han skal nævne et andet sted at spare, når nu han ikke mener, at der skal findes – som det er tilfældet – 1,3 millioner kroner via to stillinger hos Udvikling og Plan.

Jacob Trøst peger på, at Udvikling på det seneste har været med til at finde 25 millioner kroner til et nyt opmarchområdet på Rønne Havn og 27 millioner kroner til det nationale center for grøn energi.

Det anerkender Venstres Søren Schow, som er en del af budgetforliget uden om borgmesteren, men han mener, at der de seneste år er blevet sat mere i gang, end Bornholm har haft kræfter til at færdiggøre.

– Vi har fra administrationen fået oplyst, at vi igangsætter projekter for 120 millioner kroner om året, men kun løber for 80 millioner kroner hjem. Vi har med andre ord slet ikke råd til alle de projekter, siger Søren Schow.

– Derfor siger vi omvendt: Lad os få afsluttet noget af alt det, vi har sat i gang og brugt en masse penge på, inden vi igangsætter en masse nyt. Afslut områdeudviklingen i Nexø og Aakirkeby. Og hvad skal der ske i Rønne? Der bliver snakket og snakket, men der sker ikke så meget, siger Søren Schow.

– Når vi sætter flere projekter i gang, end vi får tilendebragt, så har vi villet for meget, siger venstremanden.

To årsværk

De to årsværk, som står til at blive sparet væk i Udvikling og Plan vil som nævnt blandt andet ramme de ressourcer, som hidtil blandt andet er blevet brugt til at finde penge til eksempelvis opmarchområdet på Rønne Havn.

I Plan vil det ramme lokalplanarbejdet, hvor det kan resultere i længere sagsbehandlingstid på enten boliglokalplaner – eksempelvis Gryneparken i Svaneke eller Østre Skole i Rønne – eller arbejdet med planer for erhvervslivet og sommerhuse, oplyser leder af Udvikling og Plan i kommunen, Søren Møller Christensen.

I dag beskæftiger udviklingsenheden otte årsværk for kommunale penge. I Plan er seks årsværk beskæftiget. Hertil skal lægges folk, der arbejder på politisk besluttede projekter, som i de fleste tilfælde er helt eller delvist finansieret af eksterne penge, eksempelvis EU- eller statsmidler.

Borgmesteren mener, at der er brug for dem alle.

– Udvikling sidder for eksempel lige nu med Center for Bornholm og Familie for at finde ud af, hvordan vi kan bruge pengene bedre dér, siger Jacob Trøst.

– Der er mange, der ikke ved, hvad de laver hos Udvikling og Plan, men i mine øjne står de bag meget vigtigt arbejde, siger borgmesteren.


Budgettet

En førstebehandling af budgettet er blandt de punkter, som er på dagsordenen, når kommunalbestyrelsen mødes torsdag aften fra klokken 18.

Budgettet ventes vedtaget til oktober.HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.