Tidligere minister husker forkert: Fjernede ikke forbud

Tidligere minister husker forkert: Fjernede ikke forbud
Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen på scenen i Svanekegården. Arkivfoto: Allan Rieck
DELUXE | ABONNENT | 19. FEB 2022 • 12:30
Jakob Marschner
Journalist
DELUXE | ABONNENT
19. FEB 2022 • 12:30

I næsten 40 år har tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) troet, at han i 1983 fjernede forbuddet mod Nato-aktivitet på og ved Bornholm.

Men det er ikke korrekt. Forbuddet blev kun lempet, det blev ikke fjernet.

Grænsen for hvor tæt Nato-øvelser måtte komme på Bornholm blev flyttet én grad, og Danmark gav også undtagelsesvis tilladelse til, at fremmede orlogsfartøjer kunne opholde sig i farvandet ud for Bornholm. Det kunne de ved dårligt vejr eller behov for hvil.

Samtidig blev det præciseret, at "enkelte militære fly" kunne få lov at lande på Bornholm, og at udenlandske militærfolk måtte besøge øen. Udenlandske militærfolk måtte derimod fortsat ikke tage ophold på Bornholm.

Det fremgår af en note fra daværende forsvarsminister Hans Engell (K) til Uffe Ellemann-Jensen, som Bornholms Tidende er kommet i besiddelse af. Engells note omtaler forbuddet mod Nato-tropper på og nær Bornholm som "selvpålagt" af Danmark. Alle med indsigt i forløbet er enige om, at Danmark utvunget indførte de restriktioner, der gjaldt for Nato-tropperne.

"Der er nu enighed mellem vore ministerier om at lempe de hidtil gældende selvpålagte restriktioner for øvelsesaktivitet i Østersøen og på Bornholm", skrev Hans Engell 16. september 1983 til Uffe Ellemann-Jensen.

Under overskriften "Bornholm" fremgik det af Hans Engells note til Uffe Ellemann-Jensen, at forbuddet mod udenlandsk militær på og ved Bornholm bortset herfra ikke var ændret.

"De hidtidige unilaterale (ensidige, red.) danske restriktioner vedrørende ikke-national militæraktivitet på Bornholm med omliggende territorialfarvand og luftrummet derover opretholdes med følgende modifikationer", skrev Engell, der herefter gennemgik de nye, let lempede regler for skibe, fly og militærpersonel.

Ellemann: Afvikling blev indledt i 1983

Bornholms Tidende har foreholdt Uffe Ellemann-Jensen, at et nedfældet forbud mod Nato-aktivitet på, rundt om og i luftrummet over Bornholm stadig var i kraft og blev opbevaret på Almegårds Kaserne helt ind i 1990'erne.

Bornholms Tidende har desuden foreholdt den tidligere udenrigsminister, at admiral Sven Thiede som dansk forsvarschef fra 1985 til 1989 forsøgte at få sat Østersø-direktivet og dermed forbuddet mod Nato-aktivitet på og ved Bornholm ud af kraft.

Alligevel holder Uffe Ellemann-Jensen fast i, at han som udenrigsminister afskaffede restriktionerne i 1983.

– Jeg blev minister i september 1982, og i årene derefter blev de selvpålagte begrænsninger fjernet. Skibe kom, fly landede, allierede kom til Bornholm i uniform – og når den sovjetiske ambassadør i København brokkede sig, eller den danske ambassadør i Moskva blev kaldt op til skideballe, var det danske svar: "Der gælder ingen særlige regler for Bornholm", siger Uffe Ellemann-Jensen til Bornholms Tidende.

– Men det står fast, at afviklingen af "det selvpålagte" blev indledt i 1983 og tog fart i årene derefter, fortsætter han.

– I Udenrigsministeriet var holdningen klar: Når de brokkede sig i Moskva, skulle de have at vide, at der ikke gjaldt særlige regler for Bornholm. Det er det væsentlige i sagen: At i stedet for som tidligere at mumle og bøje nakken, så blev der nu talt klart sprog, siger Uffe Ellemann-Jensen.

At Danmark havde ændret sin linje viste sig da også allerede i februar 1984. Her fik et amerikansk og et vesttysk militærfly lov at lande Bornholm under en månedlang Nato-undersøgelse i Østersøen, som de to fly var med i.

Samtidig var restriktionerne mod Nato-aktivitet dog stadig i kraft, men i lempet form i forhold til de foregående 38 år siden 1946. Østersø-direktivet var stadig i kraft og befandt sig fortsat blandt de andre hemmeligtstemplede dokumenter i et pengeskab på Almegårds Kaserne.