Reglerne er ikke særlige for Bornholm

LÆSERBREV | ABONNENT | 20. SEP 2022 • 17:30
Af:
Helle Munk Ravnborg (EL)
forperson for natur-
miljø-
planudvalget
LÆSERBREV | ABONNENT
20. SEP 2022 • 17:30

Regler om ordentlige adgangsforhold til skraldespande er hverken nye eller særlige for Bornholm. Og de har intet med den nye affaldsordning at gøre.

Det er jo ikke kun på Bornholm, at Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der henter vores affald. Tværtimod så har Arbejdstilsynet i 2022 fortsat sin særlige og landsdækkende tilsynsindsats over for virksomheder, der indsamler husholdnings- og genanvendeligt affald (Særlig tilsynsindsats i renovationsbranchen - Arbejdstilsynet). Heller ikke reglerne for indretningen og adgangsforholdene til det sted, hvor affaldsspande og -stativer står, er på nogen måde særlige for Bornholm. På billederne er der et par gode illustrationer fra Esbjerg Kommune af, hvordan man skal stille sin skraldespand og hvordan adgangsforholdene skal være (Adgangsforhold til din skraldespand (esbjerg.dk)):

 

 

 

Nye er reglerne heller ikke. Faktisk har de været gældende siden 2009 med opdateringer fra 2015 (Indretning og brug af dagrenovationssystemer - Arbejdstilsynet). De har derfor heller intet med de nye affaldssorteringsordninger for affald at gøre.

Når der har været grund til at indskærpe reglerne, så skyldes derimod, at Fugato i februar 2022 modtog et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi renovationsmedarbejdere flere steder blev set gå op til 30 meter med tunge skraldesække i hænderne, da trapper og blødt eller ujævnt underlag i indkørsler ikke gjorde det muligt at transportere affaldet på en lille vogn Påbud fra Arbejdstilsynet: 'Flere steder var der risiko for at snuble' (tidende.dk). Det fik BOFA til som kommunal myndighed at skrive ud til samtlige bornholmske eboks-brugende husstande om, hvad vi hver især skal gøre for at sikre arbejdsmiljøforholdene for skraldemændene.

I min eboks tikkede brevet ind den 18. maj 2022. Brevet genopfrisker reglerne om placering og adgangsveje til skraldespanden og fortæller også, at hvis man ikke umiddelbart kan efterkomme reglerne ved ens bopæl, så kan man vælge at stille beholderen ud til skel, så den står klar på tømningsdagen kl. 5 om morgenen.

Opfordringen fra BOFA til lige at tjekke, om adgangsforholdene til affaldet er i orden, er heldigvis blevet efterkommet af langt de fleste husstande på Bornholm. Og det tyder også på, at mange af de steder, hvor det ikke umiddelbart er muligt at efterkomme reglerne, vil være de steder, hvor BOFA netop planlægger at etablere de såkaldte MiljØer her fra slutningen af 2022 og ind i 2023. Derfor handler det for husstandene på disse adresser om at finde en praktisk løsning frem til da. Det er også det, som BOFA og Fugato lægger op til i de fælles udmeldinger, som de er kommet med i forbindelse med den seneste tids debat om affaldsafhentningen.

Den politiske beslutning om etablering af MiljØer blev truffet i Natur og Miljøudvalget helt tilbage i april 2021, som et led i hele udrulningen af den nye affaldssorterings- og afhentningsordning. Her blev det besluttet, at såfremt plads- og adgangsforhold til den enkelte adresse ikke ville gøre anbringelse og afhentning af de nye affaldsbeholdere mulig, så skulle det sikres, at ingen ville få mere end 300 meter til nærmeste MiljØ. Ud over visse sommerhusområder, blev det besluttet, at der skulle etableres MiljØer i Svaneke, Allinge, Sandvig, Hasle, Rønne, Nexø og Gudhjem. Det blev også besluttet, at det skulle tilstræbes, at den økonomiske omkostning for BOFA for MiljØ’erne ikke måtte være større end for husstandsindsamling. Endelig blev det besluttet, at når forslagene for placeringerne for enkelte MiljØer var blevet drøftet med borgerforeningerne og andre relevante aktører i de relevante byområder, så skulle disse forelægges til politisk godkendelse. Det er næsten der, vi er nu.

BOFA har siden påske 2022 sendt breve ud til alle de bornholmske husstande, som man forventer fremover skal bruge MiljØer. Efterfølgende er der blevet holdt borgerdialoger med de berørte og interesserede borgere i de enkelte byer, hvor BOFAs bus har været forbi. Her har man som borger kunne gå i dialog med BOFA, om der vil kunne skabes plads og adgang til de nye spande ved den enkelte husstand og om, hvor det kunne være smart at placere MiljØerne. De sidste breve er, så vidt jeg er orienteret, blevet sendt ud til borgere i Rønne for et par uger siden, og BOFA bussen vil være at finde i Rønne i denne uge. Erfaringen fra de andre byer på Bornholm er, at dialogen mellem BOFA og de enkelte borgere har ført til, at enkelte adresser flyttes fra MiljØer til individuel afhentning og omvendt. Derfor forventer jeg, at vi inden længe, måske på vores i Natur-, Miljø- og Planudvalget den 1. november 2022, vil få præsenteret et samlet forslag til placeringen af MiljØerne.

Skulle man have overset brevet fra BOFA med invitationen til at kigge forbi BOFA bussen, er det min forventning, at BOFA inden længe lægger en samlet oversigt ud på nettet, så man i de enkelte byer kan se, hvilke adresser, der fremover forventes at skulle bruge MiljØer. På denne baggrund ved man så også som borger, om man skal finde en midlertidig eller en mere permanent løsning ved ens husstand for at sikre adgangsforholdene både til de nuværende og til de kommende affaldsspande. For naturligvis skal adgangsforholdene være i orden. Det skylder vi Fugatos ansatte.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 03-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Søndag eftermiddag - mandag morgen: Søndag nat nærmer vi os igen 2 kr./kWh. Priserne svinger lige omkring eller under 2,20 kr./kWh alt inkl. Det er mellem 00 og 06, at du kan hente en ekstra besparelse. Opdateret søndag 13.02. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning