Pulje til biodiversitet sparet væk

NOTITS | 6. SEP 2023 • 19:00
Jakob Nørmark
Journalist
NOTITS
6. SEP 2023 • 19:00

De fem partier bag budgetaftalen har besluttet at afskaffe en pulje til biodiversitet, der havde en årlig bevilling på 610.000 kroner.

Puljen, som blev indført i 2018, er både blevet udloddet til eksterne projekter og kommunens egne tiltag for at fremme biodiversiteten.

”Besparelsen vurderes at være i modstrid med principperne i kommunens naturpolitik om at give mere plads til naturen, da rammerne for et aktivt arbejde med at sikre en mangfoldig natur, der er rig på arter, landskabs- og naturtyper, vil blive stækket”, skrev embedsværket i præsentationen af spareforslaget.

Efter at have forladt forhandlingerne fremhævede Enhedslistens Morten Riis bortfaldet af biodiversitetspuljen som en af de ”mange smertelige besparelser” i budgetcocktailen.

Biodiversitetspuljen er en af de større varige nedskæringer på natur-, miljø- og planudvalgets område.

En anden vedtaget besparelse på området består i at lukke 12 offentlige toiletter i vinterperioden fra 1. november til 30. april. I spareforslaget indgår disse toiletter:

P-pladsen på Fyrvejen ved Dueodde, Bakkerne Bådehavn i Østre Sømark, Boderne Havn, rastepladsen ved Fosforitten, Klympen Strand, Store Sandkås Strand, Lille Sandkås Strand ved minigolfbanen, rastepladsen ved Døndalen, rastepladsen ved Bavnet, p-pladsen ved Oksemyrevejen i Paradisbakkerne, p-pladsen ved Lisegård i Paradisbakkerne og Balka Havn.