Pulje til biodiversitet sparet væk

NOTITS | 6. SEP 2023 • 19:00
Jakob Nørmark
Journalist
NOTITS
6. SEP 2023 • 19:00

De fem partier bag budgetaftalen har besluttet at afskaffe en pulje til biodiversitet, der havde en årlig bevilling på 610.000 kroner.

Puljen, som blev indført i 2018, er både blevet udloddet til eksterne projekter og kommunens egne tiltag for at fremme biodiversiteten.

”Besparelsen vurderes at være i modstrid med principperne i kommunens naturpolitik om at give mere plads til naturen, da rammerne for et aktivt arbejde med at sikre en mangfoldig natur, der er rig på arter, landskabs- og naturtyper, vil blive stækket”, skrev embedsværket i præsentationen af spareforslaget.

Efter at have forladt forhandlingerne fremhævede Enhedslistens Morten Riis bortfaldet af biodiversitetspuljen som en af de ”mange smertelige besparelser” i budgetcocktailen.

Biodiversitetspuljen er en af de større varige nedskæringer på natur-, miljø- og planudvalgets område.

En anden vedtaget besparelse på området består i at lukke 12 offentlige toiletter i vinterperioden fra 1. november til 30. april. I spareforslaget indgår disse toiletter:

P-pladsen på Fyrvejen ved Dueodde, Bakkerne Bådehavn i Østre Sømark, Boderne Havn, rastepladsen ved Fosforitten, Klympen Strand, Store Sandkås Strand, Lille Sandkås Strand ved minigolfbanen, rastepladsen ved Døndalen, rastepladsen ved Bavnet, p-pladsen ved Oksemyrevejen i Paradisbakkerne, p-pladsen ved Lisegård i Paradisbakkerne og Balka Havn.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?