Presset økonomi: Renovering af skoler udskydes

Presset økonomi: Renovering af skoler udskydes
Kongeskærskolen står over for en større tagrenovering i fløj A, men man må vente lidt endnu. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 17. SEP 2023 • 19:00
NYHED | ABONNENT
17. SEP 2023 • 19:00

Skolerne må vente lidt med at få renoveret tage og få udskiftet vinduer. Det fremgår af en oversigt over anlægsplaner, der sættes på pause grundet kommunens udfordrede økonomi. Man trykker på pause for at give noget mere råderum, forklarer borgmesteren.

Vedligeholdelse af utætte tage på Hans Rømer Skolen, tagrenovering på Kongeskærskolen samt udskiftning af vinduer på Søndermarksskolen.

Det er nogle af de planer, som Bornholms Regionskommune har valgt at sætte på pause i lyset af kommunens pressede økonomi.

– Vi har stadig et merforbrug på nogle områder i 2023, og indtil vi ved, om det merforbrug fortsætter, så udskyder vi blandt andet de her anlægsprojekter, siger borgmester og formand for økonomi- og klimaudvalget, Jacob Trøst (K).

Netop det udvalg havde møde i onsdags, hvor punktet "kommunens økonomiske situation" var på dagsordenen, og her blev der, som Tidende tidligere har beskrevet, blandt andet taget stilling til, hvilke tiltag der er nødvendige for at rette op på en kassebeholdning, der har kurs mod afgrunden. Det er et udtryk for situationens alvor, forklarede kommunaldirektør Sine Sunesen, og efter mødet står det nu klart, at man blandt andet vælger at udskyde en række anlægsplaner, der eller var planlagt til at begynde i år.

– Vi venter med at sætte dem i gang, fordi hvis det bliver nødvendigt, at vi skal ud at finde endnu flere penge, så kan vi tage nogle af dem. Det er for at se tiden lidt an, og se hvordan det går med det merforbrug, og om det bliver rettet op. Der er blandt andet genopretningsplanen på børn- og familieområdet, som vi følger tæt, forklarer Jacob Trøst.

Polstrer kassen

Ud over de førnævnte vedligeholdelsesplaner på skolerne, har administrationen udvalgt en række andre projekter, som man i første omgang udskyder til et senere tidspunkt.

Oversigten kan findes på kommunens hjemmeside, og samlet giver det en besparelse på godt 12,5 millioner kroner, som man har mulighed for at polstre kassen med, hvis det bliver nødvendigt.

– Vi kan jo ikke stoppe dem, hvis de først bliver sat i gang, så vi venter lidt for at se, om vi stadig har pengene til det, når vi kommer ind i 2024, siger borgmesteren, der samtidig slår fast, at ting som vedligeholdelse af skolerne er opgaver, der skal udføres før eller siden.

– Men så skal de indgå i en samlet prioritering i starten af 2024. Det kan også godt være, at vi i starten af 2024 siger, at vi har luft til det, men lige nu har vi brug for, at vi skaber en buffer og venter med de her ting. Det her er et af de ”nemme” greb, hvor vi trykker på pause, hvilket gør, at vi har cirka 12 millioner mere at råde over.

Ikke ansættelsesstop

Det har været kendt i et stykke tid, at alarmklokkerne ringer i forhold til kommunens kassebeholdning, og det er i den forbindelse også blevet nævnt, hvorvidt et ansættelsesstop i kommunen kunne komme på tale.

Men der er man ikke endnu, fortæller Jacob Trøst.

– Der er nogle områder, hvor det er nødvendigt med nyansættelser for at få driften til at hænge sammen. Så det er ikke ansættelsesstop, men vi skal være lidt påholdende med at bruge pengene.

Det er ikke nødvendigt med mere konkrete og ”hårde” tiltag?

– Altså, vi er jo alle sammen klar over, at vi er i den her situation, og at vi skal gøre, hvad vi kan for at holde lidt igen. Men hvis vi for eksempel laver et generelt ansættelsesstop, vil det være ret ødelæggende for nogle centre. Så jeg synes, det er mest fornuftigt at lade vores administration og ledelse om at vurdere, hvordan vi gør det her, så det foregår så smidigt som muligt, siger Jacob Trøst og afslutter:

– Det kan godt være, at vi kommer til et punkt, hvor vi er nødt til at sige fuldt stop, men det kan også være, det går den anden vej. Det er svært at forudse, hvilken vej det går, så det her er lidt en mellemting.