På bordet: Ny stor spareplan for udsatte børn og unge

På bordet: Ny stor spareplan for udsatte børn og unge
Børn med handicap i børnehuset Svanereden i Svaneke vil med planen få deres træning reduceret til det halve. Arkivfoto: Allan Reick
NYHED | 30. OKT 2023 • 16:45
Jakob Marschner
Journalist
NYHED
30. OKT 2023 • 16:45

Budgettet bliver ved at skride i Center for Børn og Familie, der håndterer indsatser for bornholmske børn og unge med særlige behov. Ny plan lægger op til at skære 17 stillinger væk med store konsekvenser over en bred kam.

To familiebehandlere. To psykologer. To skole-dagtilbudsrådgivere. En socialpsykolog. En tale- og hørekonsulent. En skolekonsulent. En ungekonsulent i Ungehuset. En halv sundhedsplejerske og en halv børneterapeut. En kontaktpædagog i Børne- og Familiehuset. Og hele kommunens indsats for at ruste skolebørn og forældre til en mere sund og sikker færden på nettet.

I alt 17 stillinger vil blive skåret væk, hvis børne- og skoleudvalget tirsdag godkender årets tredje plan for at rette budgettet op i kommunens Center for Børn og Familie, hvor budgettet fortsætter med at skride.

I flere tilfælde vil kommunens indsats komme helt ned omkring lovens mindstekrav, hvis børne- og skoleudvalget godkender planen, hvis formål er at finde knapt 10 millioner kroner. Det gælder for eksempel, hvis man finder 1,1 million kroner ved at skære to stillinger væk i skole-dagtilbudsrådgivningen.

”Rådgivningsforløbene vil ikke kunne være så omfattende, hverken tidsmæssigt eller metodisk, som servicelovens paragraf 11 stk. 3 ellers åbner op for. Det kan få den konsekvens, at de indsatser der tilbydes ikke i tilstrækkeligt omfang vil bidrage til en løsning af de vanskeligheder, som barnet, den unge og familierne står i”, får børne- og skoleudvalget at vide i sagsmaterialet.

At fjerne en halv stilling mere i sundhedsplejen vil yderligere forringe kommunens indsats, der allerede er lige på kanten af det lovlige.

”I forvejen leverer sundhedsplejen ikke alle sundhedslovens anbefalede ydelser, og en reduktion vil have konsekvenser for kommunens forpligtelse til at yde en generel sundhedsfremmende indsats til alle børn og unge”, står der også i sagen til børne- og skoleudvalget.

Mange og store konsekvenser

Mange bornholmske børn og unge og deres familier vil mærke det, hvis børne- og skoleudvalget tirsdag ser sig nødsaget til at godkende spareplanen.

Færre psykologer i skolerne og børnehusene vil for en mellemstor skole som Hans Rømer Skolen i Aakirkeby betyde seks færre psykologtimer om ugen. For de større skoler i Rønne vil det blive mere.

At fjerne en skolekonsulent vil betyde, at kommunen kun har én tilbage næste år. I dag er der tre, men næste års kommunebudget har allerede fjernet den ene.

Hvis kommunen skærer to familierådgivere væk, vil det ske på et tidspunkt, hvor der allerede er ventetid på at få familiebehandling. Børn med handicap i børnehuset Svanereden i Svaneke vil med planen få deres træning reduceret til det halve.

Sagsbehandlerne i enheden Myndighed under Center for Børn og Familie har længe kæmpet hårdt for at holde trit med blandt andet et voksende antal børnesager. Myndigheds-enheden ligger med spareplanen til at afgive to stillinger med ”forventede øgede sagsbehandlingstider, risiko for flere fejl i sagsbehandlingen samt stigning i antallet af klager” som de sandsynlige konsekvenser, som børne- og skoleudvalget får forelagt tirsdag.

Den nye spareplan kommer først og fremmest, fordi årets to første spareplaner i Center for Børn og Familie ikke har rettet det overskredne budget så meget op, som det var forudsat. Desuden er budgettet skredet med yderligere 1,4 million kroner, fordi ”enkelte konkrete sager” har udviklet sig til det værre.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og skoleudvalgets forperson Morten Riis (EL).DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 28-11-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag eftermiddag, onsdag morgen: Meget tydelig kogespids (17-21). Generelt høje priser hele dagen. Vi skal helt frem til mellem kl. 01 og 05, før den rene elpris kommer under en krone/kWh - og vi kommer i nærheden af 2 kr./Kwh inklusiv nettariffer, bidrag til Energinet og energiafgift til staten. Opdateret kl. 13.05. Næste opdatering kl. 01.14.

Bornholms energi og forsyning