Opbakning til affaldsøer: 'Vi får mest affald for pengene'

Opbakning til affaldsøer: 'Vi får mest affald for pengene'
Jacob Trøst: – Vi så i det sidste udbud, at løsningen med sorteringsanlæg var 80 millioner kroner dyrere, og mig bekendt undgår vi ikke affaldsøer, uanset hvilken løsning vi vælger. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 9. MAR 2023 • 12:15
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
9. MAR 2023 • 12:15

Borgmester Jacob Trøst (K) støtter en affaldsordning med sortering hos borgerne og affaldsøer. Det giver både økonomisk og miljømæssigt mening, synes han.

 

Der er nok ingen vej udenom en affaldsordning, hvor nogle skal sortere deres affald i 12 fraktioner fordelt på tre spande derhjemme, og hvor andre skal aflevere 11 af disse fraktioner ved en affaldsø og farligt affald via storskrald. Det er i hvert fald, hvad et flertal i økonomi- og klimaudvalget anbefaler, og de samme partier har klart flertal i kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

Borgmester Jacob Trøst (K) og hans partifælle Mark Palmquist var blandt dem, som stemte for at sende ordningen videre med en anbefaling.

– Det gør vi, fordi det er den løsning, hvor vi får mest affald for pengene, havde jeg nær sagt. Vi har svært ved at se, hvordan man kommer udenom den løsning, som er skitseret fra kommunaldirektøren, siger Jacob Trøst.

Kontrakt blev opsagt

Personligt er han blevet overbevist om, at den skitserede løsning er den, der både økonomisk og miljømæssigt giver bedst mening.

– Vi så i det sidste udbud, at løsningen med sorteringsanlæg var 80 millioner kroner dyrere, og mig bekendt undgår vi ikke affaldsøer, uanset hvilken løsning vi vælger, siger han.

Hvornår en ny affaldsordning træder i kraft, tør Jacob Trøst ikke gætte på. Dog siger han, at den bør være i drift 1. januar 2025.

Affaldsordningen er på vej igennem det politiske system for anden gang, fordi kontrakten med firmaet HCS blev opsagt efter det oprindelige udbud. Her i spalterne har en specialist i offentlige udbud vurderet, at det kan være svært at forhindre, at HCS kan byde opgave igen.

Ifølge Bofas advokat kan det scenarie dog ikke komme på tale, og det stoler Jacob Trøst på.

– Det kan vi afvise, siger han.

En vis grad af sortering

Torsdag morgen kunne Ingeniørens nichemedie for affald, Waste Tech, fortæller, at Miljøstyrelsen har givet 10 fynske kommuner grønt lys til at droppe spanden til plastaffald. Det kan måske for nogen til at drømme om en affaldsordning, hvor man kan smide alting i en og samme spand og overlade resten til et sorteringsanlæg. Det var dog ikke det, Jacob Trøst tænkte, da han læste artiklen.

– Man har fået godkendt at bruge et sorteringsanlæg, men kun til at blande plastik sammen med restaffald, ikke mad- og drikkekartoner. For mig siger det, og jeg har det kun fra den artikel, at der skal ske en sortering ude ved kilden under alle omstændigheder. Vi undgår ikke en vis grad af sortering, og det vil sige flere spande, siger borgmesteren.

Ifølge Waste Tech vurderer Miljøstyrelsen, at det at indsamle plast sammen med restaffaldet og eftersortere det er miljømæssigt mindst lige så godt som at kildesortere det ude hos borgerne. Hvad drikkekartoner angår, finder styrelsen det dog ikke godtgjort, at kvaliteten er sammenlignelig, og derfor skal fynboerne stadig sortere kartoner for sig selv.

 

 

Fakta om ordningen

Økonomi- og klimaudvalget anbefaler, at:

• den nye affaldsordning skal bestå af tre beholdere til dem, der kan have egne beholdere, og miljø'er til dem, der ikke kan have egne beholdere og til sommerhusområder (Linda Kofoed Persson (DF) kan ikke medvirke).

• farligt affald og tekstiler indsamles via storskrald som en bestilleordning.

• udbuddene opdeles i to: et til indkøb af materiel og et til indsamling.

• kontrakten for indsamlingen starter senest 1. januar 2025 og varer i otte år med mulighed for to års forlængelse to gange (Linda Kofoed Persson (DF) kan ikke medvirke).

• tildelingskriterierne vægtes med pris 50 procent, affaldsfaglig løsning 20 procent, klima og miljø 20 procent og uddannelse og arbejdsmiljø 10 procent (Linda Kofoed Persson (DF) kan ikke medvirke).

• køretøjer skal være minimum Euro 5. Lavest CO2-udledning belønnes i forhold klima- og miljøkriteriet, og lavest NOx-udledning belønnes såvel i forhold til klima- og miljøkriteriet og i forhold til arbejdsmiljøkriteriet. Linda Kofoed Persson (DF) kan ikke medvirke).

• de kommende udbud inkluderer de kommunale institutioner.

• der tages stilling til, hvorvidt der skal indhentes pris på kontrolbud.

• arbejdet med miljø'er i sommerhus- og sommerhusaftaleområder genoptages omgående.

• nuværende kontrakt for kørsel fra genbrugspladser, glaskuber og miljøstationer forlænges med et år indtil 31. marts 2024, samt at opgaveudførslen derefter udbydes i en kort kontrakt frem til 31. december 2024.