Ny pris på vej: El bliver endnu dyrere om aftenen

Trefor El-Net Øst tilføjer en ny effektbetaling for kunder tilsluttet som A- og B-høj – det vil sige kundegrupper, der modtager elektriciteten med højere spænding end almindelige husstande. Det kan eksempelvis være ejere af solcelleanlæg og husstandsvindmøller.
NYHED | ABONNENT | 3. OKT 2022 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
3. OKT 2022 • 05:30

Bornholms elselskab varsler en ny prisstruktur, der vil gøre strømmen meget dyrere mellem klokken 17 og 21, hvor nettariffen bliver tre gange højere end resten af dagen og ni gange højere end om natten.

Uroen på elmarkedet resulterer nu i endnu en prisstigning fra 1. januar. Trefor El-Net Øst, der ejer og driver elnettet på Bornholm, har netop annonceret de kommende priser for transport af strøm, også kaldet nettariffen, samt en ny tarifmodel. En af konsekvenserne er, at strømmen efter nytår bliver væsentligt dyrere trefjerdedele af døgnet. Overgangen til den nye model vil gøre det dyrere at være forbruger, hvis man ikke for alvor er i stand til at ændre sit forbrugsmønster.

 

Billigere strøm om sommeren

I kroner og øre bliver stigningen størst om aftenen. Spidstariffen går fra 1,60 kroner til 2,90 kroner per kWh. Indtil i fredags lå aftenpriserne på under 60 øre, da spidstaksten hidtil kun har været i brug fra oktober til marts.

Det ændrer Trefor El-Net Øst, der er en del af Ewii-koncernen, også på nu. De differentierede priser kommer nemlig også til at gælde i sommerhalvåret, dog med andre takster end i de koldere måneder. I sommerperioden er presset på elnettet mindre, og derfor skal nettariffen være lavere. Om sommeren bliver den gule mellemtakst i dagtimerne (klokken 6-17 og klokken 21-24) halvt så høj som om vinteren, mens prisen mellem klokken 17 og 21 vil udgøre cirka 43 procent af vinterniveauet.

 

Gang i den grønne omstilling

I nattetimerne har Trefor El-Net Øst sat identiske priser for sommer og vinter, og døgnets laveste takst (32 øre/kWh) bliver fra nytår lavere end i dag, så hvis man er i stand til at lægge sit el-forbrug om natten, kan ens udgifter (når man alene ser på nettariffen) i teorien blive mindre, end det hidtil har været muligt.

Ændringerne skal motivere bornholmerne til at planlægge deres forbrug, så belastningen på elnettet kan begrænses, forklarer Trefor El-Net Øst, der for et år siden overtog ejerskabet af elnettet.

”Formålet med Tarifmodel 3.0 er bl.a. at understøtte den grønne omstilling, og dermed øge incitamentet til, at brugerne flytter forbrug fra ex. elbiler og varmepumper til perioder med mere ledig kapacitet i elnettet,” skriver netselskabet i introduktionen af de nye takster.

 

Spar 2,30 kroner på en opvask

Hvad vil den kontante belønning være for at følge trop?

En opvaskemaskine med et forbrug på 1 kWh per vask vil være 2 kroner og 30 øre billigere at sætte i gang efter midnat end lige efter aftensmaden.

Trefor El-Net Øst justerer også tidsgrænserne. Den dyreste periode udvides med en time og vil fra nytår gælde mellem klokken 17 og 21. I dette tidsrum kommer prisen for en kWh strøm om vinteren til at være tre gange højere end i de øvrige dagtimer og ni gange højere end om natten, der får sin egen priskategori. I dag gælder spidstaksten, der er cirka tre gange højere end standardtaksten, kun mellem klokken 17 og 20 i vinterhalvåret.

 

EWII løber fra løfte

Ewii betalte 657 millioner kroner for det bornholmske elnet. Ved overtagelsen for et år siden blev det forsikret, at bornholmerne ikke ville opleve prisstigninger, da selskabet er underlagt en statsligt reguleret indtægtsramme. At nettariffen alligevel er steget i 2022 skyldes, at udgifterne til nettab beregnes ud fra de generelle elpriser, som siden 2021 er gået i vejret.

 

 

FAKTA OM ELPRISER

Den samlede strømpris på elregning er sammensat af flere poster:

– Nettariffen, som tilfalder netselskabet, der ejer og driver elnettet. På Bornholm betaler alle kunder til tariffen til Trefor El-Net Øst, der 1. januar generelt hæver priserne og introducerer en ny tarifmodel med flere forskellige priser i løbet af døgnet. I de dyreste timer (klokken 17-21 om vinteren) vil nettariffen fremover ligge på 2,60 kroner per kWh. Ud over den variable betaling for ens forbrug skal alle kunder også betale et abonnements gebyr, der næste år stiger fra 555 til 767 kroner.

– Den rå elpris, der afhænger af prisen på elbørsen og markedets udbud og efterspørgsel. Denne del af elregningen er kraftigt stigende, og Bornholms Energi og Forsyning har netop fordoblet den rå elpris (fra 2,3 til 4,8 kroner per kWh) for kunder med fast abonnement. Det svarer til en stigning på cirka 1.000 kroner om måneden for en husstand med gennemsnitligt forbrug. Forbrugerne har frit valg mellem selskaberne. Man kan vælge at købe strømmen med varierende priser time for time eller tegne abonnementer, der er fastlåser prisen i tre måneder eller et år ad gangen. Kunder betaler typisk også et abonnementsgebyr for at være kunde hos elselskabet.

– Elafgiften: Inden priserne begyndte at stige for godt et år siden, udgjorde afgifter til staten over halvdelen af elregningen, men i dag er andelen markant lavere. Hidtil har elafgiften ligget på omkring 1 krone/kWh. Siden i sommer har elafgiften været lempet en smule, og i forrige uge besluttede et flertal i Folketinget stort set at fjerne elafgiften i første halvår af 2023 på grund af de stigende energiudgifter. Kun EU’s minimumssats på 0,8 øre per kWh vil blive opkrævet fra 1. januar til 30. juni.

 

 

 

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?