Bofa skrotter affaldsøer i byerne

Bofa skrotter affaldsøer i byerne
Flere kan måske alligevel slippe for at bruge affaldsøer som denne. Arkivfoto
NYHED | 14. SEP 2023 • 10:17
NYHED
14. SEP 2023 • 10:17

Bofa vil droppe affaldsøerne i byerne. Det er målet, men det kræver først en dialog med borgerne, forklarer Bofa-direktøren. 


Cirka 7.000 bornholmere vil den kommende tid modtage et brev i e-boks, hvor Bofa vil informere om den nye affaldsordning, der træder i kraft senest den 1. januar 2025. 

Og der er godt nyt til mange af dem, der gerne vil undgå at skulle benytte de omdiskuterede affaldsøer i byerne. Det oplyser Bofa i en pressemeddelelse. 

– Vi har lyttet til borgerne, når det kommer til Miljø’erne i byerne. Vi har arbejdet på at mindske antallet af Miljø’er i byerne, samt tilbyde løsninger, der både tilgodeser miljøet, lovgivningen, arbejdsmiljøet og som også giver plads til en vis fleksibilitet, forklarer Bofas direktør, Jens Hjul-Nielsen.

Ingen affaldsøer i byerne

Bofa oplyser, at bor man i byerne, skal man benytte de tre nye affaldsbeholdere, der vil blive afhentet og tømt af Bofa. Det gælder også dem, der tidligere har fået at vide, at de skal benytte en affaldsø, oplyser Bofa.

I alt er der tale om cirka 2.500 borgere, som altså nu alligevel får mulighed for at undgå at skulle benytte famøse affaldsøer. 

– Denne løsning, forventer vi, vil fungere for størstedelen af borgerne, men vi har opfordret til at tage kontakt til os, hvis man har udfordringer med den foreslåede løsning, siger Jens Hjul-Nielsen, der til Tidende bekræfter, at der helt konkret menes, at alle i byerne kan undgå affaldsøer, hvis man ønsker det. 

– Det er det, vi håber på lige nu. Men vi er nødt til at være sikre på, at det også holder, så det er derfor, vi nu sender breve ud til de berørte borgere i byerne. De resterende skal jo, som det hele tiden har været planen, have de tre spande, fortæller Jens Hjul-Nielsen og fortsætter: 

– Vi siger i princippet, at vi har tænkt os at give borgeren tre spande, og hvis det er i orden med borgeren, så behøver man ikke gøre noget som helst. Kan man derimod ikke håndtere den løsning, skal man kontakte os, og så indgår vi en dialog om, hvordan vi i stedet kan løse det. 

Alternative løsninger

Bofa-direktøren nævner i den forbindelse forskellige alternative løsninger.

Det kan være at deles med naboen om spandene, hvis man ikke har mulighed for at have alle tre stående. Man kan også få en såkaldt kassetteløsning, og så er der også risikoen for, at der bare ikke er nogle løsninger, hvorfor man kan blive nødt til at etablere nogle ganske få affaldsøer, forklarer Jens Hjul-Nielsen. 

– Vores håb er, at der slet ikke bliver nogen i byerne, men vi ved det ikke, før vi har været i dialog med borgerne. 

Jens Hjul-Nielsen opfordrer i øvrigt til, at man kun tager kontakt til Bofa, såfremt man ønsker en anden løsning end de tre affaldsbeholdere. 

– Vi har lavet det sådan, at man kun behøver at henvende sig, hvis man ikke kan have spandene stående. 

Bofa oplyser i pressemeddelelsen, at man også er i gang med at klargøre en app og besked-service, der kan fortælle, hvilken dag affaldsbeholderen med for eksempel restaffald tømmes. App'en og besked-servicen forventes at blive præsenteret sidst på året. 

Sommerhusområder får fortsat affaldsøer

Hvor borgere i byerne kan undgå affaldsøerne, så er det anderledes ude i sommerhusområderne. 

– Bor man i sommerhusområder, vil man skulle benytte Miljø’er. Og vi er i gang med at se på, hvor de cirka 80 Miljø’er skal placeres, men det skal naturligvis være på let tilgængelige lokationer, forklarer Bofas direktør i pressemeddelelsen. 

Til gengæld, uddyber Jens Hjul-Nielsen til Tidende, er der en gruppe på cirka 1.200 sommerhuse, som ikke ligger i sommerhusområder, der kan vælge, om man ønsker at få afhentet affald ved husstanden eller benytte affaldsø. 

– Hvis huset bliver brugt i vid udstrækning til udlejning, så ved vi fra udlejerorganisationerne, at de kan bedre lide miljø-løsningen. Så det er lidt afhængig af, hvordan man bruger sit sommerhus, hvad der er bedst for de borgere, siger Jens Hjul-Nielsen. 

Endeligt er der en gruppe på 50-60 borgere, der har helårsboliger, som ligger lige ved siden af det sommerhusområder, og hvor adgangsforholdene gennem sommerhusområderne gør, at Bofa ikke kan komme ned til dem. 

– De får så også at vide, at de skal bruge affaldsøer. Men det er som sagt kun et halvt hundrede borgere. Hovedhistorien er, at vi prøver at eliminere affaldsøer i byerne fuldstændig, og at vi nu går i dialog med de 2.500 borgere, fortæller Bofa-direktøren.