Tilladelse til ridebane i Bølshavn

NOTITS | 19. MAJ 2023 • 17:14
Holger Larsen
Journalist
NOTITS
19. MAJ 2023 • 17:14

Bornholms Regionskommune har givet landzonetilladelse til etablering af en ridebane på Bølshavnvej 6 i Bølshavn, fremgår det af kommunens hjemmeside.

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Det skal ske senest den 12. juni.