Hvad er et godt bibliotek for dig?

Hvad er et godt bibliotek for dig?
Allerede i 2023 forventer brugerne andet og mere af et bibliotek, end at det låner bøger ud. Netop brugernes ønsker er udgangspunktet, når kommunen vil finde ud af, hvordan fremtidens folkebibliotek skal være. Foto: Jacob Jepsen
NYHED | 1. FEB 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
1. FEB 2023 • 15:30

Kommunen skal udarbejde en strategi for driften af de lokale biblioteker. Arbejdet begynder med brugernes ønsker.


Børnefamilier, de unge og personalet spiller særligt vigtige roller, når lokalbefolkningens ønsker til de bornholmske folkebiblioteker skal kortlægges. Det sker i første fase af arbejdet med at finde ud af, hvad fremtidens bibliotek på Bornholm skal være for en størrelse. Processen begynder i februar og omfatter også et åbent kulturmøde for alle interesserede.

Baggrunden for arbejdet er dobbelt. På den ene side er Bornholms Folkebiblioteker en central kulturinstitution med en bred brugerflade. Bibliotekerne oplever et stigende udlån af både fysiske bøger og e-materialer, der er god tilslutning til arrangementer, og lokalerne på Rønne Bibliotek benyttes flittigt af forskellige grupper. På den anden side oplever folkebibliotekerne et voksende misforhold mellem deres mange opgaver og de ressourcer, der er til rådighed.

På den baggrund er der et politisk ønske om at sikre et tidssvarende bibliotekstilbud og en bedre sammenhæng mellem tilbud og tilgængelige ressourcer, og første skridt er at spørge brugerne: Hvad er et godt bibliotekstilbud for dig?

Inviteret direkte

Formålet er at belyse, hvilke ønsker og forventninger borgere og personale har til de bornholmske biblioteker. Fra februar til april vil der blive holdt særskilte arrangementer for personalet, børnefamilier og unge, da deres bidrag vurderes særlig vigtige for processen.

I slutningen af april er det planen at holde et åbent kulturmøde for alle interesserede, og et bredt udsnit af relevante organisationer, institutioner og foreninger kan se frem til at blive inviteret direkte. Brugernes indspark bliver suppleret med data som besøgstal og udlån, der kan være med til at belyse brugernes behov. I slutningen af juni bliver det samlede materiale præsenteret for fritids-, kultur- og lokalsamfundsudvalget, der står bag processen.

En egentlig strategi

Efter sommerferien følger fase 2, der skal belyse, hvordan visionerne harmonerer med bibliotekernes rammebetingelser.

På en temadag skal personalet drøfte, hvad der er brug for af ressourcer og eventuelle strukturelle ændringer for at kunne levere brugernes visioner om et tidssvarende bibliotekstilbud til hele øen. Drøftelserne skal i løbet af efteråret munde ud i en egentlig strategi for biblioteksdriften, som forelægges til politisk behandling i begyndelsen af november.