Bornholms ældste vindmølle fundet med ny teknologi

Bornholms ældste vindmølle fundet med ny teknologi
Et cirkelrundt anlæg med en diameter på 25 meter er resterne fra Bornholms første vinddrevne mølle, som lå ved Hammershus. Anlægget kan ses på dette skyggekort. Det tilhørende møllehus kan ses som en forhøjning til højre for cirklen. Kort fra Geodatastyrelsen og Bornholms Museum
NYHED | 24. MAR 2023 • 13:20
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
24. MAR 2023 • 13:20

Naturstyrelsen og Bornholms Museum har fundet resterne af Slotsvejrmøllen fra 1500-tallet.

Bornholms første vindmølle blev bygget ved Hammershus i midten af 1500-tallet. Nu er den blevet fundet igen af Naturstyrelsen og Bornholms Museum. Det samme er møllehuset, hvor bornholmske oprørere overnattede i forbindelse med opstanden mod svenskerne i 1658.

Det fortæller Naturstyrelsen Bornholm på Facebook og sin hjemmeside.

De historiske anlæg er fundet ved hjælp af ny teknologi, hvor en laserstråle måler den præcise afstand til en overflade. Når teknologien bruges til at kortlægge jordoverfladen, kan den danne et præcist billede af selv små højdeforskelle.

Værktøjet blev taget i brug i forbindelse med en ansøgning fra Wonderfestiwall. Når der skal ske noget nyt på et af Naturstyrelsens arealer, gennemfører styrelsen typisk en screening for at sikre, at der ikke er naturværdier, fortidsminder eller andet, der kan tage skade ved aktiviteten. I den forbindelse bemærkede skovfoged Rasmus Munch Marcher og skovrider Søren Friese et cirkelrundt anlæg i skoven på Møllebakken øst for Hammershus.

Opført under lübeckerne

Efterfølgende besøgte Naturstyrelsens fortidsmindeansvarlige, Rasmus Munch Marcher, og senere chefarkæolog Finn Ole Sonne Nielsen fra Bornholms Museum stedet. De kunne konstatere, at der var tale om et cirkelrundt fundament, som måtte være fra en vindmølle.

Museet vidste godt, at der havde ligget en mølle på Møllebakken, men man troede, at resterne af den var pløjet væk for længe siden. Finn Ole Sonne Nielsen slår dog fast, at der må være tale om borgens vindmølle, Slotsvejrmøllen, der blev opført midt i 1500-tallet under lübeckernes foged Schweder Ketting, da Lübeck i en periode på 50 år havde Bornholm i pant.

Slotsvejrmøllen var øens første vinddrevne mølle, og modellen må ifølge Naturstyrelsen Bornholm have været en såkaldt stubmølle, hvor hele møllebygningen drejes, så vingerne er orienteret mod vinden. Den første mølle på stedet holdt kun indtil 1611, hvor en ny mølle blev opført på samme sted.

Oprørere overnattede

Det cirkelrunde anlæg er 25 meter i diameter og er fundamentet til selve møllen. Umiddelbart øst for dette fandt Finn Ole Sonne Nielsen sporene efter møllehuset.

Møllehuset spillede en rolle under opstanden mod svenskerne i 1658, hvor oprørerne overnattede i bygningen, mens de ventede på forstærkninger, inden de gik mod Hammershus og fik borgens forsvarere til at overgive sig.

Nu skal resterne af møllen registreres som fortidsminde, så fremtidige generationer kender placeringen og kan passe på dem.